indukcja izolacja ilustracja definicja
Indukcja, Izolacja, Ilustracja, Iryzacja, Idealista, Identyfikacja, Instytucja, Implozja, Idylla.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego I

 • Znaczenie Iglak Definicja: 1. drzewo iglaste; 2. pilniczek o przekroju okrągłym i kształcie przypominającym igłę,
 • Znaczenie Iluminacja Definicja: rysunkowa książki niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana ręcznie artystyczna, barwna ilustracja tekstu rękopiśmiennego,
 • Znaczenie Iglica Definicja: funkcją do igły, najczęściej drewniane albo metalowe, wykorzystywane do ręcznego dziania siatki, sieci rybackich i tym podobne; 2. część,
 • Znaczenie Inwolucja Definicja: tkanek albo narządów w okresie rozwoju osobniczego, na przykład zanik grasicy u kręgowców w momencie dojrzewania płciowego; 2,
 • Znaczenie Inwazja Definicja: 1. zbrojne wtargnięcie na obce terytorium; 2. stan albo mechanizm zarażenia organizmu albo populacji poprzez pasożyty ze świata zwierzęcego,
 • Znaczenie Impuls Definicja: wewnętrzna; 2. przebieg zmian wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego) różniącej się od zera pośrodku bardzo krótkiego,
 • Znaczenie Indeks Definicja: naukowych, nazwisk, miejscowości i tym podobne omawianych, poruszanych albo przytoczonych w danym dziele, umieszczony zazwyczaj na końcu,
 • Znaczenie Identyfikator Definicja: z imieniem i nazwiskiem noszącej je osoby, wykorzystywana jako symbol rozpoznawczy; 2. rodzaj symbolu, na przykład w języku programowania,
 • Znaczenie Induktor Definicja: przyśpieszający reakcje chemiczne; 2. napędzana ręcznie prądnica magnetoelektryczna prądu zmiennego małej mocy; 3. w układach elektrycznych,
 • Znaczenie Impas Definicja: karty młodszą z posiadanych kart bijących w przewidywaniu, iż przeciwnik, mający jeszcze dołożyć kartę, nie ma czym przebić lewy,
 • Znaczenie Infuła Definicja: 2. w starożytnym Rzymie opaska symbolizująca władzę, godność, noszona początkowo poprzez kapłanów i westalki, później poprzez cesarzy i,
 • Znaczenie Irygacja Definicja: opierający na przepłukiwaniu jamy ciała ciepłą wodą albo roztworem leku; 2. sztuczne nawadnianie pól w celu otrzymania lepszych plonów,
 • Znaczenie Idylla Definicja: spokojne, beztroskie życie; 2. utwór poetycki, zazwyczaj o charakterze liryczno opisowym, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki,
 • Znaczenie Implozja Definicja: 1. gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego wywołane ciśnieniem powietrza z zewnątrz; 2. startowy okres artykulacji spółgłosek zwartych,
 • Znaczenie Instytucja Definicja: zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie; 2. zespół norm prawnych albo obyczajowych dotyczących organizacji,
 • Znaczenie Identyfikacja Definicja: określenie jednakowości czegoś w porównaniu z czymś; 2. upodabnianie własnej osobowości do jakiegoś wybranego wzorca osobowości,
 • Znaczenie Idealista Definicja: filozoficznego; 2. człowiek kierujący się w postępowaniu ideałami, wzniosłymi zasadami, stawiający przed sobą szlachetne cele, zdolny do,
 • Znaczenie Iryzacja Definicja: powstające wskutek interferencji światła białego; 2. zdobienie wyrobów ceramicznych i szkła poprzez pokrywanie ich substancjami dającymi,
 • Znaczenie Ilustracja Definicja: dzieła malarskiego i tym podobne dodana do tekstu, stanowiąca jego objaśnienie, uzupełnienie albo ozdobę; 2. materiał faktograficzny,
 • Znaczenie Izolacja Definicja: oddzielenie od otoczenia, wyłączenie spod jakichś wpływów, odseparowanie, odłączenie; 2. oddzielenie ciał od otoczenia materiałem,
 • Znaczenie Indukcja Definicja: wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach empirycznych sposób badawcza.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Indukcja, Izolacja, Ilustracja, Iryzacja, Idealista, Identyfikacja, Instytucja, Implozja, Idylla, Irygacja, Infuła, Impas, Induktor, Identyfikator, Indeks znaczenie.

Co to jest Indukcja, Izolacja, Ilustracja, Iryzacja, Idealista wyjaśnienie.