szczęki szyszynka symetria definicja
Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek, Skrzypokształtne, Skrzypy, Stopień Pokrewieństwa.

Słownik biologii i definicje z chemii na S

 • Co to jest Mleczny Sok Definicja rurki mleczne,
 • Co to jest Sekrety Definicja wydzieliny,
 • Co to jest Sejsmonastie Definicja nastie,
 • Co to jest Serce Definicja zazwyczaj wprzedniej części ciała, sąsiadujący zpowierzchnią brzuszną. S. otoczone jest błoniastym workiem osierdziowym(osierdziem,
 • Co to jest Sinicowa Skrobia Definicja sinice,
 • Co to jest Sporowce Definicja zarodnikowce,
 • Co to jest Stenohalizm Definicja stenobionty,
 • Co to jest Suchorośla Definicja sklerofity,
 • Co to jest Polinukleotydowa Syntetaza Definicja ligaza DNA,
 • Co to jest Syntetazy Definicja enzymy,
 • Co to jest Smog Definicja występująca wmiastach, trująca dla roślin izwierząt. S. może zawierać dwutlenek siarki (s. redukujący) albo ozon (s. utleniający,
 • Co to jest Urogenitalny System Definicja układ moczopłciowy,
 • Co to jest Trawienne Soki Definicja pokarmowego biorące udział w trawieniu pokarmu. S.t. zawierają odpowiednie dla danych składników pokarmu enzymy trawienne. Sok żołądkowy,
 • Co to jest Smoczkouste Definicja kręgouste,
 • Co to jest Somatomedyna Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Serotonina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Selenodontyzm Definicja zęby,
 • Co to jest Siatkówka Definicja oko,
 • Co to jest Statolity Definicja statocysty,
 • Co to jest Stado Definicja regularnie wewnętrzną hierarchię socjalną izajmujących wspólne terytorium. Tworzenie stada może mieć charakter czasowy, związany zokresem,
 • Co to jest Streptokoki Definicja paciorkowce,
 • Co to jest Stromatolity Definicja kopalne utwory wapienne zbudowane zkoncentrycznie ułożonych blaszek. Najprawdopodobniej stanowią one wytwory glonów sprzed około 2 mld lat,
 • Co to jest Suspensor Definicja wieszadełko,
 • Co to jest Promienista Symetria Definicja wyznaczyć więcej niż jedną płaszczyznę symetrii. S.p. występuje uroślin naczyniowych, osiadłych i wolno żyjących zwierząt wielokomórkowych,
 • Co to jest Synantropijność Definicja synantropizm,
 • Co to jest Sacharydy Definicja roślinnym izwierzęcym aldehydowe albo ketonowe pochodne alkoholi wielohydroksylowych. S. podzielone są na: a) monosacharydy (cukry proste,
 • Co to jest S Definicja współczynnik selekcji,
 • Co to jest Samozgodność Definicja samopłodność,
 • Co to jest Żuchwowy Staw Definicja albo mózgoczaszką żuchwowców. Uryb, płazów, gadów iptaków istnieje pierwotny s.ż., położony pomiędzy kością stawową ikwadratową. Ussaków,
 • Co to jest Sdna Definicja DNA satelitarny,
 • Co to jest Sekretyna Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Segmentacja Definicja metameria,
 • Co to jest Sekodontyzm Definicja zęby,
 • Co to jest Sekrecja Definicja wydzielanie,
 • Co to jest Stela Definicja znimi tkanek podstawowych włodydze ikorzeniu. Najprostszą inajbardziej pierwotną postacią s. jest protostela odznaczająca się brakiem,
 • Co to jest Saprobionty Definicja oznacznej ilości martwej rozkładającej się materii organicznej. Wyróżnia się: poilisaprobionty (organizmy żyjące wstrefie gnicia,
 • Co to jest Skleryty Definicja koncentrycznych kręgów na łuskach elastycznych ryb; 2) wapienne albo krzemionkowe przedmioty budujące szkielety gąbek ikoralowców,
 • Co to jest Stres Definicja środowiska. Dzięki niemu organizm może odpowiednio dostosować się do nowych warunków otoczenia. S. wiąże się zazwyczaj znasileniem,
 • Co to jest Limfatyczne Serca Definicja układ limfatyczny,
 • Co to jest Spermatofor Definicja otoczką pękającą wdrogach rodnych samicy, występujący między innymi upijawek, niektórych stawonogów (skorupiaków iowadów), mięczaków,
 • Co to jest Szczecioszczękie Definicja planktonicznych odznaczających się grzbietobrzusznie spłaszczonym ciałem złożonym zodcinków: głowowego, tułowiowego iogonowego. Własną,
 • Co to jest Sztuczny System Definicja oparty na cechach wybranych subiektywnie poprzez badacza, uwzględniający najczęściej podobieństwo morfologiczne,
 • Co to jest Żołądkowy Sok Definicja soki trawienne,
 • Co to jest Stałocieplność Definicja umożliwiające utrzymywanie stałej temperatury ciała, typowe dla ptaków issaków. S. jest jednym zelementów homeostazy. Pozwala na znaczące,
 • Co to jest Schizogonia Definicja niektórych pierwotniaków, na przykład krwinkowców (Haemosporidia), opierający na wielokrotnym podziale jądra inastępującym później podziale,
 • Co to jest Genu Substytucja Definicja powstająca wwyniku mutacji. S.g. może odbywać się także poprzez wprowadzenie genów albo chromosomów do genotypu wwyniku krzyżowania,
 • Co to jest Systematyka Definicja różnorodności i związków filogenetycznych pośród organizmów żywych. To jest jedna znajstarszych nauk biologicznych, której obiektem jest,
 • Co to jest Szkielet Definicja kości, płytek wapiennych albo chitynowych. Sz. właściwy nadaje kształt ciału, stanowi rusztowanie imiejsce przyczepu mięśni. Sz. wpostaci,
 • Co to jest Skrzelotchawki Definicja większości owadów wodnych. S. są zmodyfikowanymi, zamkniętymi tchawkami inajczęściej mają postać krzaczkowatych wyrostków. Zamiana gazowa,
 • Co to jest Skrzep Definicja wwyniku przemiany rozpuszczalnego fibrynogenu wfibrynę tworzącą siateczkę zatrzymującą ciałka krwi. Stworzenie s.skutkuje zatrzymanie,
 • Co to jest Zapasowa Skrobia Definicja skrobia,
 • Co to jest Asymilacyjna Skrobia Definicja skrobia,
 • Co to jest Kostny Szpik Definicja narząd krwiotwórczy, wypełniająca jamy kości udowych, ramieniowych, żeber, mostka iniektórych kości kręgowców lądowych. Sz.k. ssaków,
 • Co to jest Sinice Definicja prokarionty) obejmująca formy jednokomórkowe initkowate, poza nielicznymi wyjątkami autotroficzne. Wperyferycznej części cytoplazmy,
 • Co to jest Sagowce Definicja nagozalążkowych wielkolistnych (Cycadophytina) ( nagozalążkowe), obejmująca około 100 gatunków. Najbujniejszy postęp s. przypadał na górny,
 • Co to jest Sprzągle Definicja Urochordata) żyjących samotnie albo kolonijnie. Charakteryzują się beczułkowatym ciałem, na którego przeciwległych biegunach znajdują się,
 • Co to jest Wodnych Zbiorników Strefy Definicja mórz ijezior, charakteryzujące się specyficznymi warunkami środowiskowymi itypową dla nich fauną iflorą. W najwyższym stopniu przybrzeżna,
 • Co to jest Stekowce Definicja kolczatki idziobaka. W najwyższym stopniu charakterystyczne cechy odróżniające je od innych ssaków to: jajorodność, występowanie steku i,
 • Co to jest Samoniezgodność Definicja samobezpłodność,
 • Co to jest Ssaki Definicja reprezentowana poprzez trzy podgromady: prassaki (Prototheria), ssaki niższe (Methatheria) issaki wyższe, a więc łożyskowce (Eutheria,
 • Co to jest Stułbiopławy Definicja której należy około 2700 gatunków morskich isłodkowodnych. Pokoleniem dominującym jest polip (hydropolip) osiągający nawet do 2 m długości,
 • Co to jest Skamieniałości Definicja wiecznej zmarzlinie na Dalekiej Północy albo wwoskach ziemnych szczątki organizmów zminionych epok geologicznych. S. powstają wwyniku,
 • Co to jest Ekologiczna Sukcesja Definicja opierające na stopniowym osiedlaniu się nowych gatunków roślin, które znajdują korzystne warunki w konsekwencji oddziaływania gatunków,
 • Co to jest Komórki Ssąca Siła Definicja siła, zjaką woda dyfunduje poprzez półprzepuszczalną membranę cytoplazmatyczną do wnętrza komórki,
 • Co to jest Mięśnia Skurcz Definicja wyniku skurczu komórek mięśniowych. Acetylocholina uwolniona wpłytce motorycznej (połączeniu nerwowo-mięśniowym) pod wpływem bodźca,
 • Co to jest Roślin Szczepienie Definicja pączki jednej rośliny na inną, ukorzenioną roślinę. Fragment przenoszony nosi nazwę zrazu, aroślina, na której się go umieszcza - podkładki,
 • Co to jest Stawonogi Definicja bezkręgowców ociele pokrytym zazwyczaj bardzo dobrze rozwiniętym kutykularnym pancerzem (chitynowym albo wysyconym solami wapnia,
 • Co to jest Somatotropina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Skrzela Definicja Cyclostomata) iryb (Pisces), umożliwiające oddychanie tlenem rozpuszczonym wwodzie. Uwiększości form s. utworzone są zblaszkowatych,
 • Co to jest Stenotermizm Definicja stenobionty,
 • Co to jest Godowa Szata Definicja zewnętrzne zwiększające atrakcyjność płciową zwierząt na czas odbywania godów. Sz.g. przyjmują najczęściej samce. Jest ona zazwyczaj,
 • Co to jest Spadź Definicja iczerwce wpostaci słodkiej ilepkiej cieczy. S. pojawia się wlecie na liściach roślin, używana jest między innymi poprzez pszczoły,
 • Co to jest Styk Definicja synapsa,
 • Co to jest Stenobionty Definicja wwąskim zakresie ustalonych warunków środowiska. Zawężona tolerancja dotyczy najczęściej tylko jednego czynnika. Typowymi przykładami są,
 • Co to jest Skrobia Definicja wchloroplastach ileukoplastach (s. asymilacyjna) igromadzony wformie ziaren wliściach, łodygach, korzeniach, bulwach, owocach inasionach,
 • Co to jest Sporofile Definicja wktórych tworzą się zarodniki. Uroślin jednakozarodnikowych obserwuje się jeden typ s., z kolei uroślin różnozarodnikowych tworzą się dwa,
 • Co to jest Komórkowy Sok Definicja roślinnych; wskład s.k. wchodzą substancje zapasowe (cukry, sole mineralne, kwasy organiczne) i alkaloidy, barwniki igarbniki; 2,
 • Co to jest Pomocnicze Serca Definicja budowie niż właściwe serce pompujące krew do skrzel. Śluzice mają następujące s.p.: pompujące krew do wątroby, usuwające krew zokolicy,
 • Co to jest Sawanna Definicja niekiedy zniewielką domieszką drzew. Charakterystyczna dla tropikalnej strefy Afryki, Ameryki Płd. iAustralii. Może występować jako,
 • Co to jest Stosina Definicja pióro,
 • Co to jest Tętniczy Stożek Definicja serce,
 • Co to jest Wzrostu Stożek Definicja wierzchołek wzrostu,
 • Co to jest Strąk Definicja owoc,
 • Co to jest Szkarłupnie Definicja gromady: jeżowców (Echinoidea), liliowców (Crinoidea), rozgwiazd (Asteroidea), wężowideł (Ophiuroidea) i strzykw (Holothurioidea,
 • Co to jest Seston Definicja cząstki materii organicznej ( detrytus) albo żywych organizmów ( nekton, neuston, plankton, pleuston), unoszące się wtoni wodnej,
 • Co to jest Spermatogeneza Definicja zpierwotnej komórki płciowej. Faza pierwszy - prespermatogeneza - zachodzi we wczesnej fazie rozwoju zarodkowego. Część pierwotnych,
 • Co to jest Przewodnie Skamieniałości Definicja charakterystycznych dla epok geologicznych (cechuje je szerokie rozprzestrzenienie geograficzne przy względnie krótkim okresie występowania,
 • Co to jest Szczękowce Definicja żuchwowce,
 • Co to jest Selekcja Definicja obejmujący s. naturalną isztuczną. S. naturalna (dobór naturalny) jest procesem eliminacji zpopulacji osobników gorzej przystosowanych do,
 • Co to jest Naturalny System Definicja podział organizmów żywych na taksony, wynikający zpokrewieństwa izależności ewolucyjnych. Zobacz także: kategoria systematyczna,
 • Co to jest Synkarion Definicja diploidalne jądro powstające wprocesie koniugacji uorzęsków wwyniku połączenia się dwóch jąder haploidalnych,
 • Co to jest Synteza Definicja chemicznej zprostszych związków, w warunkach na przykład podwyższonej temperatury albo ciśnienia lub obecności katalizatorów,
 • Co to jest Samobezpłodność Definicja uniemożliwiających połączenie gamet wytworzonych poprzez tę samą roślinę jednopienną. Wprzypadku występowania s. do zapłodnienia może dojść,
 • Co to jest Sperma Definicja zwierząt. S.złożona jest zdwóch części: komórkowej - zawierającej plemniki, i płynnej - tak zwany płynu nasiennego, będącego wydzieliną,
 • Co to jest Skóra Definicja Utworzona z naskórka pochodzenia - ektodermalnego, skóry właściwej - pochodzenia mezodermalnego, itkanki podskórnej - utworzonej ztkanki,
 • Co to jest Grzbietowa Struna Definicja stanowiący oś szkieletu, występujący uzarodków wszystkich strunowców, atakże dorosłych bezczaszkowców iniektórych ryb. S.g. jest otoczona,
 • Co to jest Skorupiaki Definicja parach czułków iszczęk, odnóżach dwugałęzistych, ozróżnicowanej (zależnej od okolicy ciała) budowie ifunkcji. Uwiększości form doszło do,
 • Co to jest Seroza Definicja błona otaczająca zarodki owodniowców wraz zich błonami płodowymi,
 • Co to jest Siodełko Definicja występujące u skąposzczetów (Oligochaeta) i pijawek (Hirudinea), wktórym znajdują sięujścia gruczołów rozrodczych iśluzowych. Wczasie,
 • Co to jest Sejmuria Definicja posiadający cechy zarówno płazów, jak igadów, uważany do niedawna za przodka gadów. Wszkielecie s. cechami charakterystycznymi dla płazów,
 • Co to jest Dziwna Sieć Definicja powstający, gdy żyła albo tętnica rozgałęzia się na sporo naczyń włosowatych, które zataczając pętle, łączą się wżyłę albo tętnicę, stykają,
 • Co to jest Samopłonność Definicja samobezpłodność,
 • Co to jest Synapsa Definicja neuronów lub neuronu ikomórki efektora. Umożliwia ona jednokierunkowy przepływ impulsu nerwowego. Z racji na obserwowaną zasadę działania,
 • Co to jest Szczękoczułkowce Definicja którego należą w pierwszej kolejności przedstawiciele gromady pajęczaków (Arachnida). W najwyższym stopniu charakterystyczną właściwością,
 • Co to jest Szkodniki Definicja uciążliwych zpunktu widzenia człowieka. Termin ten odnosi się zwykle do zwierząt, aczkolwiek organizmami szkodliwymi dla człowieka ijego,
 • Co to jest Sapropel Definicja charakterystyczny dla wód eutroficznych muł denny powstały wwyniku działalności saprobiontów przy niedostatku tlenu,
 • Co to jest Sarkosomy Definicja mitochondria występujące wkomórkach mięśniowych,
 • Co to jest Morskie Ogórki Strzykwy Definicja do szkarłupni (Echinodermata). Nazwę ogórków morskich zawdzięczają wydłużonemu robakowatemu ciału długości 1-100 cm iśrednicy nie,
 • Co to jest Liści Ssąca Siła Definicja siła umożliwiająca pionowe przemieszczanie się wody wroślinie, spowodowana parowaniem wody zpowierzchni blaszek liściowych (transpiracją,
 • Co to jest Iglaste Szpilkowe Definicja nagozalążkowych (Gymnospermae) odznaczających się liśćmi wpostaci szpilek ijednopłciowymi kwiatami. Wzwiązku z rozdzielnopłciowością,
 • Co to jest Strunowce Definicja osłonice (Tunicata), bezczaszkowce (Acrania) i kręgowce (Vertebrata). Wspólnymi cechami s. są: obecność (co najmniej wokresie zarodkowym,
 • Co to jest Synantropizm Definicja charakterystyczne dla wielu gatunków roślin izwierząt, zw. organizmami synantropijnymi. Zdarzenie s. jest najczęściej powiązane zobfitym,
 • Co to jest Kręgowców Szkielet Definicja łącznej wewnętrzna struktura ciała nadająca mu kształt, stanowiąca miejsce przyczepu mięśni (szkielet właściwy) iosłaniająca narządy,
 • Co to jest Słonorośla Definicja halobionty,
 • Co to jest Słupek Definicja kwiat,
 • Co to jest Sporangium Definicja zarodnia,
 • Co to jest Sporocysty Definicja 1) tworzące zarodniki, przetrwalnikowe formy glonów igrzybów; 2)przetrwalnikowe formy pierwotniaków; 3) drugie stadium larwalne przywr,
 • Co to jest Sporoderma Definicja ochronna ściana komórkowa ziaren pyłku roślin kwiatowych, utworzona ztrzech warstw: egzyny, intyny imedyny,
 • Co to jest Skrzelowe Serce Definicja głowonogów (Cephalopoda), bezżuchwowców (Agnatha) i ryb (Pisces). S.s. znajduje się wsąsiedztwie skrzel. Krew zs.s. przez pień tętniczy,
 • Co to jest Serologia Definicja badaniem przeciwciał naturalnych inabytych (wytworzonych poprzez organizm jako odpowiedź na działanie antygenów), występujących wsurowicy,
 • Co to jest Seryna Definicja aminokwasy,
 • Co to jest Saproby Definicja saprobionty,
 • Co to jest Schizocelia Definicja Protostomia) mechanizm powstawania wtórnej jamy ciała wkońcowej fazie gastrulacji. S. bazuje na wyodrębnieniu się tak zwany komórek,
 • Co to jest Sarkoplazma Definicja tkanka mięśniowa,
 • Co to jest Saprofity Definicja rozkładające martwe szczątki roślin izwierząt do prostych związków organicznych iodżywiające się nimi. Substancje te po przejściu do gleby,
 • Co to jest Schizont Definicja ztypu zarodnikowców. Wstadium s. jądro komórkowe podlega wielokrotnym podziałom (mechanizm schizogonii), po zakończeniu których cytoplazma,
 • Co to jest Sarkomer Definicja tkanka mięśniowa,
 • Co to jest Schistosomatoza Definicja przywry zrodzaju Schistosoma, będące pasożytami krwi. Do najgroźniejszych gatunków należą szeroko rozprzestrzenione, raczej wAfryce iAzji,
 • Co to jest Scyfomeduza Definicja krążkopławy,
 • Co to jest Sarkolemma Definicja mięśniowe. S. mięśni prążkowanych wytwarza długie kanaliki sięgające wgłąb włókna mięśniowego, które umożliwiają przenoszenie impulsów,
 • Co to jest Wewnątrzplazmatyczna Siateczka Definicja retikulum endoplazmatyczne,
 • Co to jest Sekwoje Definicja drzewa kuli ziemskiej zrodziny szpilkowych, cypryśnikowatych. Występują jedynie wgórach Sierra Nevada wKalifornii,
 • Co to jest Seksdukcja Definicja genów przyłączonych do czynnika F poprzez bakterię męską (F+) do bakterii żeńskiej (F-). S. występuje wczasie koniugacji ubakterii,
 • Co to jest Sierpik Definicja kwiatostany,
 • Co to jest Apostatyczna Selekcja Definicja polimorfizm genetyczny,
 • Co to jest Rozrodczy Sezon Definicja płciowe izwierzęta przystępują do rozrodu. Zazwyczaj następne s.r. przedzielone są okresami spoczynkowymi, wktórych gonady są nieaktywne,
 • Co to jest Sen Definicja ośrodek snu, znajdujący się wczęści mózgu zw. wzgórzem. Wciągu doby występują dwa fundamentalne stany fizjologiczne: czuwanie (stan,
 • Co to jest Letni Sen Definicja wokresie letnim ( diapauza) występujące uniektórych gatunków owadów, na przykład wczerwcu gąsienica sówki po zakończeniu odżywiania się,
 • Co to jest Płucne Serce Definicja serce,
 • Co to jest Zimowy Sen Definicja uzwierząt zmiennocieplnych (płazów igadów) i uniektórych ssaków (owadożerne, nietoperze, wybrane gryzonie idrapieżne). Zapadanie ws.z. jest,
 • Co to jest Sferoplasty Definicja protoplast,
 • Co to jest Siara Definicja wgruczole mlecznym jeszcze przed izaraz po porodzie. Nazwę zawdzięcza dużej ilości karotenów nadających jej żółtą barwę. Wporównaniu,
 • Co to jest Siewka Definicja wczasie kiełkowania. Z radykuli rozwija się korzeń pierwotny, hipokotyl i epikotyl rosną na długość. Liścienie wydostają się na światło,
 • Co to jest Siedlisko Definicja irozmnaża się. Wzakres definicje s. włączany jest zespół czynników abiotycznych (nieożywionych) występujących wmiejscu życia organizmów. Wg,
 • Co to jest Siekacze Definicja zęby,
 • Co to jest Cudowna Sieć Definicja sieć dziwna,
 • Co to jest Skamieliny Definicja skamieniałości,
 • Co to jest Życiowa Siła Definicja wszystkie mechanizmy życiowe organizmów żywych, tak zwany vis vitalis. Wg zwolenników istnienia s.ż. niemożliwe było wytworzenie wwarunkach,
 • Co to jest Skąposzczety Definicja zrównomierną segmentacją ciała. S. nie mają przynóżek, czułków aniwąsów, aichszczeciny umieszczone są bezpośrednio na ciele. Granice między,
 • Co to jest Sinantrop Definicja antropogeneza,
 • Co to jest Sklereidy Definicja wskład tkanki mechanicznej ( twardzicy). Występują wogonkach liściowych, wowocni gruszy albo wblaszce liściowej, wsąsiedztwie aparatów,
 • Co to jest Synantropizacja Definicja organizmy synantropijne,
 • Co to jest Skleroblasty Definicja komórki występujące wmezoglei gąbek, wytwarzające przedmioty szkieletowe zbudowane zwęglanu wapnia, krzemionki albo sponginy,
 • Co to jest Sklerenchyma Definicja twardzica,
 • Co to jest Sklerofity Definicja Rośliny przystosowane do przetrwania długotrwałej suszy. Przystosowanie bazuje na ograniczeniu strat wody na drodze transpiracji. To jest,
 • Co to jest Skolopofor Definicja narządy chordotonalne,
 • Co to jest Skolioza Definicja kręgosłup,
 • Co to jest Sklerotomy Definicja komórki somitów, zktórych wczasie rozwoju zarodkowego powstaje układ szkieletowy,
 • Co to jest Sklerocja Definicja ułożonych strzępek ( plektenchyma), magazynujące substancje pokarmowe imogące pełnić funkcję organów przetrwalnikowych,
 • Co to jest Skleroproteiny Definicja zwierzęce białka strukturalne ostrukturze włókienkowej (fibrylarnej) występujące wekto- imezodermie. Głównymi s. są keratyna i kolagen,
 • Co to jest Właściwa Skóra Definicja okrywającą ciało kręgowców. Powstaje zmezodermy. Utworzona raczej ztkanki łącznej włóknistej zawierającej krzyżujące się wtrzech,
 • Co to jest Skrzek Definicja sznurów, kłębów albo pojedynczych jaj. Jaja otoczone są galaretowatymi osłonkami, pęczniejącymi wkontakcie zwodą. W wyniku tego masa s,
 • Co to jest Skórka Definicja utworzona zjednej warstwy ściśle do siebie przylegających komórek. Pełni funkcję ochronną, powstaje zpraskórki. Na powierzchni komórek s,
 • Co to jest Statolitowa Skrobia Definicja czapeczki korzeniowej. Wg teorii statolitowej s.s. dzięki łatwości przemieszczania się ułatwia odbieranie bodźców związanych zgrawitacją,
 • Co to jest Trzustkowy Sok Definicja soki trawienne,
 • Co to jest Skrzypy Definicja skrzypowe,
 • Co to jest Słoniowatość Definicja rozrostem skóry itkanek podskórnych, wywoływana poprzez mikroorganizmy albo nicienie powodujące stany zapalne układu limfatycznego albo,
 • Co to jest Izotoniczne Skurcze Definicja zmiana długości mięśni. S.i. następują, gdy do jednego zzakończeń mięśnia zostaje dołączony ciężar. Wtrakcie pracy mięśnia obciążenie nie,
 • Co to jest Izometryczne Skurcze Definicja zmiana długości mięśni. S.i. zachodzą, gdy zakończenia mięśni zostają trwale unieruchomione. Wyróżnianie s.i. ma znaczenie wbadaniach,
 • Co to jest Słupkowie Definicja kwiat,
 • Co to jest Słonecznice Definicja promienionóżek (Actinopoda). Przewarzająca część s. to organizmy słodkowodne albo zamieszkujące wody słonawe (na przykład przy ujściach,
 • Co to jest Pierwotna Smuga Definicja miejsce powstawania mezodermy, widoczne na tarczy zarodkowej gadów, ptaków issaków wpostaci ciemnego pasma. Zobacz także: gastrulacja,
 • Co to jest Zwierząt Socjologia Definicja zoosocjologia,
 • Co to jest Soczewka Definicja oko,
 • Co to jest Socjohormony Definicja feromony,
 • Co to jest Roślin Socjologia Definicja fitosocjologia,
 • Co to jest Jelitowy Sok Definicja soki trawienne,
 • Co to jest Jądrowy Sok Definicja jądro komórkowe,
 • Co to jest Somatoblasty Definicja embriogenezy powstaną somatocyty (komórki somatyczne), a więc komórki tworzące ciało organizmów - tak zwany somę,
 • Co to jest Solenocyty Definicja zmienione komórki płomykowe wieloszczetów (Polychaeta). Wspólnie z metanefrydiami s. tworzą narządy wydalnicze. Zobacz także: protonefrydium,
 • Co to jest Somatostatyna Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Soma Definicja zespół komórek budujących ciało organizmu (somatocytów), zwyjątkiem komórek rozrodczych. Wprocesie embriogenezy s. powstaje z somatoblastów,
 • Co to jest Somatocyty Definicja somatoblasty,
 • Co to jest Spojówka Definicja oko,
 • Co to jest Spermatozoid Definicja plemnik,
 • Co to jest Zasadnicza Spirala Definicja ulistnienie,
 • Co to jest Speleofauna Definicja zamieszkujących jaskinie albo podobne schronienia podziemne, na przykład sztolnie czy podziemne bunkry. Gatunki tworzące s.najczęściej,
 • Co to jest Speleofile Definicja wszelkiego rodzaju podziemia albo chroniące się wnich, zdolne do życia na powierzchni ziemi (na przykład nietoperze). Zobacz także,
 • Co to jest Spermateka Definicja uchyłek jajowodu, wktórym po kopulacji samice przechowują nasienie,
 • Co to jest Specjacja Definicja gatunków. Wstosowanym aktualnie ujęciu genetycznym, zaproponowanym poprzez E. Mayra, s. to mechanizm rozbicia puli genowej danego gatunku,
 • Co to jest Speleoflora Definicja występujących wjaskiniach albo podobnych podziemnych schronieniach, na przykład sztolniach czy bunkrach. Rośliny zazwyczaj zasiedlają,
 • Co to jest Spiralizacja Definicja chromatyny poprzedzający podział jądra. S. zaczyna się wprofazie ima na celu max. skrócenie chromosomów, ułatwiając ich rozdzielenie w,
 • Co to jest Spongocel Definicja gąbki,
 • Co to jest Wielkie Spoidło Definicja mózg,
 • Co to jest Splątek Definicja mszaków. Uwątrobowców (Marchantiopsida) s. jest nitkowaty, słabo wykształcony, utorfowców (Sphagnopsida) jest blaszkowaty, au mchów,
 • Co to jest Roślin Spoczynek Definicja zahamowaniu ulega przyrost, ainne mechanizmy ulegają ograniczeniu do minimum. S.r. spowodowany czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład,
 • Co to jest Sporofit Definicja diploidalne (2n) stadium rozwojowe roślin. Zobacz tez przemiana pokoleń uroślin,
 • Co to jest Spory Definicja zarodniki,
 • Co to jest Płcią Z Sprzężenie Definicja cechy sprzężone zpłcią,
 • Co to jest Sporogeneza Definicja uroślin. Wzależności od typu wytwarzanych zarodników wyróżniono mikrosporogenezę, gdy wytwarzane są mikrosporory, i makrosporogenezę,
 • Co to jest Sprzężnice Definicja kolonie glony słodkowodne należące do zielenic. Formy wegetatywne s. są haploidalne. Rozmnażają się płciowo przez kopulację gamet nie,
 • Co to jest Zwrotne Sprzężenie Definicja aktywności efektorów, na przykład przyrost stężenia hormonu, oddziałuje zwrotnie na narząd albo ośrodek wywołujący taką aktywność. Wyróżnia,
 • Co to jest Się Starzenie Definicja po zakończeniu okresu wzrostu, prowadzące do zaniku aktywnych komórek izwyrodnienia narządów. Są one najprawdopodobniej powiązane,
 • Co to jest Michaelisa Stała Definicja stężenie substratu, przy którym prędkość reakcji enzymatycznej osiąga połowę wartości maksymalnej,
 • Co to jest Statocysty Definicja zwierząt na przykład skorupiaków (Crustacea). Wewnątrz pęcherzyków znajduje się warstwa komórek zmysłowych wspierających statolity,
 • Co to jest Stawy Definicja przedmiotów szkieletowych (zarówno szkieletu zewnętrznego - ustawonogów - jak iwewnętrznego). Wstawach ruchomych kręgowców (Vertebrata,
 • Co to jest Stenofagi Definicja liczbą rodzajów pokarmu. Szczytowym przejawem ograniczenia spektrum pokarmowego jest monofagia, a więc przystosowanie do odżywiania się,
 • Co to jest Sterylny Definicja wyjałowiony, poddany przedtem sterylizacji,
 • Co to jest Stenotropizm Definicja zakresie warunków środowiskowych takich jak temperatura, zasolenie czy wilgotność. Organizmy przejawiające s. to stenobionty,
 • Co to jest Stigma Definicja uniektórych wiciowców (Mastigophora). S. ma postać grudki złożonej zziarenek światłoczułego pigmentu. Tempo rozkładu tej substancji,
 • Co to jest Sterówki Definicja pióro,
 • Co to jest Step Definicja oklimacie kontynentalnym. Typowymi roślinami s. są trawy. Liczne są również niskie dwuliścienne krzewy. S. charakteryzuje nadzwyczaj,
 • Co to jest Stolon Definicja narząd ciała stułbiopławów, krążkopławów iosłonic, na którym przez pączkowanie powstają młode osobniki,
 • Co to jest Stenotopy Definicja organizmy zamieszkujące tylko ściśle określone biotopy, takie jak pustynie czy bagna,
 • Co to jest Sternit Definicja chitynowa, brzuszna płytka szkieletu zewnętrznego segmentów ciała stawonogów,
 • Co to jest Sterydy Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest Elongacyjna Strefa Definicja nieruchomo zlokalizowana wroślinie iprzesuwa się stale wmiarę wzrostu organu. Do s.e. należą komórki embrionalne, które wydłużają się,
 • Co to jest Bentoniczna Strefa Definicja strefy zbiorników wodnych,
 • Co to jest Eufotyczna Strefa Definicja strefy zbiorników wodnych,
 • Co to jest Plazmojądrowy Stosunek Definicja aobjętością cytoplazmy: NP = Vn / (Ve-Vn), gdzie NP = s.p., Vn = objętość jądra, Ve = objętość komórki. Wwarunkach fizjologicznych s.p,
 • Co to jest Stratygrafia Definicja tematyka geologii zajmująca się badaniem wieku skał,
 • Co to jest Troficzna Struktura Definicja łańcuchu pokarmowym. Każdy ekosystem posiada swoją, charakterystyczną s.t., która obrazuje przepływ energii. S.t. można graficznie,
 • Co to jest Stroma Definicja chloroplasty,
 • Co to jest Głosowe Struny Definicja wybrane zwięzadeł krtani. Ich drgania wywołują powstawanie głosu,
 • Co to jest Strobila Definicja rozmnażania bezpłciowego ( przemiana pokoleń uzwierząt). Polip ulega strobilizacji, a więc poprzecznemu podziałowi na sporo krążków. Po,
 • Co to jest Strzemiączko Definicja kostki słuchowe,
 • Co to jest Strzępka Definicja plechy grzyba. Ma postać nitkowatą ijest najczęściej podzielona poprzecznymi ścianami na odcinki zawierające jedno albo więcej jąder,
 • Co to jest Sulfonamidy Definicja aminobenzenosulfonowego; hamują syntezę kwasu foliowego, uniemożliwiając przyrost irozmnażanie bakterii; służące jako leki bakteriobójcze,
 • Co to jest Suberyna Definicja substancja tłuszczowa spotykana wścianie komórkowej roślin. Mechanizm odkładania się s. nazywany jest korkowaceniem ściany komórkowej,
 • Co to jest Szara Substancja Definicja mózg,
 • Co to jest Sublitoral Definicja strefy zbiorników wodnych,
 • Co to jest Biała Substancja Definicja mózg,
 • Co to jest Międzykomórkowa Substancja Definicja mineralnym albo wielocukrowym odkładany na zewnętrznej stronie błony komórkowej komórek tkanki łącznej. Typowym odpowiednikiem jest s.m,
 • Co to jest Budulcowe Substancje Definicja związki chemiczne, zktórych utworzone jest ciało organizmów żywych. Kluczowymi s.b. są białka i tłuszcze,
 • Co to jest Czasowe Sumowanie Definicja reakcji synapsy poprzez kilkakrotnie iwkrótkich odstępach czasu działający impuls osile, jaka normalnie nie wystarcza do jej wywołania. S,
 • Co to jest Przestrzenne Sumowanie Definicja wyładowania neuronu ruchowego poprzez dwa albo więcej słabych (podprogowych) impulsów, docierających zinnych neuronów. Każdy ztych impulsów,
 • Co to jest Sukulenty Definicja które gromadzą wodę wtkance wodnej, wewnątrz zgrubiałych łodyg albo liści. Występują na obszarach oniewielkich, ale regularnych opadach,
 • Co to jest Substrat Definicja podłoże albo substancja podlegająca reakcji chemicznej, na przykład s. reakcji, wktórej powstaje dwutlenek węgla są węgiel itlen,
 • Co to jest Zapasowe Substancje Definicja organizmom do magazynowania energii. Funkcję taką mogą spełniać węglowodany (na przykład skrobia wbulwach ziemniaka albo glikogen ugrzybów,
 • Co to jest Symbionty Definicja symbioza,
 • Co to jest Sylur Definicja ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest Ciała Symetria Definicja najmniej jednej osi albo płaszczyzny symetrii. S.c. charakteryzuje zdecydowaną przewarzająca część organizmów. Brakiem jej odznaczają się,
 • Co to jest Surowica Definicja krew,
 • Co to jest Symbioza Definicja różnych gatunków (nazywanych symbiontami). Terminu s. używamy do ustalenia nieantagonistycznych stosunków międzygatunkowych. Wiele,
 • Co to jest Superdominacja Definicja naddominacja,
 • Co to jest Supinacja Definicja strona dłoni skierowana jest ku górze, kości przedramienia zaś ułożone równolegle do siebie. Występuje unaczelnych, które posiadają,
 • Co to jest Supresja Definicja rewersja,
 • Co to jest Syfon Definicja zwtórną jamą ciała jeżowców; 2) krótka rurka doprowadzająca (s. wpustowy) albo odprowadzająca (s. wypustowy) wodę zkosza skrzelowego,
 • Co to jest Sympatryczny Definicja 1) gatunek; 2) specjacja,
 • Co to jest Syncytium Definicja połączenie komórek pierwotnie jednojądrowych. Odpowiednikiem s. są włókna mięśni poprzecznie prążkowanych,
 • Co to jest Synekologia Definicja ekologia,
 • Co to jest Synapsida Definicja ssakokształtnych. Odznaczały się one heterodontyzmem ( zęby) ibudową czaszki zbliżoną do obserwowanej ussaków. Wywodziły się od,
 • Co to jest Wodne Szparki Definicja hydatody,
 • Co to jest Syngamia Definicja jąder jaja iplemnika, prowadzący do stworzenia diploidalnego jądra zygotycznego; 2) upierwotniaków: mechanizm łączenia się gamet wzygotę,
 • Co to jest Ochronne Szczepienie Definicja odporności przez wytworzenie przeciwciał zwalczających antygeny. Sz.o. bazuje na wstrzyknięciu dawki osłabionych drobnoustrojów albo toksyn,
 • Co to jest Szczecinki Definicja uroślin, umożliwiające odbieranie bodźców dotykowych; 2) wyrostki komórek zmysłowych zwierząt; 3) chitynowe wyrostki oskórka stawonogów,
 • Co to jest Szczypce Definicja zprzekształcenia Ipary odnóży krocznych skorupiaków dziesięcionogich; 2) chwytne odnóża gębowe skorupiaków, staroraków iniektórych,
 • Co to jest Szczękoczułki Definicja szczękoczułkowców (Chelicerata) ikikutnic (Pantopoda) położona przed otworem gębowym. Sz. składają się zdwóch albo trzech członów isą,
 • Co to jest Szkliwo Definicja zębów kręgowców. Złożona jest raczej ze związków wapnia ibardzo niewielkiej ilości substancji organicznych. Jest najtwardszym produktem,
 • Co to jest Szyszka Definicja zbudowany zlicznych zdrewniałych łusek rozmieszczonych dookoła osi. Typowymi przykładami sz. są kobiece kwiatostany sosny,
 • Co to jest Bezkręgowców Szkielet Definicja sztywna konstrukcja pełniąca raczej funkcje ochronne inadająca kształt ciału. Szkielet zewnętrzny jest produktem naskórka. Najczęściej,
 • Co to jest Szelf Definicja położona do głębokości 200m. Zbudowy geologicznej wynika, iż sz. są zalanymi częściami kontynentów. Odznaczają się szczególnie sporym,
 • Co to jest Pępkowy Sznur Definicja pępowina,
 • Co to jest Szpilki Definicja umożliwia ograniczenie transpiracji. To jest możliwe dzięki zmniejszeniu powierzchni zewnętrznej iskórce osilnie zgrubiałych,
 • Co to jest Szyszkojagoda Definicja przekształcona szyszka morfologicznie zbliżona do jagody. Po zapłodnieniu zalążki przekształcają się wnasiona, aliście znajdujące się,
 • Co to jest Sacharoza Definicja glukozy i fruktozy wiązaniem 1,4-glikozydowym. S. jest pospolitym cukrem używanym do słodzenia. Występuje wniewielkich ilościach we,
 • Co to jest Saltacjonizm Definicja saltonizm,
 • Co to jest Wód Się Samooczyszczanie Definicja dokonywane poprzez reducentów na drodze mineralizacji zdarzenie rozkładu zanieczyszczeń organicznych wwodzie,
 • Co to jest Saltonizm Definicja zakładający powstawanie gatunków na drodze makrogenezy, a więc wwyniku ogromnych, skokowych zmian. Wyróżnia się: s. autogeniczny, gdy nowe,
 • Co to jest Samopłodność Definicja zdarzenie umiejętności wytwarzania pełnowartościowych, płodnych roślin potomnych wwyniku samozapylenia,
 • Co to jest Samopylność Definicja samozapylenie,
 • Co to jest Samotrawienie Definicja mechanizm rozkładu komórek pod wpływem zawartych wnich enzymów proteolitycznych. S. następuje po obumarciu komórek,
 • Co to jest Samosterylność Definicja samobezpłodność,
 • Co to jest Samozapylenie Definicja danego kwiatu na słupek tego samego kwiatu albo słupek innego kwiatu wobrębie tej samej rośliny ( albo klonu tej rośliny). Zobacz także,
 • Co to jest Samozapłodnienie Definicja komórki jajowej zplemnikiem pochodzącym od tego samego osobnika. Poprzez s. rozmnażają się wybrane organizmy obojnacze ( obojnactwo,
 • Co to jest Saprofagi Definicja zwierzęta, raczej bezkręgowce, zamieszkujące glebę imuł denny, odżywiające się martwą materią organiczną,
 • Co to jest Samożywność Definicja autotrofów) zdolnych do syntezy związków organicznych zprostych substancji mineralnych, takich jak dwutlenek węgla iwoda, przy udziale,
 • Co to jest Samouczulenie Definicja niszczących swoje antygeny albo komórek zawierających te antygeny. S. bywa przyczyną powstawania groźnych chorób, na przykład,
 • Co to jest Sterylizacja Definicja usuwania gonad, opierający na ich napromieniowaniu lub podwiązaniu nasieniowodów usamców albo jajowodów usamic; 2) wyjaławianie - procedura,
 • Co to jest Speleobionty Definicja organizmy zamieszkujące wszelkiego rodzaju podziemia, niezdolne do życia poza nimi. Zobacz także: speleofile, speleofauna, speleoflora,
 • Co to jest Inwazyjne Stadia Definicja stadia rozwojowe pasożytów, które atakują żywicieli; na przykład miracidium motylicy wątrobowej ( przywry), jaja z onkosferą tasiemców,
 • Co to jest Szczękonóża Definicja tułowiowe odnóża skorupiaków, przystosowane do chwytania pokarmu,
 • Co to jest Pokrewieństwa Stopień Definicja pokrewieństwa pomiędzy krewnymi wpopulacjach ludzkich. Pokrewieństwo zachodzące pomiędzy każdym zrodziców adzieckiem określane jest mianem,
 • Co to jest Skrzypy Skrzypokształtne Definicja telomowych (Telomophyta), obejmująca rośliny wwiększości wymarłe, współcześnie reprezentowana poprzez jeden rodzaj, skrzyp (Equisetum,
 • Co to jest Stek Definicja dróg moczowych ipłciowych. Występuje na przykład uryb chrzęstnoszkieletowych, płazów, gadów istekowców. Uniektórych gadów iptaków ze,
 • Co to jest Dwuboczna Symetria Definicja połowy ciała, prawa ilewa, stanowią własne lustrzane odbicie. S.d. występuje uorganizmów jednokomórkowych zdolnych do wykonywania ruchów,
 • Co to jest Szyszynka Definicja wsklepieniu międzymózgowia kręgowców. Ukręgowców niższych sz. jest narządem światłoczułym idokrewnym, ukręgowców wyższych zaś jest narządem,
 • Co to jest Szczęki Definicja albo chrzęstne przedmioty otaczające otwór gębowy żuchwowców (Gnathostomata). Pochodzą one zprzekształconego Iłuku trzewiowego przodków.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek, Skrzypokształtne, Skrzypy, Stopień Pokrewieństwa, Szczękonóża, Stadia Inwazyjne, Speleobionty, Sterylizacja opis.

Co to jest Szczęki, Szyszynka, Symetria Dwuboczna, Stek wyjaśnienie.