anabolizm alergia autochoria definicja
Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka, Adenozynomonofosforan, Acetylocholina.

Słownik biologii i definicje z chemii na A

 • Co to jest alanina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest akrosom Definicja plemnik,
 • Co to jest amyloplasty Definicja leukoplasty,
 • Co to jest apoenzym Definicja enzymy,
 • Co to jest awifauna Definicja zespół gatunków ptaków (Aves) zamieszkujących dany teren, na przykład awifauna Wrocławia, Tatr, Palearktyki,
 • Co to jest azoospermia Definicja sperma,
 • Co to jest agranulocyty Definicja obronne ustroju, do których należą limfocyty i monocyty. Nie zawierają ziarnistości, mają kształt kulisty, posiadają jądra i są większe od,
 • Co to jest adrenalina Definicja nadnerczy i ośrodkowym układzie nerwowym (pośredniczy w przenoszeniu bodźców z włókien nerwowych do tkanek). Skutkuje przekształcenie,
 • Co to jest AMP Definicja adenozynomonofosforan,
 • Co to jest androgynia Definicja pseudogamia,
 • Co to jest anafaza II Definicja mejoza,
 • Co to jest autochton Definicja tubylec, człowiek osiadły w jednym miejscu od urodzenia,
 • Co to jest archeocyty Definicja gemule,
 • Co to jest asparagina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest asymilacja dwutlenku węgla Definicja przyswajanie dwutlenku węgla,
 • Co to jest arterie Definicja tętnice,
 • Co to jest apteria Definicja pióro,
 • Co to jest anaeroby Definicja ściśle beztlenowym (beztlenowce bezwzględne) i w obecności wolnego tlenu (beztlenowce względne). Do a. należą wybrane pasożyty człowieka,
 • Co to jest aglutynacja Definicja organizmów (drobnoustrojów) pod wpływem aglutynin. A. zachodzi w środowisku płynnym w trakcie tworzenia się skrzepów (zlepianie płytek krwi,
 • Co to jest aberracje chromosomowe Definicja wywołane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają wskutek działania mutagenów albo spontanicznie. Do a.ch,
 • Co to jest awitaminozy Definicja niedoborem witamin wprowadzanych do organizmu w ilościach niewystarczających do zaspokojenia jego potrzeb. A. najczęściej spotykane są u,
 • Co to jest aromorfoza Definicja znaczeniu przystosowawczym, pojawiająca się w obrębie ekipy organizmów, podnosząca ich poziom organizacji, metabolizm i funkcje życiowe na,
 • Co to jest autoagresja Definicja skierowanych przeciwko własnym antygenom narządu, gdzie powstały. A. może być powodem wielu chorób, jak uszkodzenie tarczycy, anemia,
 • Co to jest Arystoteles Definicja uczeń Platona, uznawany za największego uczonego starożytności. Pozostawił około 300 dzieł z zakresu filozofii, psychologii, polityki i,
 • Co to jest allele Definicja wykształcenie tej samej cechy (na przykład różne barwy kwiatów), zajmujących to samo miejsce (locus) w chromosomach homologicznych. A. A,
 • Co to jest aparat Golgiego Definicja zbudowane z błon elementarnych tworzących mechanizm płaskich woreczków (cystern) ułożonych równolegle. Blisko cystern znajdują się,
 • Co to jest apomiksja Definicja bezpłciowego) roślin występujące zamiast rozmnażania płciowego, które z różnych przyczyn jest niemożliwe albo utrudnione. Organy,
 • Co to jest autochory Definicja rośliny rozsiewające diaspory poprzez autochorię,
 • Co to jest antydiuretyna Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest amebocyty Definicja ameby, występujące w jamie chłonąco-trawiącej jamochłonów (Coelenterata), biorą udział w pierwotnym trawieniu wewnątrzkomórkowym. Definicją,
 • Co to jest aminokwasy Definicja węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową-zasadową (-NH2), jedną grupę karboksylową-kwasową (-COOH) i resztę aminokwasową,
 • Co to jest allopoliploid Definicja poliploidalność,
 • Co to jest anemia sierpowata Definicja utrzymująca się pośród plemion murzyńskich Afryki równikowej. Wywołuje ją gen warunkujący produkcję łańcucha -hemoglobiny. Jego allel A,
 • Co to jest autogamia Definicja zygota powstaje z gamet produkowanych poprzez jeden organizm. Gamety mogą być niezróżnicowane morfologicznie, na przykład u glonów,
 • Co to jest anafaza Definicja mitoza,
 • Co to jest anteny Definicja czułki,
 • Co to jest aneuryna Definicja witaminy,
 • Co to jest albuminy Definicja łatwo ulegają denaturacji w podwyższonej temperaturze. A. pochodzenia zwierzęcego występują na przykład w jajach, mleku. Są fundamentalnym,
 • Co to jest adaptacja enzymatyczna Definicja komórkach bakterii wskutek zetknięcia się z określonym substratem (bądź innym efektorem) albo ich zanikanie w obecności represorów ( operon,
 • Co to jest aglutyniny Definicja ludzi i zwierząt w surowicy krwi, mające umiejętność zlepiania czerwonych krwinek i wytrącania ich w formie osadu. A. reagują z antygenami,
 • Co to jest akinety Definicja rozmnażania wegetatywnego, spotykane u form nitkowatych sinic (Cyanophyta). Powstają poprzez otoczenie komórki silną, grubą ścianą. W a,
 • Co to jest anizogamia Definicja na łączeniu się komórek rozrodczych (gamet) zróżnicowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym (anizogamety, heterogamety). W,
 • Co to jest aktyna Definicja ogólnej ilości białek mięśni. Może istnieć w dwóch formach: globularnej, tak zwany a. G, która w obecności jonów Mg2+ polimeryzuje do a,
 • Co to jest alergeny Definicja innego, które po wniknięciu do organizmu powodują alergię objawiającą się wysypką, pokrzywką, zaczerwienieniem, opuchlizną, katarem,
 • Co to jest areał osobniczy Definicja grupę osobników danego gatunku, na którym skupia się jego aktywność związana z poszukiwaniem pożywienia, kryjówką, miejscem do rozrodu i,
 • Co to jest antybioza Definicja zahamowanie mechanizmów życiowych, w tym rozmnażania, jednych organizmów poprzez inne organizmy produkujące antybiotyki,
 • Co to jest amonity Definicja głowonogów (Cephalopoda). Pojawiły się w dewonie, ich szczyt różnicowania i liczebności przypada na perm, wyginęły ostatecznie pod koniec,
 • Co to jest addycja Definicja mutacje genowe,
 • Co to jest ACTH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest adenina Definicja puryny,
 • Co to jest analogia Definicja narządów spełniających taką samą funkcję niezależnie od pochodzenia ewolucyjnego. Podobieństwo analogiczne wynika z przystosowania się,
 • Co to jest aparaty gębowe owadów Definicja pokarmu, mają zróżnicowaną budowę (typu gryzącego, gryząco--liżącego, ssącego, kłująco-ssącego i pośredniej budowy). Narząd typu gryzącego,
 • Co to jest ADP Definicja adenozynodifosforan,
 • Co to jest apatia Definicja stan obojętności zwierzęcia na działające z zewnątrz bodźce, objawiający się obniżoną aktywnością ruchową,
 • Co to jest allopatryczny Definicja 1) gatunek; 2) specjacja,
 • Co to jest abysal Definicja strefy zbiorników wodnych,
 • Co to jest abiogeneza Definicja teoria samorództwa,
 • Co to jest adaptacja Definicja organizmów, ułatwiające bądź umożliwiające przeżycie i rozród danego osobnika w zależności od warunków środowiskowych; a. genotypowe,
 • Co to jest adenozynodifosforan Definicja zawierający jedno wiązanie fosforanowe bogate w energię. Powstaje z ATP w procesach fosforylacji różnego typu związków. W czasie rozpadu,
 • Co to jest adenozynotrifosforan Definicja dwie reszty fosforanowe przyłączone dwoma wiązaniami bogatymi w energię. Jest uniwersalnym przenośnikiem energii gromadzącym energię,
 • Co to jest aeroby Definicja aerobionty,
 • Co to jest adrenokortykotropina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest aerobionty Definicja wolnego tlenu. Do a. należą wszystkie organizmy z wyjątkiem bezwzględnych beztlenowców. Do a. bezwzględnych należą bakterie nitryfikacyjne,
 • Co to jest aerenchyma Definicja miękisz powietrzny,
 • Co to jest ADH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest allosomy Definicja chromosomy płci,
 • Co to jest aglutynogen Definicja aglutyniny,
 • Co to jest akrodontyzm Definicja zęby,
 • Co to jest akromegalia Definicja nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu - somatotropiny (GH) - poprzez gruczołową część przysadki mózgowej. Wzmożone wydzielanie GH,
 • Co to jest Ahistozoa Definicja beztkankowce,
 • Co to jest agresja Definicja przynosząca korzyści jednemu osobnikowi albo ekipie społecznej. Przyczyną zachowania agresywnego może być dążenie do dominacji w ekipie,
 • Co to jest AIDS Definicja acquired immunodeficiency syndrom). Choroba opisana najpierw l. 80. po epidemii pnemocystozowego zapalenia płuc i kilkudziesięciu,
 • Co to jest albinizm Definicja recesywnym kodującym enzym przekształcający tyrozynę w barwniki melaninowe. U osobników chorych (albinosów) brakuje pigmentu w skórze,
 • Co to jest akseroftol Definicja witaminy,
 • Co to jest albuminoidy Definicja skleroproteiny,
 • Co to jest aksopodia Definicja nibynóżki,
 • Co to jest akson Definicja komórka nerwowa,
 • Co to jest aktywność optyczna Definicja sacharydy,
 • Co to jest alkaptonuria Definicja następuje blokada enzymatycznego rozkładu tyrozyny, spowodowana brakiem enzymu rozkładającego kwas homogentyzynowy, który gromadzi się w,
 • Co to jest anukleobionty Definicja prokarionty,
 • Co to jest algi Definicja glony,
 • Co to jest alkaloidy Definicja zazwyczaj w pierścieniu heterocyklicznym. Wykazują w relacji do organizmów zwierzęcych właściwości hiperdynamiczne. Po wprowadzeniu w,
 • Co to jest aminoacylo-tRNA Definicja biosynteza białek,
 • Co to jest aldosteron Definicja mineralokortykoidów, wydzielany poprzez komórki kory nadnerczy. Klasyfikuje gospodarkę wodno-mineralną w organizmie. Hamuje nadmierne,
 • Co to jest aldehydy Definicja pierwszorzędowych. Prócz ekipy aldehydowej -CHO w skład ich cząsteczki wchodzi rodnik alkilowy, a w razie aldehydu mrówkowego - atom wodoru,
 • Co to jest allochoria Definicja bierne rozprzestrzeniania się diaspor, regularnie za pośrednictwem wiatru ( anemochoria), wody ( hydrochoria) i zwierząt ( zoochoria,
 • Co to jest allelopatie Definicja związków chemicznych wydzielanych poprzez sąsiadujące z nimi inne rośliny albo wydzielanych poprzez ich obumarłe szczątki,
 • Co to jest antykodon Definicja specyficznych dla danego tRNA, które stanowią miejsce rozpoznawania kodonu na mRNA. Zobacz także: transkrypcja, translacja,
 • Co to jest amfidiploid Definicja poliploidalność,
 • Co to jest ambra Definicja martwych albo chorych kaszalotów. Bryły pływającej a., wydalanej do morza wspólnie z ekskrementami, wyławiane są z wody albo znajdowane na,
 • Co to jest altruizm Definicja przynosząca korzyści innym osobnikom albo całej ekipie społecznej, na przykład wspólna opieka nad potomstwem, zachowania alarmowe powiązane,
 • Co to jest ametabolia Definicja przeobrażenie wprost,
 • Co to jest amoniak Definicja aminokwasów, a tym samym białek. Usuwany z organizmu poprzez zwierzęta żyjące w środowisku wodnym. Zobacz także: zwierzęta amonioteliczne,
 • Co to jest amitoza Definicja do pośredniego ( mitoza), nie wykazuje zmian w strukturze chromosomów. A. występuje u wielu organizmów jednokomórkowych i w niektórych,
 • Co to jest ampleksus Definicja poprzez samca w czasie godów u płazów bezogonowych (Anura), możliwy dzięki obecności modzeli godowych. w czasie a. zapładniane są jaja,
 • Co to jest amylazy Definicja hydrolityczny rozkład polisacharydów. Do a. należą w pierwszej kolejności -amylaza i -amylaza. Obie rozrywają wiązania a-1,4-glikozydowe, a,
 • Co to jest anabioza Definicja zahamowaniem metabolizmu w organizmie w niekorzystnych warunkach środowiska. Spotykany u roślin pośród porostów, mszaków i nasion roślin,
 • Co to jest ampułki Lorenziniego Definicja elektroreceptory występujące u ryb spodoustych (Selachii) i sumowatych (Siluridae). Wywodzą się z przekształconych narządów linii nabocznej,
 • Co to jest Arktogea Definicja państwa zwierzęce,
 • Co to jest analiza pyłkowa Definicja opierająca się na jakościowej i ilościowej analizie składu pyłku i zarodników zachowanych w pokładach geologicznych i łącznie określanych,
 • Co to jest anatomia Definicja się na a. roślin, zwierząt i człowieka. Obiektem a. jest badanie położenia, kształtów, narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy,
 • Co to jest androgeny Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest anafaza I Definicja mejoza,
 • Co to jest anemochoria Definicja wiatr. Nasiona i owoce rozsiewane poprzez wiatr wyposażone są najczęściej w aparaty lotne (skrzydełka, włoski, wyrostki,
 • Co to jest animalkuliści Definicja teoria preformacji,
 • Co to jest antropochoria Definicja zoochoria,
 • Co to jest aneuploidalność Definicja segregacji chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na zwiększeniu albo zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a,
 • Co to jest arterioskleroza Definicja miażdżyca tętnic,
 • Co to jest aniony Definicja jony naładowane ujemnie; w momencie elektrolizy wędrują do anody,
 • Co to jest antropogeneza Definicja prowadzące do stworzenia człowieka. Na podstawie kopalnych znalezisk szczątków człowieka pierwotnego ustalono, iż człowiek i małpy,
 • Co to jest antygeny Definicja organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzane do organizmu z zewnątrz, na przykład bakterie chorobotwórcze, obce białka, albo,
 • Co to jest aparat szparkowy Definicja szparkowych zawierających chloroplasty. Pomiędzy komórkami znajduje się przestwór (szparka). Przyrost turgoru w komórkach szparkowych,
 • Co to jest aorta Definicja z komory serca kręgowców lądowych. U płazów i gadów a. wychodzi z jednej, wspólnej komory, z kolei u ptaków i ssaków z lewej komory serca,
 • Co to jest archespor Definicja zarodnia,
 • Co to jest areał Definicja jednego gatunku. Może być bardzo mały, ograniczony do kilku m2 (endemiczne zwierzęta bezkręgowe), albo obejmować znaczącą część kuli,
 • Co to jest arginina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest aspermia Definicja sperma,
 • Co to jest astrocyty Definicja występującej wyłącznie w towarzystwie komórek nerwowych. Mają kształt gwiaździsty i liczne cienkie, rozgałęziające się wypustki, otaczające,
 • Co to jest atawizm Definicja występującej u bardzo dalekich przodków. U człowieka cechami atawistycznymi są: obecność ogona i nadmierne owłosienie,
 • Co to jest astygmatyzm Definicja części soczewki w różnym stopniu załamują promienie świetlne; bez szkieł korygujących widzenie nie jest możliwe ani z daleka, ani z bliska,
 • Co to jest australopitek Definicja antropogeneza,
 • Co to jest auksyny Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin,
 • Co to jest autekologia Definicja ekologia,
 • Co to jest atlas Definicja kręgosłup,
 • Co to jest ATP Definicja adenozynotrifosforan,
 • Co to jest autosomy Definicja wszystkie chromosomy organizmów rozdzielnopłciowych z wyjątkiem chromosomów płci,
 • Co to jest autoliza Definicja samotrawienie,
 • Co to jest autotrofizm Definicja samożywność,
 • Co to jest autoimmunizacja Definicja autoagresja,
 • Co to jest autotomia Definicja wpływem niebezpieczeństwa (ataku drapieżnika, skaleczenia, ucisku) albo pod wpływem pogarszających się warunków środowiska. Schwytane,
 • Co to jest autotrofy Definicja fotoautotrofy, które do produkcji potrzebnych im związków wykorzystują światło słoneczne (rośliny zielone, bakterie purpurowe), i,
 • Co to jest ameby Definicja korzenionóżek (Rhizopoda), nie posiadających trwałych skorupek (korzenionóżki nagie). A. mogą zamieniać kształt, wysuwając cytoplazmatyczne,
 • Co to jest acetylocholina Definicja bodziec nerwowy między neuronami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Występuje w zakończeniach nerwowych w tkance mięśniowej,
 • Co to jest adenozynomonofosforan Definicja fosforanową. Nie funkcjonuje jako przenośnik energii magazynowanej w momencie powstawania wiązania pomiędzy ekipami fosforanowymi tak jak w,
 • Co to jest akomodacja oka Definicja widzenia elementów z różnych odległości. Dzięki działaniu mięśni akomodacyjnych rzęskowych, przyczepionych bezpośrednio do soczewki,
 • Co to jest antybiotyki Definicja mikroorganizmy ( bakterie, grzyby), hamujące postęp innych mikroorganizmów. Pierwszym wyizolowanym a. była penicylina z grzyba Penicilium,
 • Co to jest autochoria Definicja diaspor poprzez roślinę. Autochory, na przykład niecierpek, niejednokrotnie wykształcają złożone systemy wykorzystywane do uwalniania i,
 • Co to jest alergia Definicja spowodowane tak zwany alergenami, których działanie podobne jest do działania antygenu. Pierwsze zetknięcie się z czynnikiem uczulającym,
 • Co to jest anabolizm Definicja gdzie następuje odnowienie zużytych składników komórki ze składników doprowadzanych z zewnątrz albo metabolitów powstających w procesach.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka, Adenozynomonofosforan, Acetylocholina, Ameby, Autotrofy, Autotomia, Autoimmunizacja, Autotrofizm opis.

Co to jest Anabolizm, Alergia, Autochoria, Antybiotyki, Akomodacja Oka wyjaśnienie.