recesywność ryby trzonopłetwe definicja
Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb, Rasogeneza, Równowaga Biologiczna, Rośliny.

Słownik biologii i definicje z chemii na R

 • Co to jest Radiobiologia Definicja promieniowania jonizującego inadfioletowego na żywe organizmy. R. bada wpływ promieniowania na tkanki inarządy i na czynności układów,
 • Co to jest Ramapitek Definicja antropogeneza,
 • Co to jest Represor Definicja operon,
 • Co to jest Replikon Definicja jednostka replikacji DNA, będąca replikującym się odcinkiem cząsteczki DNA,
 • Co to jest Enzymatyczna Represja Definicja adaptacja enzymatyczna,
 • Co to jest Rodzaj Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest Pozazarodkowy Rozwój Definicja postęp postembrionalny,
 • Co to jest Rozłupnia Definicja owoc,
 • Co to jest Refugium Definicja warunki ekologiczne sprzyjające przeżyciu jakiegoś taksonu (gatunku albo wyższego), który wyginął na innych obszarach w wyniku,
 • Co to jest Genetyczna Redundacja Definicja występowanie wgenomie powtarzających się, identycznych odcinków DNA,
 • Co to jest Reoreceptory Definicja receptory,
 • Co to jest Reprodukcja Definicja rozmnażanie,
 • Co to jest Osobniczy Rozwój Definicja ontogeneza,
 • Co to jest Senne Ruchy Definicja nastie,
 • Co to jest Rrna Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest Liściowa Różyczka Definicja rośliny rozetowe,
 • Co to jest Rudymenty Definicja narządy szczątkowe,
 • Co to jest Ryby Definicja systematyków uznawane za gromadę kręgowców (Vertebrata), współcześnie traktowane jako ekipa organizmów, do której zaliczane są gromady,
 • Co to jest Regresywny Rozwój Definicja rozwój ewolucyjny opierający na wtórnym uproszczeniu budowy ciała inarządów, zachodzący najczęściej u gatunków pasożytniczych,
 • Co to jest Epigenetyczny Rozwój Definicja postęp regulacyjny,
 • Co to jest Restytucja Definicja zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania,
 • Co to jest Rekultywacja Definicja przywracanie poprzez człowieka walorów przyrodniczych terenom zniszczonym poprzez działalność przemysłową,
 • Co to jest Rafidy Definicja pojedyncze, mające kształt igieł kryształy szczawianu wapnia występujące wsoku komórkowym wakuoli,
 • Co to jest Rozetowe Rośliny Definicja międzywęźlach, w wyniku czego tworzy się rozeta (różyczka) liściowa. Odpowiednikiem r.r. może być sałatnica leśna (Aposeris foetida,
 • Co to jest Ringera Roztwór Definicja Ringera (1835-1910). Jest izotoniczny iizojoniczny wstosunku do komórek ciała (zawiera takie same jony, wtakim samym stężeniu, jak osocze,
 • Co to jest Receptory Definicja odbierania zmian wotoczeniu (bodźców). Zazwyczaj komórki te połączone są zzakończeniami nerwowymi łuków odruchowych. R. są również narządy,
 • Co to jest Relikty Definicja fauny wymarłej albo nie występującej już na danym terenie. Wyróżnia się: a) r. geograficzne - gatunki oznacznie mniejszym zasięgu niż,
 • Co to jest Różnicowanie Definicja niewyspecjalizowanych wkomórki wyspecjalizowane. Natężenie zjawiska r. maleje wraz zrozwojem ontogenetycznym (najintensywniejsze jest,
 • Co to jest Bezpłciowe Rozmnażanie Definicja komórek rozrodczych, prowadzący do stworzenia nowych organizmów. Uroślin dzieje się zazwyczaj poprzez oddzielenie od organizmu,
 • Co to jest Radykula Definicja część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zktórej rozwija się korzeń,
 • Co to jest Przyrody Rezerwaty Definicja października 1991 oochronie przyrody (Art.14) za r.p. uważa: [...] region obejmujący zachowane wstanie naturalnym albo niewiele zmienionym,
 • Co to jest Rząd Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest Różnowiciowce Definicja Chryzophyta), obejmująca około 500 gatunków (w większości jednokomórkowych; planktonowych albo osiadłych), zamieszkujących wody słodkie,
 • Co to jest Roślin Ruchy Definicja wwyniku działania bodźców: zewnętrznych ( aktionomiczne), bodźców wewnętrznych (autonomiczne) albo niezależne od bodźców (mechaniczne). R,
 • Co to jest Niskopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) zlokalizowane są wdolnej części pędów. Do r.n. należy między,
 • Co to jest Rozrodczość Definicja badaniach nad populacjami, dotyczący ich wzrostu. Wyróżniamy r. max. (absolutną, fizjologiczną) ir. rzeczywistą (ekologiczną). R. max. jest,
 • Co to jest Płci Równowaga Definicja samic do samców powinien wynosić (wmyśl II prawa Mendla) 1:1. Relacja ten jest trudny do ustalenia we inicjalnych etapach rozwoju,
 • Co to jest Rozgwiazdy Definicja obejmująca 2000 gatunków zwierząt wolno żyjących, zamieszkujących dna mórz. R. mają ciało okształcie gwiazdy, bez wyraźnie wyodrębnionej,
 • Co to jest Doskonałokostne Ryby Definicja kostnopromienistych (Actinopterygii). Najstarsze szczątki przedstawicieli tej ekipy pochodzą ztriasu. Do r.d. należą gatunki morskie,
 • Co to jest Kostnoszkieletowe Ryby Definicja inicjalnym dewonie, uznawane aktualnie za osobną gromadę wobrębie ryb. Do r.k. zalicza się podgromady ryb kostnopromienistych,
 • Co to jest Kręgowy Rdzeń Definicja kręgowców położona wewnątrz kanału rdzeniowego biegnącego wewnątrz łuków nerwowych kręgów. Wr.k. znajdują się ośrodki odruchowe i,
 • Co to jest Ludzkie Rasy Definicja klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka jest, jak dotychczas, słabo sprecyzowane. Regularnie podkreśla się, iż r.l. są jednostkami,
 • Co to jest Różnosłupkowość Definicja uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się,
 • Co to jest Rybosomy Definicja obecne we wszystkich komórkach. wskład r. wchodzą rRNA (rybosomowy RNA) ibiałka. R. odgrywają najważniejszą rolę wprocesie syntezy białek,
 • Co to jest Allena Reguła Definicja części ciała, takie jak nos, uszy, dziób iogon, są dłuższe uosobników tego samego gatunku, żyjących wklimacie cieplejszym niż uosobników,
 • Co to jest Przedłużony Rdzeń Definicja mózg,
 • Co to jest Genetyczna Regulacja Definicja na poziomie transkrypcji albo translacji. Uwszystkich organizmów prokariotycznych r.g. zachodzi zgodnie zzasadą działania operonu,
 • Co to jest Retrowirusy Definicja zbudowany zRNA. Właściwością wspólną r. jest umiejętność do odwrotnej transkrypcji (syntezy dwuniciowego DNA na bazie RNA). R. są między,
 • Co to jest Regulacyjny Rozwój Definicja zniezdeterminowanym przeznaczeniem pierwszych blastomerów. Upłazów cztery pierwsze blastomery są totipotencjalne, tzn. zkażdego znich może,
 • Co to jest Buforujący Roztwór Definicja zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna,
 • Co to jest Koralowe Rafy Definicja szkieletów koralowców, raczej koralowców madreporowych (Madreporaria), lecz również otwornic, stułbiopławów, mięczaków, mszywiołów,
 • Co to jest Redukcjonizm Definicja wyjaśnienie wszelkich mechanizmów izjawisk złożonych, nie tylko biologicznych, odbywać się powinno po sprowadzeniu ich do mechanizmów,
 • Co to jest Rodopsyna Definicja wpręcikach siatkówki oka. R. utworzona jest poprzez 11-cis-retinal połączony zbiałkiem opsyną. Absorbcja fotonu światła (przy ekspozycji r,
 • Co to jest Rogi Definicja wyrostkach kości czołowych, tak zwany możdżeniach. R. występują ukrętorogich (Bovidae) iobecne są najczęściej uobu płci. Wskórze właściwej,
 • Co to jest Adaptatywna Radiacja Definicja wielu form przystosowanych do życia wróżnych środowiskach, wywodzących się zjednego gatunku wyjściowego. Formy te zbiegiem czasu mogą się,
 • Co to jest Pustynna Roślinność Definicja niską względną wilgotność powietrza (regularnie poniżej 20%), niewielkie opady (poniżej 20 cm3 rocznie) i spore wahania temperatury (do 50,
 • Co to jest Zarodkowy Rozwój Definicja zzapłodnionej komórki jajowej występujący uzwierząt wielokomórkowych. R.z. rozpoczyna się zapłodnieniem komórki jajowej, akończy,
 • Co to jest Przystosowawcza Radiacja Definicja radiacja adaptatywna,
 • Co to jest Mleczne Rurki Definicja zawierające sok mleczny (lateks, mlecz). Wdojrzałych komórkach brak wyraźnej granicy pomiędzy cytoplazmą awakuolą. Ściany komórkowe r.m. są,
 • Co to jest Spodouste Ryby Definicja Squaliformes) ipłaszczkokształtne (Rajiformes). Poza nielicznymi wyjątkami (na przykład Potamotrygon motoro zAmazonki) są zwierzętami,
 • Co to jest Regeneracja Definicja odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich,
 • Co to jest Rzęski Definicja komórek, pokryte błoną komórkową. Wewnątrz rz. przebiega włókno osiowe składające się zdwóch pojedynczych mikrotubuli centralnych,
 • Co to jest Generatywne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie płciowe,
 • Co to jest Respiracja Definicja oddychanie,
 • Co to jest Restryktazy Definicja enzymy restrykcyjne,
 • Co to jest Głosowe Rezonatory Definicja dźwięków wydawanych poprzez zwierzę na zasadzie rezonansu akustycznego. U płazów bezogonowych (Anura) jama gębowa tworzy obszerne,
 • Co to jest Rna Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest Preformowany Rozwój Definicja postęp mozaikowy,
 • Co to jest Retinol Definicja witaminy,
 • Co to jest Rewertant Definicja rewersja,
 • Co to jest Roztocza Definicja saprofity,
 • Co to jest Ropalia Definicja Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku,
 • Co to jest Miodowa Rosa Definicja spadź,
 • Co to jest Jednopienne Rośliny Definicja jednopienność,
 • Co to jest Rq Definicja współczynnik oddechowy,
 • Co to jest Ryboflawina Definicja witaminy,
 • Co to jest Prosty Rozwój Definicja przeobrażenie wprost,
 • Co to jest Obłe Robaki Definicja obleńce,
 • Co to jest R Definicja populacji: r = N / N t, gdzie: N = zmiana liczby osobników wpopulacji; N = średnia liczba osobników populacji wdanym okresie; t = moment,
 • Co to jest Substancje Radiomimetyczne Definicja antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę iinterfazę mitozy,
 • Co to jest Rak Definicja ustalenia nowotworów uroślin izwierząt. R. jest skupieniem błyskawicznie namnażających się (bujających) komórek, tworzących wkońcu tak,
 • Co to jest Fizjologiczna Reakcja Definicja na naturalne bodźce (tak zwany bodźce fizjologiczne) zarówno zewnętrzne, jak iwewnętrzne. R.f. jest na przykład wydzielanie potu (u,
 • Co to jest Skrytopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) znajdują się pod powierzchnią ziemi albo wody,
 • Co to jest Synantropijne Rośliny Definicja synantropizm,
 • Co to jest Nadnerczy Rdzeń Definicja nadnercza,
 • Co to jest Rdzeniomózgowie Definicja mózg,
 • Co to jest Rdzeń Definicja centralnie zlokalizowane tkanki walca osiowego łodygi ikorzenia,
 • Co to jest Reducenci Definicja destruenci,
 • Co to jest Redie Definicja Digenea) ( przywry) rozwijające się wżywicielu pośrednim. R. rozwijają się zkomórek rozrodczych sporocysty albo miracidium. Zazwyczaj r.są,
 • Co to jest Regulator Definicja operon,
 • Co to jest Rytmu Regulatory Definicja serce,
 • Co to jest Regresja Definicja postęp regresywny,
 • Co to jest Regulon Definicja ekipa genów podlegających wspólnej regulacji ekspresji,
 • Co to jest Reotaksja Definicja taksje,
 • Co to jest Repelenty Definicja odstraszające, służące wochronie upraw przed szkodnikami, atakże chroniące człowieka na przykład przed komarami ikleszczami. R. naturalne,
 • Co to jest Rekon Definicja najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over,
 • Co to jest Bergmana Reguła Definicja stałocieplnych, wg której osobniki tego samego albo pokrewnych gatunków osiągają większe wymiary ciała wpłn. części swego zasięgu niż,
 • Co to jest Relaksyna Definicja więzadeł macicy iułatwiający skurcze mięśni macicy. Ponadto skutkuje odwapnienie miednicy, rozluźnia więzadła spojenia łonowego,
 • Co to jest Renina Definicja podpuszczka,
 • Co to jest Genetyczna Rekombinacja Definicja nowych genotypów wkonsekwencji rozmnażania płciowego. R.g. zachodzi w wyniku niezależnego przekazywania genów mieszczących się,
 • Co to jest Rem Definicja sen,
 • Co to jest Glogera Reguła Definicja zamieszkujące tereny oklimacie ciepłym iwilgotnym są ciemniej ubarwione niż zwierzęta zamieszkujące tereny suche ichłodne. Odpowiednikiem,
 • Co to jest Płaskie Robaki Definicja płazińce,
 • Co to jest Dna Replikacja Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy) na matrycy, którą jest istniejąca cząsteczka DNA. Zachodzi przy udziale enzymu - polimerazy DNA,
 • Co to jest Pionierskie Rośliny Definicja na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej,
 • Co to jest Reofile Definicja charakteryzująca się obecnością przystosowań ułatwiających pobieranie pokarmu (r. są zazwyczaj filtratorami) iutrudniających porwanie,
 • Co to jest Roczne Rośliny Definicja rośliny jednoroczne,
 • Co to jest Polikarpiczne Rośliny Definicja rośliny wydające owoce sporo razy wżyciu,
 • Co to jest Retikulocyty Definicja werytropoezie są przejściowym stadium pomiędzy erytroblastami adojrzałymi erytrocytami; 2) komórki mezenchymatyczne siateczki,
 • Co to jest Retikulopodia Definicja nibynóżki,
 • Co to jest Retardacja Definicja organów albo narządów wstosunku do innych, atakże późniejsze wykształcenie swoistych cech wrozwoju ontogenetycznym,
 • Co to jest Endoplazmatyczne Retikulum Definicja kanalików ipęcherzyków wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów. Wyróżnia się: r.e. szorstkie, zw. również granularnym albo ziarnistym (z,
 • Co to jest Rewir Definicja areał osobniczy,
 • Co to jest Riketsje Definicja pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na,
 • Co to jest Rezystencja Definicja błony komórkowej; wytrzymałość komórek na pęcznienie, będące skutkiem umieszczenia w roztworze hipotonicznym. Poniżej pewnej granicy,
 • Co to jest Rybonukleotydy Definicja nukleotydy (estry fosforowe nukleozydów) zawierające rybozę. R. są podstawowymi jednostkami budulcowymi kwasów rybonukleinowych,
 • Co to jest Rewersja Definicja pierwotnego fenotypu. Do r. może dojść wwyniku mutacji wstecznej albo mutacji supresorowej (tak zwany supresji). Osobnika zfenotypem,
 • Co to jest Matrycowy Rna Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest Informacyjny Rna Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest Transportujący Rna Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest Rodnia Definicja gametangium,
 • Co to jest Rodoplasty Definicja fotosyntezy, występujące u krasnorostów (Rhodophyta). Zawarty wnich chlorofil maskowany jest poprzez barwniki fikobilinowe: czerwoną,
 • Co to jest Rybosomalny Rna Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest Leśne Runo Definicja rośliny zielne ikrzewinki dna lasu,
 • Co to jest Rodowód Definicja określenie stosunków pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi osobnikami; whodowli pomaga wustaleniu czystości rasy. Wmedycynie r. (i,
 • Co to jest Robaczyca Definicja zgromady kręgoustych (Cyclostomata), żyjąca wdnie potoków. Sztywność ciału r. nadaje struna grzbietowa, stanowiąca oparcie dla mięśni. Oczy,
 • Co to jest Przenośnikowy Rna Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest Rogówka Definicja oko,
 • Co to jest Rodzina Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest Rośliny Definicja autotroficzne, zdolne do wytwarzania substancji odżywczych wprocesach fotosyntezy ichemosyntezy. Wzwiązku zautotroficznością przewarzająca,
 • Co to jest Dwupienne Rośliny Definicja dwupienność,
 • Co to jest Różyczkowe Rośliny Definicja rośliny rozetowe,
 • Co to jest Roślinożercy Definicja 1) zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym; 2) poziom troficzny wyodrębniany wobrębie konsumentów, odmiennie zw. konsumentami Irzędu,
 • Co to jest Owadożerne Rośliny Definicja oróżnej przynależności systematycznej, samożywne, lecz wykazujące przystosowania do chwytania itrawienia drobnych zwierząt, raczej owadów,
 • Co to jest Jednoroczne Rośliny Definicja postęp wiosną iobumierające przed nastaniem zimy. Zzimujących wglebie nasion na wiosnę rozwijają się nowe osobniki. Do r.j. należą między,
 • Co to jest Naczyniowe Rośliny Definicja ekipa tożsama z organowcami. Należą tu rośliny mające łyko-drzewny układ przewodzący, a więc paprotniki inasienne,
 • Co to jest Naziemnopączkowe Rośliny Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) występują na poziomie powierzchni ziemi. Do r.n. należy między,
 • Co to jest Ruderalne Rośliny Definicja wysypiskach, przy płotach, wpobliżu szlaków komunikacyjnych iośrodków przemysłowych. Tworzą tak zwany zbiorowiska ruderalne. Są startowym,
 • Co to jest Saletrowe Rośliny Definicja nitrofity,
 • Co to jest Monokarpiczne Rośliny Definicja rośliny owocujące tylko raz wżyciu,
 • Co to jest Rozdzielnopłciowość Definicja zdarzenie opierające na występowaniu wobrębie populacji albo gatunku zarówno osobników męskich, jak iżeńskich,
 • Co to jest Liściowa Rozeta Definicja rośliny rozetowe,
 • Co to jest Rozblaszkowanie Definicja delaminacja,
 • Co to jest Rozłogi Definicja pędy, mogące wytwarzać korzenie przybyszowe inormalne, pionowe pędy, umożliwiając roślinie macierzystej rozmnażanie wegetatywne,
 • Co to jest Płciowe Rozmnażanie Definicja regularnym następowaniem po sobie dwóch mechanizmów: mejozy i zapłodnienia. Mejoza, zachodząca wgonadach, prowadzi do stworzenia,
 • Co to jest Rozmnażanie Definicja form potomnych, zdolnych do dalszego r. Może przebiegać na drodze płciowej ( r. płciowe) albo bezpłciowej, wegetatywnej ( r. bezpłciowe). R,
 • Co to jest Fizjologiczny Roztwór Definicja przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po biegunkach ikrwotokach. Ciśnienie osmotyczne r.f. jest takie samo,
 • Co to jest Roztocze Definicja około 30 tys. znanych gatunków (jednak wydaje się to niewielką częścią rzeczywistej liczby gatunków). R. są niewielkimi pajęczakami,
 • Co to jest Rozmnóżki Definicja wegetatywnego. R. mogą być pojedynczymi komórkami albo ekipami komórek, na przykład ubrunatnic (Phaeophyta), krasnorostów (Rhodophyta,
 • Co to jest Wegetatywne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie bezpłciowe,
 • Co to jest Seksualne Rozmnażanie Definicja rozmnażanie płciowe,
 • Co to jest Progresywny Rozwój Definicja nowo stworzonych gatunków zachodzi komplikowanie budowy ipowiększanie narządów, atakże powiększa się złożoność ich działania. Zobacz także,
 • Co to jest Rozród Definicja powiązane ztworzeniem organizmów potomnych. R. wprzeciwieństwie do rozmnażania obejmuje również wszelakie powiązane ztym zjawiska,
 • Co to jest Rozsiewanie Definicja zdarzenie rozprzestrzeniania się nasion, na przykład dzięki wiatru, wody czy zwierząt ( zoochoria,
 • Co to jest Izotoniczny Roztwór Definicja osmotycznym jak ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Między komórką ar.i. istnieje stan równowagi - woda nie przenika poprzez błonę,
 • Co to jest Hipertoniczny Roztwór Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną,
 • Co to jest Hipotoniczny Roztwór Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną,
 • Co to jest Niezdeterminowany Rozwój Definicja postęp regulacyjny,
 • Co to jest Postembrionalny Rozwój Definicja zosłon jajowych, auform żyworodnych od chwili opuszczenia ciała matki do osiągniącia dojrzałości płciowej,
 • Co to jest Pośredni Rozwój Definicja przeobrażenie,
 • Co to jest Mozaikowy Rozwój Definicja poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka,
 • Co to jest Zdeterminowany Rozwój Definicja postęp mozaikowy,
 • Co to jest Rodowy Rozwój Definicja filogeneza,
 • Co to jest Genetyczna Równowaga Definicja Weinberga stan niezmiennej częstości występowania genów igenotypów. Wdzikich populacjach z racji na występowanie zjawisk typu mutacji,
 • Co to jest Płciowa Równowaga Definicja równowaga płci,
 • Co to jest Jądrowe Różnicowanie Definicja różnicowanie jąder,
 • Co to jest Różnolistność Definicja roślinie kilku morfologicznie odmiennych postaci liści właściwych. R. najczęściej obserwujemy uroślin ziemnowodnych, klasycznym,
 • Co to jest Komórkowe Różnicowanie Definicja relacji do komórek macierzystych albo siostrzanych) wtrakcie rozwoju ontogenetycznego. R.k. zachodzi wwyniku regulacji genetycznej,
 • Co to jest Jąder Różnicowanie Definicja pojawianie się pufów ( chromosomy politeniczne) wróżnych loci, w czasie różnicowania; 2) wszelakie zmiany wbudowie albo funkcji jąder,
 • Co to jest Wewnątrzustrojowa Równowaga Definicja homeostaza,
 • Co to jest Perystaltyczne Ruchy Definicja ruchy robaczkowe,
 • Co to jest Rudymentacja Definicja zdarzenie uwsteczniania narządów wfilogenezie danej ekipy systematycznej; prowadzi do stworzenia narządów szczątkowych,
 • Co to jest Robaczkowe Ruchy Definicja okrężnych jelita cienkiego. Przesuwają strawioną treść pokarmową wkierunku końca jelita. Skurczowi mięśni jednego odcinka jelita odpowiada,
 • Co to jest Ryboza Definicja odmiennie aldopentozą. Składnik strukturalny kwasu rybonukleinowego (RNA), nukleotydów ikoenzymów, między innymi adenozynotrójfosforanu,
 • Co to jest Sitowe Rurki Definicja okrytonasiennych członowane przedmioty przewodzące produkty fotosyntezy. Powstają wwyniku połączenia kilku sąsiadujących komórek poprzez,
 • Co to jest Ruja Definicja Vertebrata). Wczasie r. następuje owulacja, samica toleruje obecność samca idopuszcza do kopulacji izapłodnienia,
 • Co to jest Promieniopłetwe Kostnopromieniste Ryby Definicja kostnoszkieletowych (Osteichtyes), obejmująca przewarzająca część współcześnie żyjących gatunków morskich isłodkowodnych. Szkielet kostny,
 • Co to jest Dwudyszne Ryby Definicja kostnoszkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani są od dolnego dewonu. Nieliczne gatunki przetrwały do dnia dzisiejszego. Do,
 • Co to jest ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby chrzęstne Definicja najprawdopodobniej we inicjalnym dewonie, aczkolwiek istnieją znaleziska izolowanych łusek izębów pochodzące zsyluru. R.ch. obejmują,
 • Co to jest Biologiczne Rytmy Definicja izwierząt, wykazujące swoistą cykliczność. Odpowiednikiem r.b. jest cykl płciowy. Przewarzająca część rytmów ma moment jednej doby - rytmy,
 • Co to jest Ryzoderma Definicja powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej,
 • Co to jest Tarczowce Pancerne Ryby Definicja szkielecie osiowym, żyjąca od dolnego syluru do górnego karbonu (około 400-340 mln lat temu). Poprzez całe życie utrzymywała się u nich,
 • Co to jest Ryzoidy Definicja chwytniki,
 • Co to jest Ryzosfera Definicja gleba wbezpośrednim sąsiedztwie korzeni,
 • Co to jest Ryzomorfy Definicja plektenchymowych sznurów. R. rozwijają się na w miarę sporych odległościach iprzyczyniają do szybkiego rozprzestrzeniania grzyba. Odchodzą,
 • Co to jest Rzęsistkowica Definicja należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce,
 • Co to jest Rasa Definicja wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne,
 • Co to jest Dna Repetytywny Definicja eukariontów składające się zwielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. R. DNA najprawdopodobniej bierze udział wregulacji,
 • Co to jest Rurkoczułkowce Definicja gatunków zamieszkujących głębiny Pacyfiku. R. mają robakowate ciało długości 6-36 cm ośrednicy 0,1-2,5 mm. Budują proste chitynowe rurki,
 • Co to jest Resorpcja Definicja substancji chemicznych, na przykład r. wody wnerkach czy r. substancji odżywczych wjelicie cienkim; 2) wchłanianie,
 • Co to jest Segetalne Rośliny Definicja rośliny niepożądane wuprawach człowieka, popularnie - chwasty pól iogrodów, na przykład chaber bławatek (Centaurea cyanus,
 • Co to jest Biologiczna Równowaga Definicja wskładzie gatunkowym organizmów tworzących ekosystem. R.b. zachodzi, gdy skład gatunkowy wekosystemie dopasowany jest tak, iż zachodzi,
 • Co to jest Rasogeneza Definicja przez tworzenie się dziedzicznych różnic morfologicznych ifizjologicznych pomiędzy populacjami jednego gatunku. R. ma najczęściej charakter,
 • Co to jest Rogoząb Definicja dwudyszne,
 • Co to jest Rogowacenie Definicja powierzchniowych warstw naskórka wsubstancję rogową ( keratynę). Wytworami naskórka kręgowców, które uległy zrogowaceniu, są na przykład,
 • Co to jest Trzonopłetwe Ryby Definicja szkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani od górnego dewonu. Pod koniec paleozoiku r.t. opanowały środowisko morskie, były dość,
 • Co to jest Recesywność Definicja heterozygotycznych, opierające na nieujawnianiu się (w fenotypie) cechy kodowanej poprzez allel, przy obecności allelu dominującego.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb, Rasogeneza, Równowaga Biologiczna, Rośliny Segetalne, Resorpcja, Rurkoczułkowce, Repetytywny Dna, Rasa opis.

Co to jest Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb wyjaśnienie.