katastrofizm kosmopolita definicja
Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy Żółciowe, Kopytne, Katalizatory.

Słownik biologii i definicje z chemii na K

 • Co to jest Kłącze Definicja składający się z łodygi i łuskowatych, uwstecznionych liści. Może stanowić organ przetrwalnikowy i organ wykorzystywany do rozmnażania,
 • Co to jest Kinetoplast Definicja blefaroplast,
 • Co to jest Kobalamina Definicja witaminy,
 • Co to jest Koloid Definicja układ koloidalny,
 • Co to jest Kolenchyma Definicja zwarcica,
 • Co to jest Kokon Definicja oprzęd,
 • Co to jest Kolba Definicja kwiatostany,
 • Co to jest Leydiga Śródmiąższowe Komórki Definicja jądra,
 • Co to jest Kończyny Definicja obręczą barkową i miednicową ( szkielet kręgowców), wykorzystywane do lokomocji. U ryb wykształcone w formie płetw (brzusznych i,
 • Co to jest Krwawiączka Definicja hemofilia,
 • Co to jest Foliowy Kwas Definicja witaminy,
 • Co to jest Glutaminowy Kwas Definicja aminokwasy,
 • Co to jest Karboksyhemoglobina Definicja hemoglobina,
 • Co to jest Hipogeiczne Kiełkowanie Definicja wydłuża się część nadliścieniowa epikotyl. U tych nasion liścienie pozostają w glebie, a powyżej jej powierzchnię wydostaje się jedynie,
 • Co to jest Knidocyle Definicja parzydełka,
 • Co to jest Koenzym Definicja enzymy,
 • Co to jest Komensale Definicja komensalizm,
 • Co to jest Płomykowa Komórka Definicja protonefrydium,
 • Co to jest Konsumenci Definicja w łańcuchu pokarmowym ekipa organizmów odżywiających się żywą substancją organiczną; zajmują miejsce między producentami a reducentami,
 • Co to jest Nadnerczy Kora Definicja nadnercza,
 • Co to jest Wtórna Kora Definicja miazgi w łodygach i korzeniach roślin. Złożona jest z łyka i martwicy korkowej; w młodszych częściach roślin może zawierać fragmenty kory,
 • Co to jest Kosmobiologia Definicja dział biologii zajmujący się badaniem form życia we wszechświecie i wpływem warunków przestrzeni kosmicznej na organizmy żywe,
 • Co to jest Ślepota Kurza Definicja z niedoboru wit. A, wpływającej na resyntezę rodopsyny w pręcikach siatkówki oka. Opóźnienie resyntezy jest przyczyną zaburzeń widzenia,
 • Co to jest Kotka Definicja kwiatostany,
 • Co to jest Kreda Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest Kręgi Definicja kręgosłup,
 • Co to jest Krew Definicja zaliczany do ekipy tkanek łącznych. Pełni funkcje transportowo-odżywcze (rozprowadzanie tlenu, dwutlenku węgla, wody, substancji,
 • Co to jest Białe Krwinki Definicja krew,
 • Co to jest Krótkowzroczność Definicja wady wzroku,
 • Co to jest Królestwo Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest Klonowanie Definicja albo jednego osobnika prowadzące do stworzenia wielu komórek albo organizmów potomnych o takim samym składzie genowym. Ma na celu,
 • Co to jest Kręgouste Definicja należąca do tak zwany bezszczękowców (Agnatha), obejmująca dwa rzędy: minogokształtne (Petromyzoniformes) i śluzicokształtne,
 • Co to jest Kwiatostany Definicja się k. groniaste i k. wierzchotkowe. Kryterium podziału stanowi sposób rozgałęzienia k. i osadzenie kwiatów. K. groniaste charakteryzują,
 • Co to jest Konwergencja Definicja reprezentujących odległe ekipy systematyczne. Wynika z przystosowania do zbliżonych warunków środowiskowych. Odpowiednikiem k. w środowisku,
 • Co to jest Kretynizm Definicja niedoczynnością tarczycy. Przejawia się w karłowatości spowodowanej opóźnionym postępem fizycznym i psychicznym i obniżonym metabolizmem,
 • Co to jest Gwiaździste Komórki Definicja astrocyty,
 • Co to jest Wrotne Krążenie Definicja przepływanie krwi żylnej poprzez tak zwany układ wrotny. Złożona jest on z istniejących wewnątrz wątroby, nerki albo przysadki mózgowej,
 • Co to jest Kolonia Definicja tego samego gatunku, połączonych ze sobą i tworzących funkcjonalną całość. Organizmy wchodzące w skład k. mogą być jednakowe albo,
 • Co to jest Kumaryna Definicja świeżego siana, występująca między innymi w trawach, roślinach motylkowatych i baldaszkowatych. K. jest naturalnym inhibitorem kiełkowania,
 • Co to jest Kutykula Definicja wody i powietrza, tworzona poprzez polimer kwasów tłuszczowych, kutynę, na zewnętrznej powierzchni komórek skórki roślin; 2) oskórek,
 • Co to jest Kikutnice Definicja skupiający około 500 gatunków. Zwierzęta morskie. Ciało, długości 1-10 mm (wyjątkowo, u niektórych gatunków, do 6 cm), złożona jest z,
 • Co to jest Systematyczna Kategoria Definicja organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone,
 • Co to jest Ketopropionowy A Kwas Definicja kwas pirogronowy,
 • Co to jest Nerwowa Komórka Definicja tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała komórki zaopatrzonego w wypustki w formie dendrytów i pojedynczego neurytu (aksonu). W miarę krótkie i,
 • Co to jest Kopulacja Definicja odmiennej płci albo osobników hermafrodytycznych w celu przekazania komórek rozrodczych. Mechanizm poprzedzający zapłodnienie komórki,
 • Co to jest Kaktusy Definicja sukulenty,
 • Co to jest Koralowce Definicja parzydełkowców (Cnidaria). K. żyją w wodach słonych, zwykle w strefie przydennej. Występują wyłącznie w formie polipa. Jama chłonąco,
 • Co to jest Oddechowe Korzenie Definicja wyrastające powyżej powierzchnię podłoża i wykorzystywane do pobierania tlenu. Powietrze wnikające do k.o. przekazywane jest przez,
 • Co to jest Jajowa Komórka Definicja haploidalnej liczbie chromosomów. Powstaje w procesie oogenezy. U zwierząt wyższych wyposażona jest w żółtko, stanowiące materiał odżywczy,
 • Co to jest Pteroiloglutaminowy Kwas Definicja witaminy,
 • Co to jest Karłowatość Definicja wymiary ciała osobników dorosłych. K. może być spowodowana niepoprawną gospodarką hormonalną, na przykład zmniejszonym wydzielaniem,
 • Co to jest Kriobiologia Definicja zamrożenie w temperaturach do -79C, -196C, -269C. Obniżenie temperatury skutkuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Materiał biologiczny,
 • Co to jest Kambium Definicja miazga,
 • Co to jest Kambr Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest Półkolisty Kanał Definicja wewnętrznym (błędniku błoniastym) kręgowców. U ryb i kręgowców czworonożnych obecne są trzy k.p., u pozostałych kręgowców - dwa,
 • Co to jest Korzeń Definicja dzięki któremu roślina przytwierdza się do podłoża i pobiera sole mineralne i wodę. Na szczycie k. znajduje się merystem wierzchołkowy,
 • Co to jest Karaluchy Karaczany Definicja Insecta). Przedstawiciele charakteryzują się obecnością w miarę silnie schitynizowanych skrzydeł I pary albo całkowitym brakiem skrzydeł,
 • Co to jest Dezoksyrybonukleinowy Kwas Definicja zbudowany z dezoksyrybonukleotydów. Zawiera zasady purynowe - adeninę i guaninę, zasady pirymidynowe - cytozynę i tyminę, cukier,
 • Co to jest Koniugacja Definicja Schizomycetes) - mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się dwóch osobników celem zamiany materiału genetycznego. U,
 • Co to jest Krzepnięcie Definicja skrzep. Bazuje na serii reakcji enzymatycznych zachodzących w rezultacie zetknięcia krwi z uszkodzonymi tkankami (tak zwany kaskada,
 • Co to jest Korek Definicja starszych częściach korzeni i łodyg; powstaje z merystemu bocznego (miazgi korkotwórczej) i zastępuje skórkę. K. jest zbudowany z martwych,
 • Co to jest Mózgowa Kora Definicja mózg,
 • Co to jest Serca Komora Definicja serce,
 • Co to jest Krążkopławy Definicja Cnidaria), licząca około 200 gatunków. K. charakteryzują się dwuwarstwową budową ciała, obecnością jamy chłonąco-trawiącej. Występują w,
 • Co to jest Krtań Definicja kręgowców. U ryb dwudysznych k. wykształcona jest w formie otworu znajdującego się na brzusznej stronie przełyku i otoczonego mięśniami,
 • Co to jest Kreacjonizm Definicja na ziemi było dziełem powstania, a liczba gatunków została ustalona w trakcie aktu twórczego. K. panował do czasu stworzenia teorii,
 • Co to jest Nukleinowe Kwasy Definicja Wchodzą w skład jąder komórkowych i cytoplazmy. Po raz pierwszy wyizolowane zostały w 1869 poprzez F. Mieschera z jąder komórek wydzieliny,
 • Co to jest Kortyzon Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Serologiczny Konflikt Definicja matki i płodu związana z obecnością w erytrocytach ( krew) antygenu D warunkującego stworzenie czynnika Rh. U osobników posiadających,
 • Co to jest Piersiowa Klatka Definicja owodniowców (Amniota), zbudowana z kręgów piersiowych kręgosłupa, żeber i mostka ( szkielet kręgowców). U ssaków oddzielona od jamy,
 • Co to jest Ksantofory Definicja chromatofory,
 • Co to jest Kodon Definicja tak zwany tryplet) zawartych w łańcuchu DNA (albo RNA) i wyznaczających odpowiedni aminokwas ((albo stanowiących ((tak zwany kodon,
 • Co to jest Deszcze Kwaśne Definicja Zawierają pochłonięte z atmosfery substancje, między innymi dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu i dwutlenek węgla, wyemitowane w,
 • Co to jest Księgi Definicja żołądek,
 • Co to jest Karotenoidy Definicja czerwone albo pomarańczowe, występujące zarówno w tkankach roślinnych, jak i zwierzęcych. Pod względem chemicznym k. są terpenami. U,
 • Co to jest Krzyżowanie Definicja genetycznie, reprezentujących odmienne rasy, a również gatunki. Prowadzi do wytworzenia mieszańców. Służące jest w badaniach genetycznych i,
 • Co to jest Askorbinowy Kwas Definicja witaminy,
 • Co to jest Korelacja Definicja budowy i funkcjami organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym charakterem kości a zdolnością do lotu u ptaków. Zasada k,
 • Co to jest Kwiat Definicja płciowym. Jest skróconym i przekształconym pędem wyrastającym z kąta liścia przykwiatowego, tak zwany przysadki. Złożona jest z dna,
 • Co to jest Mięśniowe Nabłonkowo Komórki Definicja endodermie jamochłonów (Coelenterata); okrywają ciało i wyściełają wnętrze jamy chłonąco-trawiącej. U podstawy wyposażone są w wyrostki z,
 • Co to jest Kostnienie Definicja Może zachodzić na podłożu słabo wyspecjalizowanej tkanki łącznej albo wskutek przekształcenia tkanki chrzęstnej. W pierwszym przypadku,
 • Co to jest Koacerwaty Definicja oddzieleniu się od płynnego środowiska zewnętrznego, gdzie pozostają zawieszone. Koacerwacja zachodzi w roztworach zawierających dwa albo,
 • Co to jest Rybonukleinowy Kwas Definicja Zbudowany jest z zasad purynowych (adeniny i guaniny), zasad pirymidynowych (cytozyny i uracylu), cukru ( rybozy) i kwasu fosforowego. RNA,
 • Co to jest Pneumatyczne Kości Definicja wypełnione powietrzem. Dlatego znacząco minimalizuje się ich ciężar. Najwięcej k.p. występuje w szkielecie ptaków (Aves). Jamy wypełnione,
 • Co to jest Kloaka Definicja stek,
 • Co to jest Kielichowate Definicja należy około 150 gatunków. K. są drobnymi (do 5 mm długości) zwierzętami zamieszkującymi w pierwszej kolejności wody słone; nieliczne,
 • Co to jest Kariologia Definicja dział cytologii; edukacja o jądrze komórkowym,
 • Co to jest Karioplazma Definicja jądro komórkowe,
 • Co to jest Kariotyp Definicja pełny zbiór chromosomów występujących w komórce somatycznej; chromosomy połączone w pary można zaobserwować w metafazie mitozy,
 • Co to jest Chloragogenowe Komórki Definicja naczyń krwionośnych u pierścienic (Annelida); w okolicy funkcji wydalniczych mogą pełnić funkcje magazynujące i odżywcze,
 • Co to jest Klimaks Definicja zespołów roślinnych; zespół, którego gatunki dominujące wykazują przystosowanie do warunków środowiskowych; w klimacie umiarkowanym na,
 • Co to jest Klimakterium Definicja umiejętności rozrodczych samicy aż do całkowitego ich zaniku. K. wiąże się z unieczynnieniem jajników i jest sterowane hormonalnie; kończy,
 • Co to jest Klimat Definicja to temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność, opady, nasłonecznienie, siła wiatru, charakterystycznych dla danego obszaru i,
 • Co to jest Kserofity Definicja w swojej budowie wykształciły sporo cech umożliwiających przetrwanie w warunkach długotrwałej suszy; do k. należą sukulenty i sklerofity,
 • Co to jest Kinetosom Definicja wić,
 • Co to jest Oddechowa Kieszonka Definicja rozszerzenie jamy skrzelowej występujące u niektórych, oddychających powietrzem, ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes,
 • Co to jest Kinetyna Definicja regulatory wzrostu i rozwoju roślin,
 • Co to jest Kancerogeny Definicja czynniki rakotwórcze,
 • Co to jest Kohezja Definicja siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy,
 • Co to jest Rathkego Kieszonka Definicja ektodermalny uchyłek jamy gębowej zarodków kręgowców, przekształcający się w część nabłonkową przysadki mózgowej,
 • Co to jest Azar Kala Definicja występującego w płd. Europie, Azji Środkowej i w Indiach wiciowca Leishmania donovani; przenoszona na człowieka poprzez muchówki,
 • Co to jest Kohorta Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest Kalamity Definicja skrzypowych (Sphenophytina); osiągały wysokość 30 m; charakteryzowały się okółkowym rozgałęzieniem i ulistnieniem. Intensywny wzrost na,
 • Co to jest Haversa Kanały Definicja tkanka kostna,
 • Co to jest Kalcyferol Definicja witaminy,
 • Co to jest Kał Definicja do środowiska zewnętrznego poprzez otwór odbytowy. W skład k. wchodzą między innymi celuloza, skrobia, tłuszcze, leukocyty, kwas moczowy,
 • Co to jest Kalcytonina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Kalus Definicja powstaje w miejscu zranienia rośliny wskutek intensywnych podziałów komórek żywych przylegających do rany; obrasta i zasklepia ranę,
 • Co to jest Volkmanna Kanały Definicja tkanka kostna,
 • Co to jest Kapsyd Definicja wirusy,
 • Co to jest Kariolimfa Definicja jądro komórkowe,
 • Co to jest Kapilary Definicja naczynia włosowate,
 • Co to jest Kanibalizm Definicja osobników będących przedstawicielami własnego gatunku. K. spotykany jest regularnie u bezkręgowców drapieżnych; u wielu gatunków pojawia,
 • Co to jest Promienisty Kanał Definicja gastro-waskularnego) jamochłonów (Coelenterata). U rozmaitych gatunków występuje zróżnicowana liczba kanałów nie rozgałęzionych i kanałów,
 • Co to jest Karaluchy Definicja karaczany,
 • Co to jest Kariogamia Definicja mechanizm opierający na zlewaniu się haploidalnych jąder komórki jajowej i plemnika; zachodzi w ostatniej fazie zapłodnienia,
 • Co to jest Karbon Definicja ery i okresy geologiczne,
 • Co to jest Karboksylazy Definicja enzymy,
 • Co to jest Karboksylacja Definicja CO2) do związków organicznych, katalizowany poprzez karboksylazy ( enzymy). Odpowiednikiem k. może być reakcja zachodząca w momencie,
 • Co to jest Karcynogeny Definicja czynniki rakotwórcze,
 • Co to jest Kariodyferencjacja Definicja różnicowanie jąder,
 • Co to jest Kariokineza Definicja potomne. W procesie mitozy prowadzi do wytworzenia dwóch jąder potomnych o diploidalnej liczbie chromosomów (k. somatyczna), w procesie,
 • Co to jest Kastracja Definicja odnoszony jest raczej do zabiegu dokonywanego u osobników męskich. Wykonanie k. przed okresem dojrzewania płciowego prowadzi do zahamowania,
 • Co to jest Karoteny Definicja węglowodorami. Występują najczęściej w formie mieszaniny -karotenu i -karotenu i - u glonów - -karotenu. W dojrzałych pomidorach aktualny,
 • Co to jest Katabolizm Definicja obejmujących mechanizmy rozpadu, w trakcie których uwalniana jest energia gromadzona następnie w wysokoenergetycznych związkach,
 • Co to jest Enzymatyczna Kataliza Definicja wpływem katalizatorów, jakimi są enzymy wpływające na przewarzająca część reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych. W,
 • Co to jest Kazeina Definicja występuje w mleku w formie łatwo rozpuszczalnej soli wapniowej; jest białkiem pełnowartościowym (zawiera wszystkie aminokwasy).Wytrąca się,
 • Co to jest Keratyna Definicja białko proste z ekipy skleroprotein. Stanowi materiał budulcowy piór, włosów, kopyt, rogów. Zawiera sporą liczba aminokwasów siarkowych,
 • Co to jest Kationy Definicja jony naładowane dodatnio; w momencie elektrolizy wędrują do katody,
 • Co to jest Katarakta Definicja zmętnieniu soczewki połączonym z częściową albo całkowitą stratą wzroku; 2) próg skalny w korycie rzeki, powodujący nagły spadek wody,
 • Co to jest Kądziołki Definicja brzusznej stronie odwłoka pająków w liczbie trzech albo czterech par; w k. mają ujście gruczoły przędne, których wydzielina służy do,
 • Co to jest Kataliza Definicja szybkości reakcji pod wpływem katalizatorów; wyróżnia się k. homogeniczną (jednofazową), gdy katalizator i układ reagujący tworzą jedną,
 • Co to jest Interstycjalne Komórki Definicja przekształcać się w komórki wyspecjalizowane (na przykład parzydełkowe i płciowe); mają charakter embrionalny, występują u form dorosłych,
 • Co to jest Miękiszowe Komórki Definicja miękisz,
 • Co to jest Keratynizacja Definicja rogowacenie,
 • Co to jest Kamienne Komórki Definicja sklereidy,
 • Co to jest Epigeiczne Kiełkowanie Definicja są wynoszone nad powierzchnię ziemi poprzez narastający hipokotyl i na drodze asymilacji dostarczają zarodkowi substancji odżywczych,
 • Co to jest Kiełek Definicja pierwszy organ zarodkowy roślin wychodzący z nasienia i stanowiący początkowe stadium rozwoju korzenia,
 • Co to jest Kielich Definicja kwiat,
 • Co to jest Kiełkowanie Definicja zachodząca w warunkach odpowiedniej temperatury i wilgotności. Bazuje na pobieraniu wody poprzez nasienie i wznowieniu aktywności zarodka,
 • Co to jest Gobind Har Khorana Definicja zagadnień dotyczących syntezy DNA, autor sztucznego genu, laureat Nagrody Nobla za wyjaśnienie kodu genetycznego i jego roli w syntezie,
 • Co to jest Kladogeneza Definicja ewolucyjnym, opierające na dzieleniu i różnicowaniu się populacji i prowadzące do wyodrębnienia się nowego taksonu,
 • Co to jest Kijanka Definicja w środowisku wodnym. W pierwszym etapie rozwoju narządem oddechowym są skrzela zewnętrzne; potem wykształcają się skrzela wewnętrzne,
 • Co to jest Klon Definicja ekipa komórek albo osobników o takim samym genotypie, powstała wskutek klonowania. Zob także: kategoria systematyczna,
 • Co to jest Kinetochor Definicja obszar w obrębie centromeru chromosomu; miejsce, do którego przyczepiają się włókna wrzeciona podziałowego w trakcie mejozy albo mitozy,
 • Co to jest Kifoza Definicja kręgosłup,
 • Co to jest Kladogram Definicja dendrogram obrazujący powiązania pomiędzy analizowanymi cechami albo taksonami,
 • Co to jest Kininy Definicja peptydy powstające z białek osocza krwi; uczestniczą w skurczach mięśni gładkich; 2) cytokininy, kininy roślinne; biologicznie aktywne,
 • Co to jest Knidoblasty Definicja parzydełka,
 • Co to jest Klasyfikacja Definicja mechanizm definiowania i szeregowania taksonów,
 • Co to jest Klasa Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest Kladyzm Definicja sposób klasyfikacji uwzględniająca hipotezy filogenetyczne i porządkująca organizmy na podstawie kolejności oddzielania się taksonów,
 • Co to jest Genów Klonowanie Definicja namnażanie genów opierające na replikacji odcinków DNA wprowadzonych uprzednio do chromosomów bakterii, bakteriofagów albo plazmidów,
 • Co to jest Naczyniowy Kłębuszek Definicja kłębuszek nerkowy,
 • Co to jest Malpighiego Kłębuszek Definicja kłębuszek nerkowy,
 • Co to jest Knidy Definicja parzydełka,
 • Co to jest Złożony Kłos Definicja kwiatostany,
 • Co to jest Kłos Definicja kwiatostany,
 • Co to jest Nerkowy Kłębuszek Definicja stanowiącego integralną część nefronu; zlokalizowany w obrębie torebki Bowmana; utworzony poprzez pętlę tętniczych naczyń włosowatych. W,
 • Co to jest Kofaktory Definicja w reakcjach enzymatycznych i wspomagające własną aktywnością białko; k. są między innymi ekipy prostetyczne, koenzymy (NAD, NADP, koenzym A,
 • Co to jest Q Koenzym Definicja ubichinon,
 • Co to jest Koagulacja Definicja łączenie się cząstek koloidalnych w większe skupienia prowadzące do wytrącenia się etapy rozproszonej z etapy rozpraszającej,
 • Co to jest Genetyczny Kod Definicja zawartej w DNA w formie sekwencji aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym. Kod ma charakter trójkowy - ekipy trzech zasad (tryplety, kodon,
 • Co to jest Koleoptyl Definicja stopniu zewnętrzny liść otaczający merystem wierzchołkowy pędu w zarodkach traw. W momencie kiełkowania poprzez pewien czas rośnie wspólnie,
 • Co to jest Koleoryza Definicja pochewka otaczająca zawiązek korzenia w zarodkach traw. W początkowej fazie kiełkowania rośnie wspólnie z zarodkiem,
 • Co to jest Kolce Definicja bezpośrednio pod nią leżących. W przeciwieństwie od cierni nie są połączone z wnętrzem organu wiązkami przewodzącymi; w miarę łatwo się,
 • Co to jest Kolagen Definicja występuje w tkance łącznej. Cząsteczki k. zbudowane są z trzech łańcuchów polipeptydowych, spiralnie zwiniętych i połączonych wiązaniami,
 • Co to jest Kojarzenie Definicja reprezentujących tę samą rasę albo gatunek, w celu rozmnażania płciowego. Wyróżnia się kilka rodzajów k.: a) losowe (panmiksję), dające,
 • Co to jest Kolchicyna Definicja alkaloidów, występujący w tkankach zimowita jesiennego. Wywołuje zaburzenia w przebiegu mitozy i mejozy. Służąca w lecznictwie. W,
 • Co to jest Tuczne Komórki Definicja gruczołowe komórki tkanki łącznej wiotkiej produkujące heparynę i histydynę ( aminokwasy) i serotoninę ( hormony zwierzęce,
 • Co to jest Komensalizm Definicja okresowym albo trwałym współżyciu dwóch organizmów reprezentujących odrębne gatunki, gdzie korzyści czerpie tylko jeden z partnerów, zw,
 • Co to jest Komórczak Definicja organizm powstały z komórki jednojądrowej wskutek wielokrotnych podziałów jądra komórkowego, bez podziału cytoplazmy. Zobacz także,
 • Co to jest Komisura Definicja w układzie nerwowym poprzeczne połączenie parzystych przedmiotów układu, tworzone poprzez włókna nerwowe,
 • Co to jest Komórka Definicja organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować,
 • Co to jest Barwnikowe Komórki Definicja chromatofory,
 • Co to jest Sitowa Komórka Definicja przewodząca produkty asymilacji u paprotników i nagonasiennych. Celulozowa ściana k.s. jest perforowana (tak zwany pola sitowe), a,
 • Co to jest Folikularne Komórki Definicja jajnikowego, tworzące nabłonek pęcherzykowy odżywiający komórkę jajową i produkujący hormony. Po uwolnieniu komórki jajowej z pęcherzyka,
 • Co to jest Plemnikowe Komórki Definicja jądra plemnikowe,
 • Co to jest Prapłciowe Komórki Definicja pierwotne komórki płciowe,
 • Co to jest Plazmatyczne Komórki Definicja plazmocyty,
 • Co to jest Somatyczne Komórki Definicja somatoblasty,
 • Co to jest Purkyněgo Komórki Definicja bardzo spore neurony kojarzeniowe móżdżku, zaopatrzone w liczne, silnie rozgałęzione dendryty,
 • Co to jest Sertoliego Komórki Definicja jądra,
 • Co to jest Pyłowe Komórki Definicja makrofagi,
 • Co to jest Parzydełkowe Komórki Definicja parzydełka,
 • Co to jest Rozrodcze Komórki Definicja wyspecjalizowane komórki wykorzystywane do rozrodu płciowego; 2) gamety; 3) zarodniki roślin wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego,
 • Co to jest Żółtkowe Komórki Definicja płazińców (Plathelminthes) w jajnikach albo gruczołach żółtkowych (żółtnikach). Zaopatrują zapłodnione jajo w substancje odżywcze,
 • Co to jest Konkurencja Definicja organizmów tego samego albo różnych gatunków, zajmujących wspólną niszę ekologiczną, o konieczne do życia czynniki (jest to pokarm,
 • Co to jest Przeciwciało Antygen Kompleks Definicja antygenu do przeciwciała. Specjalne struktury, tak zwany determinanty (hapteny), znajdujące się na powierzchni antygenu, łączą się z,
 • Co to jest Konformacja Definicja cząsteczce powstające w konsekwencji obrotu wiązań pojedynczych pomiędzy węglami. Istnieją k. trwałe i nietrwałe. Typ układu przestrzennego,
 • Co to jest Azotowych Zasad Komplementarność Definicja nukleinowych wg ustalonych reguł; w obrębie DNA adenina (A) łączy się z tyminą (T), a cytozyna (C) z guaniną (G); w RNA w miejscu tyminy,
 • Co to jest Konchiolina Definicja substancja białkowa tworząca zewnętrzną warstwę muszli mięczaków (Mollusca,
 • Co to jest Kopyta Definicja palców zwierząt kopytnych. U nieparzystokopytnych powstają na III palcu, u parzystokopytnych - na III i IV palcu i są nazywane racicami. W,
 • Co to jest Konwersja Definicja odcinków chromosomów homologicznych. Zachodzi w trakcie replikacji DNA i bazuje na zmianie wzorca (łańcucha wyjściowego) do odtwarzania,
 • Co to jest Koprofile Definicja organizmy rozwijające się na odchodach zwierzęcych. K. są między innymi wybrane grzyby i bakterie,
 • Co to jest Koprofagi Definicja Pośród bezkręgowców koprofagami są na przykład wybrane chrząszcze żywiące się odchodami innych zwierząt. Liczne gryzonie i zającokształtne,
 • Co to jest Czerwone Krwinki Definicja krew,
 • Co to jest Korepresor Definicja operon,
 • Co to jest Pierwotna Kora Definicja a walcem osiowym w młodych łodygach i korzeniach roślin. Zasadniczą część k.p. stanowi miękisz. Na zewnątrz od tkanki miękiszowej może,
 • Co to jest Kortykosteron Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Kortyzol Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Kortykotropina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Słuchowe Kostki Definicja środkowego ( ucho) występującego u płazów, gadów, ptaków i ssaków. Powstały z przedmiotów szkieletowych otaczających I szparę skrzelową ryb,
 • Co to jest Jelitowe Kosmki Definicja jelita cienkiego ptaków i ssaków. Zawierają naczynia krwionośne i naczynia limfatyczne. Zwiększają powierzchnię chłonną jelita. U człowieka,
 • Co to jest Kosmówka Definicja płodowa. Otacza owodnię z zarodkiem, omocznię i pęcherzyk żółtkowy. U ssaków pokryta kosmkami. U łożyskowców (Eutheria) kosmki wnikające w,
 • Co to jest Kreatyna Definicja mózgu i krwi zwierząt kręgowych, w śladowych ilościach także w moczu. Forma ufosforylowana k., fosfokreatyna, jest wysokoenergetycznym,
 • Co to jest Zoogeograficzne Krainy Definicja państwa zwierzęce,
 • Co to jest Kostołuskie Definicja ganoidy chrzęstne,
 • Co to jest Kowadełko Definicja kostki słuchowe,
 • Co to jest Kotylozaury Definicja gady,
 • Co to jest Krasnorosty Definicja przeważnie wielokomórkowe) żyjące raczej w środowisku morskim. Zawierają barwniki asymilacyjne, których kolekcja decyduje o zabarwieniu,
 • Co to jest Koszyczek Definicja kwiatostany,
 • Co to jest Kresomózgowie Definicja mózg,
 • Co to jest Kręgosłup Definicja ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych kręgów. U kręgoustych (Cyclostomata) właściwy k. nie występuje. U ryb dwudysznych (Dipnoi) i,
 • Co to jest Kręgowce Definicja bezszczękowce (Agnatha) i żuchwowce (Gnathostomata). Zwierzęta wtórouste, dwubocznie symetryczne, posiadające wtórną jamę ciała, a więc,
 • Co to jest Krótkopęd Definicja może stanowić kluczowe miejsce rozwoju liści (na przykład u sosny, modrzewia, buka) albo jedyne miejsce rozwoju kwiatów i owoców (między,
 • Co to jest Krętki Definicja Formy cienkie, spiralnie skręcone, pozbawione ściany komórkowej. Poruszają się dzięki skrętom ciała. Do k. należą organizmy,
 • Co to jest Krzewinki Definicja drzewiastych. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Mają silnie zdrewniałe łodygi nadziemne, są pozbawione typowego pnia i,
 • Co to jest Ksenia Definicja w tkankach (nasionach) rośliny macierzystej, stanowiących materiał wyjściowy dla pokolenia F1. K. jest efektem bezpośredniego wpływu gamety,
 • Co to jest Krzywica Definicja Występuje u osobników młodych. Bazuje na zaburzeniach procesu mineralizacji kości w konsekwencji obniżonej absorpcji wapnia i fosforu,
 • Co to jest Przeżywalności Krzywa Definicja w populacji, przedstawiony w formie graficznej. Oś X k.p. jest osią wieku, na osi Y odkładana jest liczba osobników przeżywających. K.p,
 • Co to jest Kserofile Definicja środowisku suchym; charakteryzują się oszczędną gospodarką wodną; k. są wybrane owady, pajęczaki, gady, ssaki; w odniesieniu do roślin,
 • Co to jest Kutner Definicja skórki poprzez martwe włoski epidermalne, wypełnione powietrzem i mające srebrzyste zabarwienie. K., tworząc warstwę o wyższym stężeniu,
 • Co to jest Ksylem Definicja drewno,
 • Co to jest Asparaginowy Kwas Definicja aminokwasy,
 • Co to jest Kseroftalmia Definicja ślepota spowodowana zrogowaceniem nabłonka rogówki oka. Powstaje w konsekwencji sporych niedoborów wit. A,
 • Co to jest Pirogronowy Kwas Definicja zachodzących w organizmie. Powstaje między innymi wskutek odwodorowania kwasu mlekowego i dekarboksylacji kwasu szczawiooctowego. K.p. jest,
 • Co to jest Pantotenowy Kwas Definicja witaminy,
 • Co to jest Moczowy Kwas Definicja wydalniczych, wydalany poprzez owady, ślimaki lądowe, gady i ptaki. Tworzy bezbarwne kryształy; z racji na słabą rozpuszczalność w wodzie,
 • Co to jest Tłuszczowe Kwasy Definicja nCOOH. Odznaczają się wzrastającą (wspólnie z wydłużaniem się łańcucha węglowego) nierozpuszczalnością w wodzie. Stanowią kluczowy, w,
 • Co to jest Kynologia Definicja wiedzy o pochodzeniu, hodowli i tresurze psów należących do poszczególnych ras. Krajowi właściciele psów zrzeszeni są w Polskim Związku,
 • Co to jest Neurosekrecyjna Komórka Definicja neurosekrecja,
 • Co to jest Kantarofilia Definicja Zdarzenie znane od górnego triasu i uważane za cechę pierwotną. K. występuje między innymi u przedstawicieli z rzędu piwoniowców,
 • Co to jest Ksantofile Definicja się z karotenów, zawierają tlen w formie ekipy hydroksylowej, ketonowej albo epoksydowej. Występują między innymi w kwiatach, owocach,
 • Co to jest Korzenionóżki Definicja poruszają się i odżywiają dzięki nibynóżek; pobieranie pokarmu dzieje się na drodze fagocytozy. Reprezentowane są poprzez wolno żyjące,
 • Co to jest Katalizatory Definicja mechanizmów chemicznych; pozostają nie zmienione w momencie reakcji. Wyróżnia się k. dodatnie, zwiększające tempo reakcji, i k. ujemne,
 • Co to jest Kopytne Definicja nie stanowiąca jednostki systematycznej i obejmująca przedstawicieli kilku rzędów (parzystokopytne, nieparzystokopytne, trąbowce, góralki,
 • Co to jest Żółciowe Kwasy Definicja Odgrywają ważną rolę w trawieniu i absorbcji tłuszczów. Pierwotne k.ż. - kwas cholowy i kwas chenodezoksycholowy - powstają w wątrobie,
 • Co to jest Kaloza Definicja pojawiający się w ścianie komórkowej. Zasklepia rurki sitowe łyka w okresie spoczynku roślin albo po utracie umiejętności przewodzenia,
 • Co to jest Inicjalna Komórka Definicja merystemów wzrostu nieograniczonego funkcjonujących poprzez całe życie rośliny. Wskutek podziałów k.i. powstaje zawsze jedna nowa k.i. i,
 • Co to jest Kosmopolita Definicja rozprzestrzenieniu, wynikającym z sporych umiejętności przystosowawczych jego przedstawicieli. Charakteryzuje się zdolnością bytowania w,
 • Co to jest Katastrofizm Definicja rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy Żółciowe, Kopytne, Katalizatory, Korzenionóżki, Ksantofile, Kantarofilia, Komórka Neurosekrecyjna opis.

Co to jest Katastrofizm, Kosmopolita, Komórka Inicjalna, Kaloza, Kwasy wyjaśnienie.