Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego V

  • Nie ma wyrazów-homonimów na V

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

  • Lista homonimów.
  • Spis wyrazów języka polskiego.
  • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja znaczenie.

Co to jest wyjaśnienie.