semafor starosta substytucja definicja
Semafor, Starosta, Substytucja, Szkoła, Szopka, Sadz, Stroić, Stoper, Schodzić, Sublimacja, Stawka.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego S

 • Znaczenie Spinacz Definicja: łączenia czegoś, w szczególności przyrząd do spinania papieru mający postać wygiętego drutu albo podłużnej, cienkiej blaszki, której końce,
 • Znaczenie Schnąć Definicja: 1. stawać się suchym; 2. o roślinach: więdnąć, obumierać, usychać; 3. gwałtownie tracić na wadze, chudnąć, mizernieć,
 • Znaczenie Skarbniczka Definicja: 1. kobieta skarbnik; 2. miejsce przechowywania cennych elementów,
 • Znaczenie Siwienie Definicja: 1. dawniej czynić siwym, na przykład bieliznę; 2. farbkowanie; 3. stawać się siwym, na przykład na głowie,
 • Znaczenie Strzykać Definicja: 1. wyciekać, wypływać małym, ale mocnym strumieniem, tryskać; 2. boleć przeszywająco, z przerwami, raz po raz,
 • Znaczenie Słonisko Definicja: 1. spory słoń - zwierzę egzotyczne o potężnej budowie; 2. gleba zawierająca sól kuchenną,
 • Znaczenie Sopor Definicja: 1. śpiączka; 2. sos, na przykład ogórkowy,
 • Znaczenie Stalować Definicja: 1. polecać wykonanie czego, zamawiać, na przykład stalować buty u szewca; 2. przeobrażać w stal, hartować,
 • Znaczenie Ster Definicja: 1. urządzenie do nadawania kierunku statkowi wodnemu albo powietrznemu; 2. jednostka miary objętości, metr sześcienny,
 • Znaczenie Stypa Definicja: pogrzebowa; 2. u ludów pierwotnych: uczta obrzędowa ku czci zmarłego; 3. śmieszna historia, uciecha, zabawa, heca,
 • Znaczenie Sztywnienie Definicja: 1. czynić sztywnym, usztywniać; 2. stawać się sztywnym,
 • Znaczenie Skupić Definicja: 1. skoncentrować, zebrać w jednym punkcie; 2. zgromadzić kupując, wykupić,p. zboże,
 • Znaczenie Skalar Definicja: jedynie wartość liczbowa, na przykład długość, pole, objętość, potencjał pola elektrostatycznego, robota; 2. ryba z rodz. pielęgnicowatych,
 • Znaczenie Strzałka Definicja: postać schematycznie narysowanej strzały do łuku, a więc długiej kreski zakończonej dwiema skośnymi kreseczkami albo trójkątem, którego,
 • Znaczenie Szczypce Definicja: zaciskającymi się szczękami, którymi się chwyta elementy; cęgi, kleszcze; 2. dwudzielny narząd chwytny niektórych zwierząt,
 • Znaczenie Sensacja Definicja: wydarzeniem, niespodziewaną informacją, ogromne zainteresowanie spowodowane poprzez coś niezwykłego; 2. informacja, zjawisko wywołujące,
 • Znaczenie Suwak Definicja: narzędzie, obiekt systemu przesuwający się w prowadnicy; 2. zamek szybki, ekler; 3. ruchoma część piszczałki puzonu, wykorzystywana do,
 • Znaczenie Symulacja Definicja: udawanie, zmyślanie czegoś; 2. sztuczne odtwarzanie, na przykład w warunkach laboratoryjnych; regularnie dzięki maszyn matematycznych,
 • Znaczenie Szwajcar Definicja: 1. sporą literą obywatel Szwajcarii; 2. dawniej portier, odźwierny; 3. strażnik papieski w Watykanie,
 • Znaczenie Środek Definicja: oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni; 2. wewnętrzna część czegoś, wnętrze; 3. to, co umożliwia, ułatwia,
 • Znaczenie Stężenie Definicja: 1. uczynić gęstszym, usunąć nadmiar płynów; 2. zgęstnieć, zakrzepnąć, na przykład pod wpływem zimna,
 • Znaczenie Sceptycyzm Definicja: w teorii poznania sposobność uzyskania wiedzy pewnej i uzasadnionej, w metodologii postulujące krytycyzm wobec twierdzeń naukowych,
 • Znaczenie Skapitulować Definicja: zaprzestać walki, podpisać akt kapitulacji; 2. zrezygnować z czegoś pod wpływem przeszkód, dać za wygraną, ustąpić, ulec,
 • Znaczenie Sklejka Definicja: fornirów, których włókna w przylegających do siebie warstwach krzyżują się pod kątem prostym, mająca wykorzystanie na przykład w,
 • Znaczenie Sentymentalizm Definicja: kierunek umysłowy i literacki w Europie w drugiej połowie XVIII w., ukształtowany w opozycji do klasycyzmu i obowiązujących rygorów,
 • Znaczenie Stójka Definicja: jako kara w hitlerowskich obozach koncentracyjnych; 2. kołnierzyk stojący, w koszulach męskich dolna część kołnierzyka, przylegająca do,
 • Znaczenie Stopień Definicja: występ w jakimś podwyższeniu, w pochyłości terenu, umożliwiający wchodzenie albo schodzenie; 2. szczebel w hierarchii urzędniczej,
 • Znaczenie Sito Definicja: przesiewania mąki, rzadziej innych materiałów sypkich, albo do cedzenia, mający kształt płytkiego bębna z łubu, metalu albo plastyku, z,
 • Znaczenie Serce Definicja: warunkuje krążenie krwi w układzie naczyniowym; 2. właściwości człowieka, jego charakter, usposobienie, skłonności, typ uczuciowości; 3,
 • Znaczenie Sok Definicja: rozdrobnionych owoców i warzyw, zazwyczaj dla celów spożywczych lub leczniczych; 2. płyn zawarty w organizmach roślinnych, będący wodnym,
 • Znaczenie Skrzyp Definicja: uginania się, ścierania się i tym podobne twardych i zazwyczaj nie naoliwionych powierzchni; 2. słowo naśladujący odgłos skrzypienia czegoś,
 • Znaczenie Słupek Definicja: rurkę jakiegoś przyrządu określona jego skalą; 3. rodzaj ściegu szydełkowego; 4. niewysoki, dość szeroki obcas w damskim pantoflu; 5,
 • Znaczenie Stereotyp Definicja: socjalnej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy, osób, grup socjalnych, instytucji,
 • Znaczenie Symetria Definicja: ciała ludzkiego i większości organizmów zwierzęcych, polegająca na prawidłowości w układzie przestrzennym, wyrażająca się w tym, iż poprzez,
 • Znaczenie Setka Definicja: albo elementów; 2. sto jednostek podstawowych dla danego mechanizmu pieniężnego, na przykład sto złotych, sto rubli, sto dolarów; banknot,
 • Znaczenie Słowo Definicja: jednostkowy element materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający,
 • Znaczenie Siła Definicja: umiejętność do wysiłku, do działania, możność podołania czemuś; 2. umiejętność oddziaływania, wywierania wpływu, wywoływania skutku; 3,
 • Znaczenie Sypać Definicja: rzucać czymś sypkim, napełniać coś czymś sypkim; 2. hojnie rozdawać coś, szafować czymś; 3. składać obciążające kogoś zeznania, ujawniać,
 • Znaczenie Safari Definicja: również dłuższa podróż, wyprawa myśliwska, wojenna; 3. fason damskich kostiumów i płaszczy sportowych szytych na wzór munduru albo stroju,
 • Znaczenie Służba Definicja: użyteczności publicznej, wojska, obejmująca określoną dziedzinę; 2. określone godziny pracy w niektórych instytucjach, dyżur; wymagania,
 • Znaczenie Syfon Definicja: gazowanych, wyposażona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn z butelki wydostaje się pod ciśnieniem gazu poprzez rurkę na zewnątrz; 2,
 • Znaczenie Sak Definicja: 1. torba, worek podróżny; 2. rodzaj sieci na ryby; 3. krótkie palto męskie wiosenne albo letnie; 4. cienka skóra cielęca,
 • Znaczenie Scena Definicja: miejscem gry aktorów, składająca się z przestrzeni widocznej dla publiczności i z ukrytych urządzeń teatralnych; 2. teatr, działalność,
 • Znaczenie Strącić Definicja: wywołać upadek, spadnięcie czegoś; 2. strzałem zrzucić na ziemię coś lecącego; 3. odliczyć komuś od należności, od wypłaty pewną kwotę; 4,
 • Znaczenie Spływ Definicja: miejsce połączenia się dwóch rzek, ujście jednej rzeki do drugiej; 3. wycieczka wioślarzy, żeglarzy określonym szlakiem wodnym,
 • Znaczenie Skok Definicja: powierzchni przez odbicie się nogami; 2. nagła zmiana, gwałtowne przejście od jednej sytuacji do innej, z jednego położenia w inne,
 • Znaczenie Świnka Definicja: karty, polegającej na dokładaniu do odkrytej karty innej tego samego koloru, wyszukiwanej spośród kart rozłożonych grzbietami do góry; 3,
 • Znaczenie Szczęka Definicja: 2. u niektórych zwierząt bezkręgowych narząd gębowy wykorzystywany do chwytania i rozdrabniania pokarmu; 3. metalowa część wiązania nart,
 • Znaczenie Stracić Definicja: albo bez czegoś; 2. ponieść stratę materialną, ponieść uszczerbek na czymś; 3. nie zastosować czegoś, zmarnować, przepuścić coś, roztrwonić,
 • Znaczenie Stosunek Definicja: rzeczami, osobami, pojęciami i tym podobne, zestawionymi ze sobą; 2. odnoszenie się do kogoś albo czegoś, sposób bycia, zachowania się,
 • Znaczenie Skóra Definicja: pełniąca funkcję ochronną, biorąca udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu potu i gospodarce wodnej; zawiera receptory wrażliwe na,
 • Znaczenie Ślizg Definicja: na przechyleniu samolotu na jedną stronę i na wychyleniu steru kierunkowego w stronę przeciwną, nie powodujący zmiany kierunku lotu,
 • Znaczenie Stempel Definicja: odwróconym obrazie jakiegoś rysunku albo napisu, wykorzystywany do odbijania pieczęci, wzoru; pieczęć, odbitka, symbol fabryczny na czymś,
 • Znaczenie Służyć Definicja: sprzątaniem, pomaganiem w czynnościach gospodarskich, porządkowych i tym podobne, otrzymując za to płaca; 2. być do czyjejś dyspozycji, być,
 • Znaczenie Spirala Definicja: figura polegająca na zakreśleniu w powietrzu poprzez samolot linii śrubowej przy przechyleniu dochodzącym nieraz do 90o, mająca na celu,
 • Znaczenie Sztylet Definicja: cienkie, ostro zakończone, proste ostrze o przekroju trójkątnym; 2. narzędzie zecerskie w formie grubej igły stalowej osadzonej w,
 • Znaczenie Szczep Definicja: kilkuset do kilku tys. osób, różniąca się od plemienia tym, iż nie wywodzi swojego pochodzenia od wspólnego przodka; regularnie utożsamiana,
 • Znaczenie Sielanka Definicja: spokojne, beztroskie życie; 2. utwór poetycki, zazwyczaj o charakterze liryczno opisowym, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki,
 • Znaczenie Szczotka Definicja: zamiatania, czyszczenia, wygładzania albo mycia czegoś, składające się z oprawki z umocowanym w niej pionowo włosiem, szczeciną, drutem i,
 • Znaczenie Stękać Definicja: 2. uskarżać się na coś, w szczególności na ból; narzekać, wyrzekać; 3. jąkać się, zacinać się, mylić się recytując, czytając coś; 4. o,
 • Znaczenie Siatka Definicja: nici i tym podobne o oczkach różnej wielkości; 2. rozmieszczenie, rozplanowanie czegoś, rozkład, układ, plan; 3. punkty rozmieszczone na,
 • Znaczenie Sztuka Definicja: artystycznej, wyróżniana z racji na powiązane z nią wartości estetyczne (w szczególności piękno); 2. utwór dramatyczny przeznaczony do,
 • Znaczenie Syrena Definicja: początkowo pół kobieta, pół ptak, później istota mająca do połowy postać kobiety, a od połowy postać ryby, wabiąca swym śpiewem żeglarzy w,
 • Znaczenie Strona Definicja: jakąś bryłę; prawy lub lewy bok czegoś, brzeg, ściana, krawędź czegoś; przestrzeń, miejsce na krawędzi czegoś, na przykład drogi, rzeki; 2,
 • Znaczenie Sonda Definicja: jakiegoś środowiska poprzez zagłębianie się, wnikanie w nie, na przykład głębokości wody i charakteru dna w akwenach, atmosfery na różnych,
 • Znaczenie Sinica Definicja: występujących w licznych gatunkach w wodach, glebie i wszelkich miejscach wilgotnych; 2. sinoniebieskie zabarwienie skóry wywołane,
 • Znaczenie Sylabowiec Definicja: całość pierwszych sylab wyrazów wchodzących w skład jakiegoś wyrażenia stanowiącego nazwę czegoś, na przykład PKP - Polskie Koleje,
 • Znaczenie Szyna Definicja: ukształtowana, będąca częścią składową toru kolejowego, tramwajowego i tym podobne, stosowana w budownictwie jako obiekt konstrukcyjny albo,
 • Znaczenie Smółka Definicja: iglastych; 2. sok komórkowy niektórych roślin przypominający smołę; 3. roślina z rodz. goździkowatych, o czerwonych kwiatach i łodydze,
 • Znaczenie Stonować Definicja: 1. zharmonizować ze sobą barwy, odcienie, dobrać je zacierając, osłabiając kontrasty; 2. osłabić intensywność, natężenie czegoś,
 • Znaczenie Siekacz Definicja: przeznaczonego do siekania czegoś na przykład mięsa albo ostrze w kształcie litery S, osadzone na długim trzonku do siekania paszy; 2,
 • Znaczenie Skopać Definicja: odpowiednich narzędzi; 2. kopiąc nogami, zrzucić z siebie przykrycie; 3. zbić kogoś kopaniem, zadać komuś sporo ciosów nogami,
 • Znaczenie Stopa Definicja: najniższa część nogi, opierająca się na ziemi przy staniu i chodzeniu, przystosowana do dźwigania ciężaru ciała; 2. część pończochy albo,
 • Znaczenie Salon Definicja: przeznaczony raczej do przyjmowania gości; 2. komplet mebli stanowiących urządzenie tego pokoju; 3. elitarne zgromadzenie towarzyskie,
 • Znaczenie Skrzydełko Definicja: ruchoma niewielkich urządzeń mechanicznych, na przykład ramię, łopatka, obracająca się, wirująca; 3. ruchomy obiekt składowy jakiegoś,
 • Znaczenie Szlak Definicja: poprzez chodzenie, jeżdżenie; droga, którą ktoś przebył albo ma przebyć; 2. odcinek torów kolejowych pomiędzy kolejnymi stacjami; 3. motyw,
 • Znaczenie Sączek Definicja: naczynie z porowatą przegrodą wykorzystywane do filtrowania; 2. rurka, zazwyczaj gumowa albo metalowa, z bocznymi otworami lub taśma gazowa,
 • Znaczenie Statek Definicja: spalinowym, parowym, elektrycznym, atomowym, mogąca się poruszać na wodzie, pod wodą, powyżej powierzchnią wody albo w przestrzeni,
 • Znaczenie Sezam Definicja: miejsce przechowywania nieprzebranych bogactw, skarbiec; 2. roślina z rodz. sezamowatych, pochodząca z Afryki o sporych białych albo,
 • Znaczenie Szum Definicja: wywoływany poprzez poruszające się masy czegoś, na przykład powietrza; 2. zamieszanie, zamęt, rozgłos; 3. różnego rodzaju sygnały,
 • Znaczenie Suchy Definicja: wysuszony, wyschły, uschnięty; 2. odznaczający się niewielką ilością (albo brakiem) opadów atmosferycznych; 3. wyrażający czyjąś niechęć,
 • Znaczenie Styl Definicja: sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie albo piśmie, stała tendencja w wyborze środków ekspresji językowej charakterystyczna,
 • Znaczenie Segregator Definicja: pudło z ruchomymi przegródkami, wykorzystywane do przechowywania posegregowanych w porządku alfabetycznym, chronologicznym i tym podobne,
 • Znaczenie Seria Definicja: kolejno po sobie czynności, zdarzeń; zestaw elementów układających się w pewien ciąg, w pewną całość; 2. szereg kolejno po sobie,
 • Znaczenie Szoferka Definicja: 1. kobieta szofer; 2. kabina szoferska,
 • Znaczenie Ściemnienie Definicja: 1. uczynienie ciemniejszym, przygasić; 2. stanie się ciemnym, ciemniejszym,
 • Znaczenie Samotnik Definicja: 1. człowiek stroniący od ludzi, żyjący w samotności, w odosobnieniu; 2. żeglarz pływający samotnie,
 • Znaczenie Strugowy Definicja: 1. związany ze strugiem - narzędziem do strugania, heblem; 2. związany ze strugą - małą rzeczką,
 • Znaczenie Sumować Definicja: 1. dodawać, podliczać; 2. martwić się, być zasępionym,
 • Znaczenie Szumieć Definicja: 1. wydawać albo wywoływać szum; 2. musować, pienić się, na przykład o winie,
 • Znaczenie Smugowy Definicja: 1. pasmo smugi unoszącej się w powietrzu albo widoczne na jakimś tle; 2. wąskie pasmo łąki zazwyczaj podmokłej zwanej smugiem,
 • Znaczenie Strupieć Definicja: 1. stać się trupem; 2. pokrywać się strupem,
 • Znaczenie Spoić Definicja: 1. złączyć co, na przykład klejem; 2. spić kogo alkoholem,
 • Znaczenie Skulać Definicja: 1. kurczyć, zginać; 2. stoczyć z pochyłości,
 • Znaczenie Szus Definicja: 1. wybryki, wyskoki; 2. błyskawiczny zjazd na nartach po zboczu góry, wzniesienia,
 • Znaczenie Swada Definicja: 1. płynność, potoczystość w mówieniu, pisaniu; 2. temperament, zapał, rozmach,
 • Znaczenie Strużka Definicja: 1. mała struga, strumyk; 2. drobne kawałki drewna, przerabiane na masę celulozową, płyty pilśniowe itp,
 • Znaczenie Sztyft Definicja: albo bez główki, cienki trzpień metalowy; 2. ćwiek drewniany; 3. pióro gęsie albo kacze o chorągiewce asymetrycznej, wąskiej, sztywnej,
 • Znaczenie Szyfrowy Definicja: używanym w tajnej korespondencji, sekretnych aktach i tym podobne; 2. związany z odmianą łupku barwy szarej albo czerwonej dzielącego się,
 • Znaczenie Szyk Definicja: 1. elegancja, wytworność; 2. określony sposób ustawienia ludzi, zwierząt albo pojazdów,
 • Znaczenie Szybowy Definicja: porusza się dźwig; 2. w górnictwie: pionowe albo pochyłe wyrobisko łączące złoże z powierzchnią, zaopatrzone w urządzenia do transportu,
 • Znaczenie Sekwencja Definicja: 1. dramaturgicznie zamknięty fragment filmu, będący przykładem aktu w dramacie; 2. następstwo, kolejność, układ czegoś,
 • Znaczenie Skiba Definicja: 1. wąski pas gleby odcinany i odkładany poprzez lemiesz i odkładnicę pługa; 2. kawałek, porcja czegoś odkrajanego, najczęściej chleba,
 • Znaczenie Sarkać Definicja: 1. wyrażać głośno niezadowolenie z czegoś, narzekać, utyskiwać; 2. odzywać się nieuprzejmie; burczeć, mruczeć, fukać,
 • Znaczenie Spałowanie Definicja: 1. korowanie i żłobkowanie pni drzew przeznaczonych do żywicowania; 2. pobicie pałkami,
 • Znaczenie Sparować Definicja: 1. poddać działaniu pary; 2. skojarzyć zwierzęta w celu otrzymania potomstwa; 3. odeprzeć cios w szermierce,
 • Znaczenie Samarytanin Definicja: Samarii ekipy etniczno religijnej, wywodzącej się z ludności żydowskiej i kolonistów asyryjskich, zachowującej kult Jahwe; 2. człowiek,
 • Znaczenie Średnica Definicja: 1. cięciwa koła, okręgu przechodząca poprzez jego środek; długość tej cięciwy; 2. średnie okazy jakichś gatunków będące obiektem handlu,
 • Znaczenie Saperka Definicja: 1. krótka łopata stosowana poprzez saperów, harcerzy i tym podobne; 2. buty z krótką cholewą,
 • Znaczenie Sapa Definicja: u podnóża pagórków albo na obszarach bez odpływu wody; 2. rów kopany pod ogniem nieprzyjaciela, umożliwiający podejście do jego pozycji,
 • Znaczenie Sektor Definicja: terenu; 2. część gospodarki narodowej traktowana odrębnie z racji na określony typ własności środków produkcji,
 • Znaczenie Sanie Definicja: zaprzęga się konie, psy albo renifery, przeznaczony do jazdy po śniegu; 2. urządzenie na płozach do ściągania na wodę jachtu,
 • Znaczenie Sanacja Definicja: jakiejś instytucji, w jakimś państwie; 2. obóz zwolenników Józefa Piłsudskiego, który pod hasłem uzdrowienia stosunków politycznych i życia,
 • Znaczenie Sanki Definicja: 1. mały pojazd na płozach stosowany w zawodach saneczkarskich; 2. obiekt maszyny albo przyrządu wykonujący ruch ślizgowy,
 • Znaczenie Secesja Definicja: na przykład politycznego, literackiego; 2. w dziejach Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. zapoczątkowane w 1860 r. wystąpienie z Unii 11,
 • Znaczenie Sekcja Definicja: organizacji, towarzystwa; 2. badanie zwłok, opierające na otwarciu jam ciała w celu naocznego stwierdzenia zmian chorobowych i określenia,
 • Znaczenie Schemat Definicja: struktura; 2. uproszczony rysunek techniczny obiektu, układu albo urządzenia technicznego, przedstawiający zasadę działania, wzajemne,
 • Znaczenie Senior Definicja: członek jakiegoś zespołu, najstarszy wiekiem, latami pracy, stażem i tym podobne; 2. zawodnik w wieku odpowiednim do uprawiania danej,
 • Znaczenie Sarna Definicja: smukłym ciele, wysokich nogach, sierści rudawej w lecie, brunatnoszarej w zimie, z białą plamą na pośladkach; 2. jadalny grzyb kapeluszowy,
 • Znaczenie Schody Definicja: częścią budowli, składająca się z szeregu stopni, regularnie z poręczami, umożliwiająca przechodzenie z jednego poziomu na inny; 2. szyk,
 • Znaczenie Sieczka Definicja: wykorzystywana raczej jako pasza objętościowa dla bydła i koni; 2. drobne paciorki, szklane, koralowe i tym podobne, najczęściej w,
 • Znaczenie Satelita Definicja: wokół większego; 2. mniejsze koło przekładni obiegowej, którego oś obraca się dookoła osi większego, centralnego koła; 3. urządzenie,
 • Znaczenie Seminarium Definicja: starszych lat mające na celu pogłębienie wiedzy z wybranej dziedziny; rodzaj kursu, szkolenia wzorowanego na takich zajęciach; 2. kościelny,
 • Znaczenie Sekta Definicja: od któregoś z ogromnych kościołów panujących i przyjęła swoje zasady organizacyjne; 2. ekipa socjalna izolująca się od reszty społeczeństwa,
 • Znaczenie Serwować Definicja: 1. w tenisie, badmintonie, tenisie stołowym, siatkówce wybijanie rakietą piłkę zza linii boiska na pole przeciwnika; 2. podawać do stołu,
 • Znaczenie Serpentynowy Definicja: 2. związany z wąską taśmą barwnego papieru rzucaną na tańczących w trakcie balu; 3. związany z krzemianem magnezu, minerałem stosowanym,
 • Znaczenie Serwis Definicja: materiałów dziennikarskich, filmów i tym podobne dotyczących pewnego zagadnienia; 3. wybicie piłki na pole przeciwnika rozpoczynające grę,
 • Znaczenie Strateg Definicja: 1. znawca strategii; 2. w starożytnej Grecji: dowódca armii albo floty, również naczelny dowódca,
 • Znaczenie Sfora Definicja: uwiązanych do rzemienia albo sznura i prowadzonych na polowanie; 2. dawniej rzemień albo sznur do prowadzenia psów gończych,
 • Znaczenie Sfera Definicja: Ziemię; 2. pas przestrzenny, strefa, region; 3. zakres, obręb, krąg; 4. warstwa socjalna, towarzyska; 5. powierzchnia kuli, miejsce,
 • Znaczenie Sesja Definicja: sprawie; 2. moment obejmujący cykl posiedzeń, obrad i tym podobne odbywających się periodycznie w określonym czasie,
 • Znaczenie Sękacz Definicja: 2. ciasto cukiernicze piaskowo biszkoptowe; pieczone w szczególny sposób na obracającym się rożnie, w celu otrzymania zwisających,
 • Znaczenie Sęk Definicja: gałęzi pozostała przy pniu; 2. podstawa gałęzi wrośnięta w drewno pnia i mająca niezależny od niego układ słojów; 3. ślad na powierzchni,
 • Znaczenie Serwis Definicja: ceramicznych zazwyczaj jednakowo zdobionych; 2. kolekcja, komplet materiałów informacyjnych, prasowych, filmowych i tym podobne,
 • Znaczenie Sezon Definicja: którego urzeczywistnia się jakaś działalność; 3. dogodny, odpowiedni do czegoś moment w obrębie roku; 4. moment dojrzewania i zbiorów,
 • Znaczenie Serpentyna Definicja: zakosami, łączonymi dzięki łuków o w miarę małych promieniach; 2. skręcona spiralnie wąska taśma papierowa, rzucana na tańczących w trakcie,
 • Znaczenie Siatkarz Definicja: 1. sportowiec uprawiający grę w siatkówkę; 2. robotnik wyrabiający metalowe siatki,
 • Znaczenie Siostra Definicja: do innej córki albo syna; 2. zakonnica, mniszka; 3. pielęgniarka, sanitariuszka; 4. kobieta bliska komuś z racji na wspólne przekonania,
 • Znaczenie Sierp Definicja: żęcia zbóż, traw i tym podobne, składające się z półkoliście zakrzywionego ostrza osadzonego w drewnianej krótkiej rękojeści; 2. uderzenie,
 • Znaczenie Składnik Definicja: 1. część składowa jakiejś całości, jeden z przedmiotów czegoś; 2. każda z dodawanych do siebie liczb, dających sumę; słowo wielomianu,
 • Znaczenie Skafander Definicja: tkaniny impregnowanej, chroniąca przed wiatrem i opadami, strój turystów i narciarzy; 2. szczelny, odpowiednio zaopatrzony ubiór,
 • Znaczenie Sinienie Definicja: 1. zabarwiać na sino; 2. sinienie palców sokiem jagód leśnych; 3. stawać się sinym, na przykład od mrozu,
 • Znaczenie Siniak Definicja: zabarwienie skóry powstające w wyniku podskórnego wylewu krwi w następstwie urazu albo samoistnego pękania naczyń krwionośnych; 2. grzyb,
 • Znaczenie Sodowy Definicja: symbolu Na; 2. związany z sodą - bezbarwną albo białą substancją krystaliczną produkowaną z soli kuchennej,
 • Znaczenie Skarpa Definicja: na zewnątrz filara, wzmacniająca wysokie budowle, regularnie służąca w budownictwie gotyckim; przypora; 2. naturalna spadzista płaszczyzna,
 • Znaczenie Siodło Definicja: 1. siedzenie ze skóry i włosia, wkładane na grzbiet konia do jazdy wierzchem; 2. wypukła część fałdu zbudowanego z warstw skalnych,
 • Znaczenie Skalarny Definicja: bezkierunkowa, do której wyznaczenia wystarczy znajomość jej liczbowej wartości przy określonej jednostce miary, na przykład objętość; 2,
 • Znaczenie Skaleczenie Definicja: 1. zranienie, zadraśnięcie; 2. stać się kaleką,
 • Znaczenie Siodełko Definicja: siedzenie w dwukołowych pojazdach jednośladowych; 3. niewielka przełęcz górska; 4. listwa przybita wzdłuż burty łodzi, wykorzystywana do,
 • Znaczenie Straszak Definicja: wyłącznie ślepymi nabojami; 2. to, co straszy, co jest stosowane jako postrach na kogoś; 3. urządzenia do odstraszania zwierzyny od upraw,
 • Znaczenie Siwy Definicja: wyniku tego kolor białoszary, srebrzystobiały; 2. mający siwe włosy, pokryty siwymi włosami; mający siwą sierść, siwe upierzenie; 3. koń,
 • Znaczenie Sitarz Definicja: sita; 2. grzyb jadalny, gatunek maślaka o kapeluszu okrągłym, żółtoszarym albo brązowym, narastający w wilgotnych lasach iglastych,
 • Znaczenie Skalować Definicja: podziałką przyrządu i rzeczywistymi wartościami danej wielkości fizycznej; 2. sprawdzać, oznaczać, korygować pewne wymiary, wielkości, na,
 • Znaczenie Skaza Definicja: przedmiotu, towaru, w formie rysy, pęknięcia, plamy i tym podobne; 2. szczególna skłonność ustroju do niepoprawnych, nadmiernych reakcji,
 • Znaczenie Skromny Definicja: 1. niezarozumiały, nie dbający o rozgłos, wstydliwy; 2. niepokaźny, niewyszukany; 3. o tłustym, mającym sporą warstwę skromu zającu,
 • Znaczenie Stop Definicja: 1. mieszanina metali pozyskiwana poprzez ich łączne przetopienie; 2. światło hamowania w pojazdach mechanicznych,
 • Znaczenie Słój Definicja: przeznaczone do przechowywania płynów albo gęstych, półpłynnych produktów spożywczych, maści i tym podobne; 2. warstwa komórek drewna,
 • Znaczenie Skurcz Definicja: mięśni; skurczenie się tkanki żywego organizmu w wyniku zmiany długości i napięcia włókien mięśniowych pod wpływem bodźców fizycznych,
 • Znaczenie Skrypt Definicja: zestaw wykładów z określonej dziedziny, przeznaczonego w szczególności dla studentów; 2. pismo urzędowe, regularnie sekretne,
 • Znaczenie Słonina Definicja: grzbiecie świń, stosowany jako wytwór spożywczy; 2. rodzaj tworzywa przypominającego wyglądem słoninę, używanego na podeszwy,
 • Znaczenie Skorupa Definicja: okrywająca coś z wierzchu, twarda powłoka, pokrywa; 2. kawałki rozbitego naczynia fajansowego, porcelanowego, glinianego; 3. twarda osłona,
 • Znaczenie Skrobaczka Definicja: oddzielania okostnej od kości, służące najczęściej w chirurgii kostnej; 2. żelazne ostrze przybijane przed wejściem do domów,
 • Znaczenie Skrytość Definicja: 1. właściwość osoby niechętnej do uzewnętrzniania swoich uczuć, przeżyć, zamkniętej w sobie; 2. tajemnica, sekret,
 • Znaczenie Sparzyć Definicja: ciało, tkanki; 2. spowodować podrażnienie skóry takie, jak przy dotknięciu czymś gorącym; 3. zalać wrzątkiem, opłukać wrzątkiem; 4,
 • Znaczenie Słuch Definicja: działające na receptory w ślimaku ucha wewnętrznego; 2. umiejętność orientowania się w wysokości poszczególnych tonów melodii, w jej,
 • Znaczenie Słanie Definicja: komu co za pośrednictwem poczty albo innej osoby; 3. rozkładać pościel, przygotowywać miejsce do spania,
 • Znaczenie Słonik Definicja: z rodz. ryjkowców będący szkodnikiem, znany w szczególności słonik orzechowiec, przechodzący postęp w orzechach laskowych,
 • Znaczenie Smak Definicja: się raczej na języku pozwalają na rozpoznanie pewnych chemicznych właściwości przyjmowanych pokarmów; 2. cecha rzeczy, najczęściej,
 • Znaczenie Smarować Definicja: jakiejś substancji, na przykład tłuszczu, kremu, smaru; wcierać coś, nacierać coś czymś; 2. pisać, rysować niedbale; 3. brudzić, mazać coś,
 • Znaczenie Solówka Definicja: 1. partia solowa występu albo utworu; 2. dawniej beczka do soli,
 • Znaczenie Sopel Definicja: stężałej wody, cieczy, o mocno wydłużonym kształcie; 2. późna odmiana rzodkiewek o białych, wydłużonych korzeniach,
 • Znaczenie Solowy Definicja: fragmentem utworu do wykonywania poprzez jeden głos albo instrument bądź występem jednego wykonawcy; 2. związany z solą - przyprawą,
 • Znaczenie Soma Definicja: 1. ogół tkanek ustroju z wyjątkiem komórek rozrodczych; 2. boski napój, nektar,
 • Znaczenie Spasować Definicja: 1. dostosować do siebie kształty dwóch elementów, tak aby przylegały ściśle; 2. wycofać się z gry, mówiąc pas,
 • Znaczenie Sobór Definicja: biskupów całego świata pod przewodnictwem papieża (albo jego delegata), obradujące nad sprawami wiary, organizacji i dyscypliny kościelnej,
 • Znaczenie Snop Definicja: słomy, również spora wiązka jakichś łodyg, roślin, traw i tym podobne; 2. w artylerii zespół płaszczyzn strzałów kilku dział,
 • Znaczenie Spazm Definicja: mimowolny, czasem bolesny skurcz mięśnia albo ekipy mięśni, również: gwałtowne obkurczenie przewodu albo jego ujścia,
 • Znaczenie Smoczek Definicja: na szyjkę butelki, umożliwiająca ssanie z niej niemowlętom pokarmu albo zabawka niemowlęca do ssania, mająca kształt takiej nasadki bez,
 • Znaczenie Spad Definicja: 1. nachylenie jakiejś płaszczyzny w relacji do poziomu; 2. spadanie; 3. owoce spadłe z drzew,
 • Znaczenie Spieszyć Definicja: 1. iść albo jechać spiesznie; 2. robić coś z pośpiechem i ochotą; 3. uczynić pieszym, na przykład polecić zsiąść z konia,
 • Znaczenie Spadek Definicja: się czegoś z góry na dół; 2. pomniejszenie się wartości jakiejś wielkości (w przestrzeni albo w okresie), zmniejszanie się intensywności,
 • Znaczenie Stajanie Definicja: 1. stopnienie, na przykład śniegu; 2. miara odległości albo powierzchni gruntu,
 • Znaczenie Stawiać Definicja: jakąś rzecz, ustawiać gdzieś kogoś albo coś; 2. nadawać komuś, czemuś pozycję pionową, podnosić do góry; 3. budować, wznosić; 4. występować,
 • Znaczenie Staw Definicja: powierzchniowych powstały w sposób naturalny, na przykład w konsekwencji działalności lodowca, albo utworzony sztucznie; 2. ruchome,
 • Znaczenie Spust Definicja: jakiś system i zwalniający go po naciśnięciu; 2. urządzenie umożliwiające częściowe albo całkowite opróżnienie zbiornika z cieczą albo,
 • Znaczenie Srogi Definicja: surowy, okrutny; 2. o czymś nieprzyjemnym, odznaczającym się sporym stopniem natężenia; 3. ogromny, wielki, niezmierny,
 • Znaczenie Stagnacja Definicja: zastój, zatrzymanie się; 2. zastój w produkcji przemysłowej i handlu, charakteryzujący się niskimi cenami towarów i nadmiarem wolnego,
 • Znaczenie Stanica Definicja: wodnym, zaopatrzone w przechowalnie łodzi, warsztaty naprawcze i inne urządzenia; 2. osiedle wiejskie na terenach dawnych obszarów,
 • Znaczenie Spoina Definicja: jakiejś całości, w szczególności miejsce zetknięcia się w murach poszczególnych cegieł, kamieni i tym podobne wspólnie z materiałem,
 • Znaczenie Starka Definicja: wyrabiana od dawna w Polsce ze spirytusu żytniego, poddanego leżakowaniu w beczkach dębowych poprzez przynajmniej 10-15 lat; 2. samica,
 • Znaczenie Stancja Definicja: utrzymaniem, odnajmowane uczniom; 2. izba mieszkalna, pokój, w szczególności pokój wynajmowany gościom w zajeździe, hotelu, pensjonacie itp,
 • Znaczenie Staropolszczyzna Definicja: 1. język staropolski; 2. obyczaje staropolskie; cechy dawnego życia polskiego,
 • Znaczenie Splisować Definicja: 1. ułożyć materiał w plisy, fałdy; 2. łączyć, wiązać dwie liny splotem,
 • Znaczenie Statyka Definicja: 1. dział mechaniki badający prawa równowagi ciał znajdujących się pod działaniem sił; 2. równowaga, brak ruchu,
 • Znaczenie Spisowy Definicja: 1. związany z rejestrem, wykazem sporządzonym wg pewnego schematu; 2. związany ze spisą - dawną bronią kłującą,
 • Znaczenie Stołowy Definicja: domowego; 2. nadający się bez przerobu do spożywania albo przeznaczony do celów spożywczych; 3. pokój stołowy, jadalnia,
 • Znaczenie Stela Definicja: składająca się z tkanki przewodzącej i miękiszowej; 2. pionowa płyta kamienna, zdobiona dekoracją rzeźbiarską, zazwyczaj z inskrypcją,
 • Znaczenie Sterta Definicja: rzepaku, siana i tym podobne, mający podstawę okrągłą albo prostokątną, zazwyczaj przykryty słomą tworzącą rodzaj spadzistego dachu; 2,
 • Znaczenie Sternik Definicja: statkiem, kutrem, łodzią; 2. kierownik załogi wioślarskiej; 3. stopień żeglarski niższy od stopnia kapitana,
 • Znaczenie Sterczeć Definicja: 1. wystawać powyżej jakąś powierzchnię, odstawać od jakiejś płaszczyzny; 2. stać gdzieś bardzo długo i bezczynnie, tkwić w jednym miejscu,
 • Znaczenie Strofa Definicja: kilkuwierszowy układ rytmiczny o określonym rozkładzie rymów; 2. w staropolskiej tragedii pierwsza część pieśni chóru; w greckiej liryce,
 • Znaczenie Strużyna Definicja: 1. mała rzeczka; 2. odpadek powstający przy obróbce drewna, metalu i tym podobne; 3. obierka z jarzyn,
 • Znaczenie Sterować Definicja: kierunek dzięki steru; nadawać kierunek łódce dzięki wiosła; 2. oddziaływać na jakiś system, na silnik spalinowy, obrabiarkę skrawającą i,
 • Znaczenie Stopka Definicja: fuzji; 3. wiadomość o składzie redakcji, adresie i tym podobne, wyodrębniona graficznie i umieszczana zazwyczaj u dołu ostatniej kolumny,
 • Znaczenie Sterylizować Definicja: 1. dokonywać sterylizacji, niszczenia drobnoustrojów; 2. pozbawiać umiejętności rozrodczych,
 • Znaczenie Stłuc Definicja: poprzez uderzenie, rozbicie na części; 2. uderzyć o coś mocno jakąś częścią ciała, powodując miejscowe obrażenie; 3. zbić, skatować, obić,
 • Znaczenie Stoicki Definicja: stoicyzmu, właściwy stoikom albo stoicyzmowi; 2. odznaczający się niezmąconym spokojem, niezachwiany, niewzruszony,
 • Znaczenie Stłuczka Definicja: sprzedawany po zniżonej cenie albo wycofany ze sprzedaży; 2. złom szklany stosowany jako surowiec do powtórnego przerobu; 3. niegroźny,
 • Znaczenie Stłumić Definicja: 1. sprawić, aby dźwięk, głos stał się cichszy, mniej donośny; przyciszyć; 2. zahamować postęp czegoś; zdławić, zatamować, zgnieść,
 • Znaczenie Strych Definicja: 1. pomieszczenie pomiędzy stropem a dachem, poddasze; 2. kreska, linia; 3. deseczka lub wałek do wyrównywania miary zboża,
 • Znaczenie Stek Definicja: odcinek jelita, do którego uchodzą narządy wydalnicze i płciowe; 2. nagromadzenie wyrazów będących obelgami, wyzwiskami, wymysłami i tym,
 • Znaczenie Strzał Definicja: strzały z łuku, kuszy i tym podobne, wydostanie się, wylecenie pocisku z broni palnej; 2. wybuch ładunku zakładanego w kopalni, w,
 • Znaczenie Strop Definicja: oddzielający poszczególne kondygnacje budynku, przenoszący na przedmioty wspierające (ściany, słupy) ciężar własny i obciążenie użytkowe; 2,
 • Znaczenie Strzelec Definicja: strzelać; 2. żołnierz wyszkolony w strzelaniu z broni palnej; 3. w momencie międzywojennym żołnierz piechoty w stopniu szeregowca; 4,
 • Znaczenie Strzemiączko Definicja: zakładane pod stopę, zapobiegające podciąganiu się nogawki w górę; 2. jedna z trzech kosteczek słuchowych ssaków i człowieka, łącząca się z,
 • Znaczenie Strawić Definicja: rozłożyć pobrane substancje pokarmowe na prostsze związki, które mogą być wchłaniane i przyswajane poprzez organizm i używane w celach,
 • Znaczenie Stres Definicja: będący reakcją na niekorzystne bodźce fizyczne i psychiczne (stresory), mogący doprowadzić do zaburzeń czynnościowych, a nawet do schorzeń,
 • Znaczenie Stos Definicja: drugiej; 2. sterta drewna przeznaczona do spalenia albo do spalenia na niej czegoś albo kogoś; 3. podpora stropu wyrobiska górniczego,
 • Znaczenie Suma Definicja: liczby rzeczy, zjawisk, wrażeń; 3. pewna liczba pieniędzy; 4. w kościele katolickim kluczowa, uroczysta msza śpiewana, z kazaniem,
 • Znaczenie Studium Definicja: uczelni, studiowanie; 2. badanie naukowe, robota badawcza; 3. rozprawa, dzieło, opracowanie naukowe poświęcone określonemu tematowi; 4,
 • Znaczenie Suszka Definicja: atramentu, rodzaj przycisku z przymocowaną do podstawy bibułą; 2. suszone owoce, rośliny o zasychających, nie więdnących kwiatach, na,
 • Znaczenie Studniowy Definicja: 1. trwający sto dni; 2. związany ze studnią, na przykład otwór studniowy,
 • Znaczenie Stygmat Definicja: plamy albo rany na ciele u osób pozostających w stanie ekstazy religijnej, uważane od czasów średniowiecza za odbicie ran Chrystusa,
 • Znaczenie Studio Definicja: zaopatrzone w odpowiednią aparaturę, przeznaczone do nagrań dźwiękowych, audycji radiowych albo telewizyjnych, do nakręcania filmów i tym,
 • Znaczenie Suchar Definicja: 1. specjalnie przygotowane, wysuszone pieczywo nadające się do przechowywania poprzez dłuższy czas; 2. człowiek bardzo szczupły, chudy,
 • Znaczenie Styk Definicja: 1. zetknięcie albo miejsce, gdzie się coś z czymś styka; 2. szpicruta do konnej jazdy,
 • Znaczenie Stuknąć Definicja: 1. uderzyć kogoś, uderzyć w coś, o coś walnąć; 2. pociągnąć kogoś do odpowiedzialności; 3. zabić kogoś z broni palnej,
 • Znaczenie Surówka Definicja: owoców; 2. płótno lniane albo bawełniane nie bielone; 3. cegła surowa, niewypalona; 4. stop żelaza z węglem i z krzemem, manganem, fosforem,
 • Znaczenie Suknia Definicja: jednoczęściowy, okrywający tułów i część nóg albo całe nogi, regularnie również ręce; 2. sierść zwierzyny płowej, upierzenie ptaków; 3,
 • Znaczenie Studnia Definicja: ziemi i obudowany, z odpowiednim urządzeniem do wydobywania wody; 2. zstępujący prąd powietrza powodujący gwałtowny opad samolotu,
 • Znaczenie Stymulacja Definicja: zewnętrznych (związków chemicznych, czynników fizycznych) na organizm żywy; 2. pobudka, podnieta do jakiegoś działania,
 • Znaczenie Szalowy Definicja: szalowy kołnierz; 2. związany z szalą, jedną z dwu symetrycznie umieszczonych części wagi, na której stawia się odważnik albo ważony,
 • Znaczenie Szklanka Definicja: pokrywy, o pojemności ok. 1/4 litra, przeznaczone do picia z niego napojów; 2. odmiana wiśni pospolitej, powszechnie uprawiana z racji na,
 • Znaczenie Synteza Definicja: jedną całość, całościowe poznanie jakiegoś zjawiska oparte na poprzednim zbadaniu jego przedmiotów, uogólnienie zjawisk cząstkowych; 2,
 • Znaczenie Szaleć Definicja: 1. zazwyczaj pod wpływem mocnych uczuć zachowywać się w sposób nieopanowany, gwałtowny; 2. spędzać chwilę na hulankach, zabawach, pijatykach,
 • Znaczenie Szaber Definicja: 1. drobno tłuczony kamień, tłuczeń; 2. przywłaszczenie rzeczy porzuconych, zazwyczaj w momencie wojny,
 • Znaczenie Szeląg Definicja: Polsce od połowy XVI w.; w XVII i XVIII w.; 2. srebrna moneta bita od 1380 r. poprzez Krzyżaków, a od połowy w. XV w miastach pruskich i na,
 • Znaczenie Szkoda Definicja: miejsce w polu, w ogrodzie i tym podobne, na którym żeruje albo żerowało zwierzę, tratując, niszcząc zasiewy, plony; utraty w zasiewach,
 • Znaczenie Szemrać Definicja: 1. wydawać szmer, dawać się słyszeć jako szmer; 2. mówić cicho, niewyraźnie; mruczeć, szeptać,
 • Znaczenie Szafir Definicja: odmiana korundu, ceniony kamień szlachetny, stosowany w jubilerstwie i w przemyśle przyrządów dokładnych, otrzymywany także syntetycznie; 2,
 • Znaczenie Szkliwo Definicja: powierzchnię wyrobów ceramicznych, nieprzepuszczalna dla cieczy i gazów, nadająca powierzchni gładkość i barwę i zwiększająca wytrzymałość,
 • Znaczenie Szczery Definicja: 1. nie ukrywający swoich myśli, uczuć, zamiarów; 2. wolny od domieszek, naleciałości, czysty, sam, jednolity, prawdziwy,
 • Znaczenie Szarża Definicja: 1. ostre natarcie kawalerii; 2. ranga, stopień wojskowy; osoba mająca stopień wojskowy; 3. dawniej wysoki urząd, dostojeństwo,
 • Znaczenie Szachownica Definicja: pola, na przemian białe i czarne, przeznaczona do gry w szachy i w warcaby; 2. dwukolorowe (czasem różnokolorowe) kwadraty albo romby,
 • Znaczenie Szpagat Definicja: 1. cienki, silny, skręcony sznurek; 2. w gimnastyce rozłożenie nóg tak, by dotykać kroczem podłoża,
 • Znaczenie Szopowy Definicja: 1. związany z ssakiem drapieżnym o gęstym futrze; 2. związany z prowizorycznym budynkiem gospodarskim,
 • Znaczenie Szlakowy Definicja: 1. związany z traktem naturalnym albo wytyczonym bądź trasą turystyczną; 2. związany z żużlem,
 • Znaczenie Szkot Definicja: 1. dawna moneta polska, mająca wartość dwóch groszy srebrnych; 2. róg żagla; 3. człowiek narodowości szkockiej,
 • Znaczenie Sztanga Definicja: sportowy stosowany w podnoszeniu ciężarów; złożona jest ze stalowego drążka i kompletu pierścieni różnej wagi,
 • Znaczenie Sztabowy Definicja: 1. związany z zespołem oficerów przygotowujących pod kierownictwem dowódcy plany operacji wojskowych; 2. związany z płaską szyną metalową,
 • Znaczenie Szranki Definicja: 1. ogrodzony plac, gdzie odbywały się średniowieczne turnieje; 2. walka, pojedynek, zapasy,
 • Znaczenie Sztuczka Definicja: popis zręczności, zdolności, siły i tym podobne; 3. krótki utwór sceniczny, muzyczny albo wokalny o lekkiej treści i łatwej formie,
 • Znaczenie Szot Definicja: albo luzowania żagla; 2. zagłębienie na pustyni zalewane sporadycznie wodą, miejsce gromadzenia się osadów soli,
 • Znaczenie Sznyt Definicja: 1. elegancja, wytworność, szyk, fason; 2. celowo zrobione cięcia na skórze, modne w szczególności w środowisku przestępczym,
 • Znaczenie Szor Definicja: 1. część uprzęży, szeroki pas skórzany lub parciany zakładany na pierś konia; 2. region głębokich wód przybrzeżnych,
 • Znaczenie Sztandar Definicja: 1. chorągiew z wyhaftowanym godłem państwowym albo organizacyjnym; 2. przypiecek, miejsce przy piecu,
 • Znaczenie Ślad Definicja: przykład nóg, kół, powstały po przejściu, przejeździe; 2. pozostałość po czymś, resztki, znaki świadczące o tym, iż coś istniało, działo,
 • Znaczenie Świta Definicja: drobnej szlachty, siermięga, sukmana; 2. osoby towarzyszące władcy albo dostojnikowi w trakcie uroczystości formalnych, asysta,
 • Znaczenie Świtezianka Definicja: rusałka żyjąca w jeziorze Świteź; 2. ważka z rodz. o tej samej nazwie, mająca metalicznie lśniące niebieskie, zielone albo brunatne,
 • Znaczenie Śruba Definicja: zazwyczaj skończony zgrubieniem albo odpowiednim nacięciem, umożliwiającym zakręcanie albo odkręcanie, wykorzystywany do łączenia elementów,
 • Znaczenie Śmiga Definicja: 1. skrzydło wiatraka; 2. przyrząd wykorzystywany do wytyczania prostopadłych i do rzutowania punktów na proste,
 • Znaczenie Śledź Definicja: śledziowatych, mająca ciało wrzecionowate, koloru srebrzystego z ciemnym grzbietem i płetwą ogonową głęboko wyciętą; 2. wieczorek taneczny,
 • Znaczenie Siłownia Definicja: energię zawartą w zasobach naturalnych w energię użyteczną, najczęściej mechaniczną, poruszającą bezpośrednio maszyny robocze albo,
 • Znaczenie Ślimacznica Definicja: 1. ozdoba architektoniczna w kształcie spirali; 2. koło zębate współpracujące ze ślimakiem w przekładni ślimakowej,
 • Znaczenie Ścisły Definicja: części składowych precyzyjnie przylegających; 2. wykonany z sporą dbałością o szczegóły; precyzyjnie określony, sprecyzowany, precyzyjny; 3,
 • Znaczenie Ściągać Definicja: skądś; 2. ciągnąc zdejmować coś z czegoś albo z kogoś; 3. mocno związywać, ściskać czymś, na przykład pasem, sznurkiem; 4. etapowo, bez,
 • Znaczenie Skład Definicja: przeznaczone do czasowego przechowywania, magazynowania materiałów albo wyrobów, magazyn; 2. dawniej sklep, szczególnie sklep z towarami,
 • Znaczenie Spajać Definicja: 1. ściśle łączyć, szczególnie dzięki substancji zlepiającej; 2. upijać ludzi, na przykład alkoholem,
 • Znaczenie Szpat Definicja: stawu skokowego konia, powodująca kulenie; 2. minerał o doskonałej łupliwości występujący w wielu odmianach,
 • Znaczenie Szew Definicja: futra i tym podobne wspólnie z nićmi, którymi te kawałki zszyto; 2. operacyjne zespolenie tkanek miękkich dzięki katgutu albo nici lnianych,
 • Znaczenie Słownik Definicja: opracowanych wg pewnej zasady, zazwyczaj alfabetycznie, najczęściej objaśnianych pod względem znaczeniowym i ilustrowanych przykładami,
 • Znaczenie Sylwetka Definicja: widziany w dwóch wymiarach na kontrastowym tle; 2. w utworze literackim, artykule i tym podobne opis, charakterystyka jakiejś osoby; 3,
 • Znaczenie Skrzele Definicja: zwierząt wodnych umożliwiający korzystanie z tlenu rozpuszczonego w wodzie, mający różnorodną budowę i pochodzenie, zazwyczaj w formie,
 • Znaczenie Sienny Definicja: wysuszoną trawą łąkową; 2. katar sienny; 3. związany z sienią - przedpokojem, w dawnych budowlach i domach wiejskich: pomieszczeniem,
 • Znaczenie Stalówka Definicja: mający kształt cienkiej wydłużonej blaszki z ostrym końcem, umieszczany w obsadce, wykorzystywany do pisania atramentem; 2. stalowa,
 • Znaczenie Splot Definicja: splatania się; 2. połączenie kilku albo kilkunastu nerwów; 3. połączenie dwóch lin powstałe poprzez wplecenie pokrętek jednej liny pomiędzy,
 • Znaczenie Strój Definicja: specjalnego rodzaju, noszony w pewnych okolicznościach (na przykład na balu) albo ubiór elegancki, strojny, odświętny; 2. zestaw dźwięków,
 • Znaczenie Szczyt Definicja: najwyższy pkt. jakiegoś obiektu; 2. najwyższy stopień, górna granica, pkt. kulminacyjny czegoś; 3. trójkątne pole poprzecznej ściany,
 • Znaczenie Śrutować Definicja: 1. rozdrabniać ziarno albo nasiona na śrutę; 2. obrabiać powierzchnię zewnętrzną elementów strumieniem drobnych metalowych kulek - śrutem,
 • Znaczenie Świst Definicja: przy szybkim ruchu powietrza przechodzącego poprzez wąski otwór albo przecinanego czymś; 2. śpiew niektórych ptaków, głos niektórych,
 • Znaczenie Sieć Definicja: plecionki wykonanej z nici albo sznurka wiązanych w oczka, służącej do łapania ryb; 2. cieniutkie nitki snute poprzez pająki z wydzieliny,
 • Znaczenie Stanowisko Definicja: jakiejś czynności, występowania czegoś; 2. pozycja w hierarchii zawodowej, służbowej; pozycja w środowisku, w otoczeniu; godność, funkcja,
 • Znaczenie Szufla Definicja: albo drewnianej, służącej do przerzucania albo zgarniania materiałów sypkich; 2. płyta blaszana, zamknięta z trzech stron krawężnikiem,
 • Znaczenie Solanka Definicja: z wierzchu solą; 2. wodny roztwór soli kuchennej stosowany do celów przemysłowych i spożywczych, na przykład jako środek konserwujący,
 • Znaczenie Ściana Definicja: albo przedzielająca wnętrze budynku, zrobiona z cegły, betonu, drewna i tym podobne; 2. zewnętrzna, zazwyczaj pionowa, płaszczyzna,
 • Znaczenie Szpilka Definicja: główką na drugim końcu, niekiedy kolorową, wykorzystywany do spinania, przypinania czegoś; 2. dawniej ozdoba z metali szlachetnych i,
 • Znaczenie Stawka Definicja: oblicza się wysokość zarobków, opłat i tym podobne; 2. stawka, którą się stawia w grze hazardowej, składana do puli w grze; 3. ekipa,
 • Znaczenie Sublimacja Definicja: stałego bezpośrednio w stan gazowy, z pominięciem etapy ciekłej, używane między innymi w chłodnictwie i do oczyszczania mieszanin i do,
 • Znaczenie Schodzić Definicja: 1. idąc kierować się w dół; 2. usuwać się na bok; 3. łuszczyć się, o farbie albo skórze; 4. przejść wielokrotnie, przemierzyć, zwiedzić,
 • Znaczenie Stoper Definicja: zegara, wykorzystywany do pomiaru krótkich odcinków czasu z dokładnością do ułamków sekundy, służący w przemyśle, badaniach naukowych i w,
 • Znaczenie Stroić Definicja: wytwornie; 2. stanowić ozdobę, przybranie; 3. nadawać instrumentom muzycznym właściwy ton poprzez odpowiednie naciąganie strun; 4,
 • Znaczenie Sadz Definicja: miejscu przepływu wody, wykorzystywana do przetrzymywania żywych ryb albo rozwijającej się ikry; 2. w łodzi rybackiej wydzielona część,
 • Znaczenie Szopka Definicja: stajenki betlejemskiej, ze żłobkiem i figurkami, również przenośny teatrzyk wyobrażający stajenkę, gdzie kukiełki grają sceny o tematyce,
 • Znaczenie Szkoła Definicja: której zadaniem jest kształcenie i wychowanie; 2. wykształcenie, wyszkolenie pozyskane poprzez naukę w szkole; 3. kierunek, sposób w nauce,
 • Znaczenie Substytucja Definicja: sposób ustalania tożsamości funkcjonalnej jednostek językowych albo różnicy w pełnionych poprzez nie funkcjach, polegająca na wymienianiu,
 • Znaczenie Starosta Definicja: za kwestie porządkowe w zespole, osoba kierująca jakąś ekipą ludzi, organizująca imprezy zespołowe; 2. w momencie międzywojennym i,
 • Znaczenie Semafor Definicja: kolejowym, podające sygnały zatrzymania się, wolnej drogi albo ograniczenia prędkości pociągów, mające zazwyczaj postać wysokiego słupa z.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Semafor, Starosta, Substytucja, Szkoła, Szopka, Sadz, Stroić, Stoper, Schodzić, Sublimacja, Stawka, Szpilka, Ściana, Solanka, Szufla, Stanowisko, Sieć, Świst znaczenie.

Co to jest Semafor, Starosta, Substytucja, Szkoła, Szopka, Sadz wyjaśnienie.