nosicielstwo narządy definicja
Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje, Nukleotydy, Nukleoproteiny, Nowotwór.

Słownik biologii i definicje z chemii na N

 • Co to jest neurula Definicja zarodek strunowców z wyodrębnionym w formie rynienki nerwowej zawiązkiem układu nerwowego.powstający wprocesie neurulacji zarodek,
 • Co to jest neuroglej Definicja tkanka glejowa.tkanka glejowa,
 • Co to jest nadczynność tarczycy Definicja hipertyreoza.hipertyreoza,
 • Co to jest narząd spiralny Definicja narząd Cortiego.narząd Cortiego,
 • Co to jest nikotynamid Definicja witaminy.witaminy,
 • Co to jest NADP Definicja fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego.fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego,
 • Co to jest nadwzgórze Definicja mózg. mózg,
 • Co to jest neuromasty Definicja receptory.receptory,
 • Co to jest nekroza Definicja martwica.martwica,
 • Co to jest nietkankowce Definicja beztkankowce.beztkankowce,
 • Co to jest niacyna Definicja witaminy.witaminy,
 • Co to jest NAD Definicja dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy.dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy,
 • Co to jest nagozalążkowe, nagonasienne Definicja licząca około 800 gatunków. Ich niczym nie okryte zalążki są bezpośrednio dostępne dla pyłku. Owocolistki nie zrastają się w słupki. N,
 • Co to jest nasienie Definicja nasiennych (Spermatophyta). Powstaje z zalążka po zapłodnieniu. Z zapłodnionej komórki jajowej u wszystkich nasiennych powstaje zarodek, a,
 • Co to jest narząd Jacobsona Definicja Położony poniżej jamy nosowej. Złożona jest z dwóch kieszonek wyścielonych komórkami czuciowymi, stale wypełnionych cieczą, otwierających,
 • Co to jest neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa,
 • Co to jest narządy gębowe Definicja gębowego albo w jamie gębowej bezkręgowców, wykorzystywane do pobierania i rozdrabniania pokarmu. N.g. owadów, wijów i skorupiaków (trzy,
 • Co to jest nasienne Definicja właściwością są nasiona rozwijające się z zalążków. Występuje u nich przemiana pokoleń, nie mniej jednak gametofit jest bardzo silnie,
 • Co to jest neutralizm Definicja międzygatunkowego, gdzie populacje nie wpływają na siebie.rodzaj nieantagonistycznego relacji międzygatunkowego, wktórym populacje nie,
 • Co to jest naczynia włosowate Definicja chłonne. Łączą one najcieńsze tętnice z żyłami i stanowią część układu krwionośnego, gdzie następuje zamiana substancji między krwią a,
 • Co to jest naczyniówka Definicja oko.oko,
 • Co to jest neuron czuciowy Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa,
 • Co to jest nerwy Definicja W zależności od typu włókien wyróżnia się: n. ruchowe, czuciowe albo czuciowo-ruchowe. Z racji na miejsce, które unerwiają, dzieli się je,
 • Co to jest naskórek Definicja wielowarstwowa tkanka nabłonkowa. U wielu zwierząt jego komórki powierzchniowe mogą wytwarzać oskórek. U kręgowców powierzchniowe komórki n,
 • Co to jest noradrenalina Definicja nadnerczy i na synapsach nerwów w ośrodkowym i współczulnym układzie nerwowym. W układzie nerwowym pełni rolę transmittera pobudzającego,
 • Co to jest narządy plagiotropowe Definicja do narządów ortotropowych rosną poziomo i mają jedną płaszczyznę symetrii przebiegającą grzbieto-brzusznie . Odpowiednikiem n.p. są,
 • Co to jest nicienie Definicja Należy do niej około 10 tys. gatunków wolno żyjących albo pasożytniczych. Żyją w morzach, wodach słodkich, glebie i wnętrzu innych,
 • Co to jest narządy smaku Definicja rozpuszczone w wodzie substancje chemiczne (chemoreceptory). Kształt cząsteczek chemicznych skutkuje odczuwanie smaków podstawowych,
 • Co to jest narządy szczątkowe Definicja funkcjonujące narządy odpowiadające wykształconym i w pełni funkcjonującym narządom przodków albo organizmów blisko spokrewnionych. Ich,
 • Co to jest nasierdzie Definicja serce i przysercowe odcinki naczyń krwionośnych kręgowców.błona surowicza otaczająca od zewnątrz serce iprzysercowe odcinki naczyń,
 • Co to jest nektar Definicja zawierający spore ilości sacharydów, wykorzystywany do przywabiania owadów zapylających kwiaty.płyn wydzielany poprzez miodniki,
 • Co to jest neandertalczyk Definicja antropogeneza.antropogeneza,
 • Co to jest NREM Definicja sen. sen,
 • Co to jest nyktinastie Definicja nastie.nastie,
 • Co to jest noworodek Definicja zaraz po urodzeniu. Moment ten może trwać do kilku tygodni, w zależności od stopnia rozwoju n. N. mogą być niedołężne, ślepe, bez okrywy,
 • Co to jest nadnercza Definicja dokrewne kręgowców różniące się budową i pochodzeniem. U ssaków położone na dogłowowym końcu obu nerek, składają się z kory n. (wydziela,
 • Co to jest narządy homologiczne Definicja budowie i pochodzeniu, lecz pełniące odmienną funkcję, na przykład łuski rogowe gadów i pióra ptaków, skrzydło nietoperza i przednia noga,
 • Co to jest narządy lirowate Definicja Występowanie n.l. stwierdzone zostało u przedstawicieli wielu grup z wyjątkiem Palpigrada i Ricinulei. Narządy te są skupieniem równolegle,
 • Co to jest nefron Definicja funkcjonalna nerki. N. zbudowany jest z ciałka Malpighiego, od którego odchodzi kanalik nerkowy. Kanalik nerkowy złożona jest z kanalika,
 • Co to jest naczynia krwionośne Definicja umożliwiające krążenie krwi. N.k. dzieli się na: tętnice, żyły i naczynia włosowate. Różnice w pełnionych funkcjach znajdują własne,
 • Co to jest nazewnictwo biologiczne Definicja poszczególnym taksonom, zawarty w międzynarodowych kodeksach nomenklatury biologicznej. Nazwy naukowe nadaje się w jednym języku,
 • Co to jest naczynia wieńcowe Definicja żyły) serca. Powolne zmniejszanie się światła tętnic wieńcowych ( miażdżyca tętnic) skutkuje chorobę wieńcową serca. Odkładanie się,
 • Co to jest narządy kopulacyjne Definicja form obojnaczych), wykorzystywane do wprowadzania męskich komórek rozrodczych (plemników) do kobiecego układu rozrodczego. U bezkręgowców n,
 • Co to jest nibynóżki Definicja wykorzystywane czasem również do odżywiania się i odbierania bodźców. Występują u pierwotniaków i w niektórych komórkach zwierząt,
 • Co to jest nieśmiertelność potencjalna Definicja się bezpłciowo umiejętność do nieskończonego zachowywania w pokoleniach potomnych wszystkich, w zasadzie nie zmienionych przedmiotów,
 • Co to jest naddominacja Definicja heterozygotyczny ma fenotyp o większej wartości przystosowawczej niż wszystkie homozygoty, wynikająca z dodatniego współdziałania różnych,
 • Co to jest narządy równowagi Definicja położeniu ciała. U skąposzczetów (Oligochaeta) opisano n.r. w formie kopułowatych komórek hypodermy, zawierających kulisty otolit otoczony,
 • Co to jest nerka Definicja po grzbietowej stronie ciała, na ogół parzysty (jedynie u węży pojedynczy). W budowie n. rozróżnia się część korową i część rdzeniową,
 • Co to jest nekton Definicja aktywnie pływających w toni wodnej, zdolnych do przemieszczania się niezależnie od prądów. Do n. należą głowonogi, ryby, żółwie, węże,
 • Co to jest narządy strydulacyjne Definicja samców owadów (Insecta). Dźwięki produkowane są poprzez pocieranie o siebie dwóch części ciała, na przykład nogi i skrzydła u szarańczaków,
 • Co to jest najądrze Definicja ssaków skręcony kanalik połączony z jednej strony z jądrem, z drugiej przechodzący w nasieniowód, wykorzystywany jako magazyn plemników. N,
 • Co to jest narządy słuchu Definicja dźwiękowe. Dostarczają informacji o otaczającym środowisku i umożliwiają kontakt pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, pomagają w,
 • Co to jest neuston Definicja tworzącej się na powierzchni spokojnych zbiorników wodnych błonce, istniejącej dzięki napięciu powierzchniowemu. Do n. należą liczne,
 • Co to jest norma reakcji genotypu Definicja fenotypów możliwych do wytworzenia poprzez dany genotyp.zakres zależnych od warunków środowiska fenotypów możliwych do wytworzenia poprzez,
 • Co to jest nosiciel Definicja wektor.wektor,
 • Co to jest neurocyt Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa,
 • Co to jest neurofizjologia Definicja tematyka fizjologii, zajmująca się czynnościami układu nerwowego.tematyka fizjologii, zajmująca się czynnościami układu nerwowego,
 • Co to jest nabłonek Definicja tkanka nabłonkowa.tkanka nabłonkowa,
 • Co to jest naczynia Definicja drewna, przewodzące wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne, powstające z ułożonych liniowo wydłużonych komórek, których końcowe ściany,
 • Co to jest naczynia limfatyczne Definicja układ limfatyczny.układ limfatyczny,
 • Co to jest nadrząd Definicja kategoria systematyczna. kategoria systematyczna,
 • Co to jest Notogea Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce,
 • Co to jest naczelne Definicja małpiatki i małpy (w tym ludzi). Do charakterystycznych cech n. należą między innymi pięciopalczaste kończyny, kciuk i paluch przeciwstawny,
 • Co to jest neuron ruchowy Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa,
 • Co to jest neuropodium Definicja parapodium.parapodium,
 • Co to jest nadgromada Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna,
 • Co to jest nadprzeobrażenie Definicja przeobrażenie wielokrotne.przeobrażenie wielokrotne,
 • Co to jest nadrodzina Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna,
 • Co to jest NADH2 Definicja dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy.dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy,
 • Co to jest narząd hydrostatyczny Definicja ciśnienia właściwego organizmu. W najwyższym stopniu znanym n.h. jest pęcherz pławny ryb.narząd wykorzystywany do zmiany ciśnienia,
 • Co to jest narząd Definicja wyodrębniona morfologicznie od innych części i przystosowana do pełnienia ustalonych funkcji. N. są na przykład oko albo żołądek.część,
 • Co to jest nagonasienne Definicja nagozalążkowe.nagozalążkowe.nagozalążkowe.nagozalążkowe,
 • Co to jest neurohormony Definicja hormony ( hormony zwierzęce) wydzielane poprzez komórki nerwowe.hormony ( hormony zwierzęce) wydzielane poprzez komórki nerwowe,
 • Co to jest namorzyny Definicja narastające w strefie pływów. N. są zalewane poprzez morze, co wymaga od rosnących tam drzew specyficznych przystosowań morfologicznych i,
 • Co to jest narząd parietalny Definicja oko ciemieniowe.oko ciemieniowe,
 • Co to jest narząd Cortiego Definicja receptor słuchowy ssaków, przetwarzający drgania na impulsy nerwowe.położony wślimaku ucha wewnętrznego receptor słuchowy ssaków,
 • Co to jest narząd przylemieszowy Definicja narząd Jacobsona.narząd Jacobsona,
 • Co to jest narząd tympanalny Definicja prostoskrzydłych i niektórych motyli. Ma postać jamki pokrytej błoną rezonacyjną, zaopatrzonej w położone wewnątrz komórki zmysłowe,
 • Co to jest narządy chordotonalne Definicja pomiędzy warstwami oskórka, zbudowane ze skolopidiów (skolopoforów). Odbierają drgania z powierzchni ciała, będąc swoistym narządem słuchu,
 • Co to jest narządy analogiczne Definicja ewolucyjnym, lecz spełniające takie same funkcje, na przykład skrzydło owada i skrzydło ptaka, korzenie organowców i chwytniki plechowców,
 • Co to jest narząd Webera Definicja wskutek przekształcenia kilku przednich kręgów u ryb karpiowatych, przekazujący ciśnienie gazów pęcherza pławnego na błędnik błoniasty, co,
 • Co to jest narządy oddechowe Definicja powiązane z zamianą gazową pomiędzy organizmem a środowiskiem. Do n.o. należą płuca, płuca wodne, skrzela, tchawki, płucotchawki i,
 • Co to jest narządy rudymentalne Definicja narządy szczątkowe.narządy szczątkowe,
 • Co to jest narządy ortotropowe Definicja pionowo i wykazujące symetrię promienistą. N.o. jest na przykład łodyga.narządy roślin wyższych narastające pionowo iwykazujące symetrię,
 • Co to jest narządy przybyszowe Definicja gdzie normalnie nie występują. Występują na łodygach, rzadziej na korzeniach. Częstym zjawiskiem jest tworzenie korzeni przybyszowych,
 • Co to jest narządy spichrzowe Definicja roślinne (korzenie, pędy, liście), wykorzystywane do przechowywania substancji zapasowych. Do n.s. zalicza się również nasiona.odpowiednio,
 • Co to jest narządy wegetatywne Definicja funkcje powiązane z odżywianiem i wzrostem. Są nimi na przykład liście, łodyga i korzeń. Liście są miejscem, gdzie przebiega mechanizm,
 • Co to jest narządy zmysłów Definicja rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców, które zamieniają na impulsy nerwowe przekazywane do mózgu. Najczęściej są,
 • Co to jest nasieniowody Definicja rozrodczym wykorzystywane do odprowadzania plemników z jąder. N. mogą uchodzić bezpośrednio na zewnątrz ciała albo, jak u ssaków, łączyć,
 • Co to jest nastie Definicja znaczenia kierunek działania wywołującego je bodźca. Pośród n. wyróżniamy między innymi chemonastie (wywołane impulsem chemicznym,
 • Co to jest narządy węchu Definicja substancji zapachowych rozpuszczonych w powietrzu albo wodzie. Są zbudowane z komórek receptorowych i dodatkowych komórek podporowych,
 • Co to jest nawyk Definicja powtarzanie sposób wykonywania określonej czynności.uformowany poprzez wielokrotne powtarzanie sposób wykonywania określonej czynności,
 • Co to jest notopodium Definicja parapodium. parapodium,
 • Co to jest Nearktyka Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce,
 • Co to jest nefrostom Definicja orzęsiony otwór lejka w metanefrydium pierścienic.orzęsiony otwór lejka w metanefrydium pierścienic,
 • Co to jest nefrotomy Definicja kręgowców, z których rozwija się przednercze, śródnercze i zanercze.segmentowe odcinki mezodermy zarodka kręgowców, zktórych rozwija się,
 • Co to jest nukleozydy Definicja nukleotydy.nukleotydy,
 • Co to jest nefrydia Definicja ogólna nazwa narządów wydalniczych.ogólna nazwa narządów wydalniczych,
 • Co to jest nekrofagi Definicja zwierzęta żywiące się ciałami martwych zwierząt.zwierzęta żywiące się ciałami martwych zwierząt,
 • Co to jest nektaria Definicja miodniki.miodniki,
 • Co to jest neotyp Definicja jako wzorzec opisowy gatunku po zniszczeniu albo zaginięciu holotypu.konkretny osobnik (okaz) wyznaczony jako wzorzec opisowy gatunku po,
 • Co to jest Neogea Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce,
 • Co to jest neodarwinizm Definicja ewolucjonizm.ewolucjonizm,
 • Co to jest nematocysty Definicja parzydełka.parzydełka,
 • Co to jest nerka głowowa Definicja przednercze.przednercze,
 • Co to jest neotenia Definicja kręgowców (aksolotl), jak i bezkręgowców (wybrane owady), opierające na uzyskiwaniu poprzez formy młodociane umiejętności do rozmnażania,
 • Co to jest nukleotydylotransferazy Definicja polimerazy.polimerazy,
 • Co to jest nerw obwodowy Definicja układ nerwowy kręgowców.układ nerwowy kręgowców,
 • Co to jest nerka właściwa Definicja nerka.nerka,
 • Co to jest neuroblast Definicja należących do strunowców, z których wskutek neurulacji rozwija się układ nerwowy.ekipa komórek wzarodku zwierząt należących do strunowców,
 • Co to jest neuromery Definicja komórek nerwowych w okresie rozwoju zarodkowego albo poprzez całe życie, na przykład u pierścienic.segmentalnie rozmieszczone zgrupowania,
 • Co to jest nukleus Definicja jądro komórkowe.jądro komórkowe,
 • Co to jest nitrofile Definicja organizmy preferujące środowiska bogate w przyswajalne formy azotu.organizmy preferujące środowiska bogate wprzyswajalne formy azotu,
 • Co to jest neurosekrecja Definicja komórki nerwowe. Komórki takie nazwano komórkami neurosekrecyjnymi. Zobacz także: hormony zwierzęce.zdarzenie wydzielania hormonów poprzez,
 • Co to jest neuryt Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa,
 • Co to jest neurulacja Definicja opierający na wyodrębnianiu się ekipy komórek będących zawiązkiem przyszłego układu nerwowego. N. prowadzi do stworzenia neuruli.mechanizm,
 • Co to jest nimfa Definicja odznaczające się obecnością zawiązków skrzydeł; 2) ostatnie stadium larwalne u owadów z przeobrażeniem zupełnym; 3) drugie, trzecie i,
 • Co to jest niełupka Definicja owoc.owoc,
 • Co to jest nisza ekologiczna Definicja biotyczne, o które dany gatunek może konkurować z innymi gatunkami. N.e. ustala miejsce danego gatunku w biocenozie.wszystkie czynniki,
 • Co to jest norepinefryna Definicja hormony zwierzęce.hormony zwierzęce,
 • Co to jest nitrofity Definicja rośliny należące do nitrofili.rośliny należące do nitrofili,
 • Co to jest nogogłaszczki Definicja Arachnida), leżąca za otworem gębowym. Budowa wieloczłonowa, różna u różnych rzędów, na ogół fundamentalny człon żujący. U skorpionów i,
 • Co to jest notochorda Definicja przedstrunowce.przedstrunowce,
 • Co to jest nondysjunkcja Definicja komórki, opierające na nierozchodzeniu się chromosomów do przeciwnych biegunów wrzeciona podziałowego.zdarzenie zachodzące w czasie,
 • Co to jest nitrofoby Definicja bogatych w azot wykazują mniejszą żywotność.organizmy, które wśrodowiskach bogatych wazot wykazują mniejszą żywotność,
 • Co to jest nóżki ambulakralne Definicja ambulakralnego szkarłupni (Echinodermata).lokomotoryczne przedmioty układu ambulakralnego szkarłupni (Echinodermata,
 • Co to jest nukleoplazma Definicja jądro komórkowe.jądro komórkowe,
 • Co to jest nukleolus Definicja jąderko.jąderko,
 • Co to jest nukleoid Definicja jej materiał genetyczny ( genofor), funkcjonalnie odpowiadająca jądru eukariontów, nie posiadająca jednak jego struktury.część komórki,
 • Co to jest nowotwór Definicja poprawnych tkanek organizmu. Jej właściwością charakterystyczną są nie podlegające kontroli organizmu podziały komórek, co prowadzi do,
 • Co to jest nukleoproteiny Definicja białka złożone, gdzie częścią niebiałkową są kwasy nukleinowe.białka złożone, wktórych częścią niebiałkową są kwasy nukleinowe,
 • Co to jest nukleotydy Definicja kwasów nukleinowych. Pod względem chemicznym są estrami fosforowymi nukleozydów. Nukleozydy to związki składające się z cukru pentozy,
 • Co to jest nutacje Definicja szybkości wzrostu tkanek w różnych częściach ich organów. Ich źródłem są wewnętrzne mechanizmy zachodzące w roślinach.ruchy roślin wywołane,
 • Co to jest nukleosomy Definicja złożona jest nić chromatynowa. N. zbudowany jest z fragmentu nici DNA, długości około 200 par zasad, nawiniętej na cząsteczki histonów,
 • Co to jest narządy rezonacyjne Definicja wykorzystywane zwierzętom do wzmacniania wydawanych dźwięków na zasadzie rezonansu akustycznego. Odpowiednikiem n.r. są worki głosowe,
 • Co to jest nosicielstwo Definicja organizmie drobnoustrojów chorobotwórczych, nie mniej jednak organizm nosicielski nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby dzięki.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje, Nukleotydy, Nukleoproteiny, Nowotwór, Nukleoid, Nukleolus, Nukleoplazma, Nóżki Ambulakralne, Nitrofoby opis.

Co to jest Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje wyjaśnienie.