agresja definicja
Co to jest Agresja. Co oznacza komuś krzywdy, sprawienie przykrości, zadanie bólu. Agresja może być.

Czy przydatne?

Co to jest Agresja

W diecie zastosowanie: Agresja - zachowania wrogie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy, sprawienie przykrości, zadanie bólu. Agresja może być fizyczna albo słowna. Jest ona najczęściej efektem frustracji i służy rozładowaniu nagromadzonego napięcia wewnętrznego. Zachowania agresywne są społecznie nieakceptowane, tak więc w obawie przed dezaprobatą albo karą agresja może być tłumiona lub przenoszona, na przykład dziecko wskutek konfliktu z rodzicami, rozładowuje swój stan napięcia psychicznego poprzez zachowanie agresywne skierowane na kolegę. U dzieci zachowania agresywne są regularnie rezultatem naśladownictwa zachowań otoczenia, lub także skutkiem agresywnego relacji rodziców do dziecka. Niezbędna jest wizyta u psychologa w celu wyjaśnienia przyczyn agresji

Czym jest Agresja znaczenie w Słownik składniki A .