aktyna definicja
Co to jest Aktyna. Co oznacza do kulistego. W komórce cząsteczki aktyny łączą się ze sobą w długie.

Czy przydatne?

Co to jest Aktyna

W diecie zastosowanie: Aktyna - Pojedyncza cząsteczka aktyny ma kształt zbliżony do kulistego. W komórce cząsteczki aktyny łączą się ze sobą w długie łańcuchy. Dwa takie łańcuchy owinięte wokół wspólnej osi tworzą mikrofilament aktynowy, który jest jednym z podstawowych przedmiotów cytoszkieletu komórki. W komórce istnieje spora ekipa białek wiążących aktynę (Actine Binding Proteins - ABP). Białka ABP odpowiadają za poprawne funkcjonowanie mikrofilamentów i za łączenie mikrofilamentów ze sobą i z innymi częściami komórki

Czym jest Aktyna znaczenie w Słownik składniki A .