asekuracja definicja
Co to jest Asekuracja. Co oznacza w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych. Wyróżnia się asekurację.

Czy przydatne?

Co to jest Asekuracja

W diecie zastosowanie: Asekuracja - zabezpieczenie przed nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych. Wyróżnia się asekurację bierną, kiedy asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu z ćwiczącym, asekurację czynną, kiedy on podtrzymuje asekurowanego. Poprawna asekuracja przyspiesza mechanizm usprawniania poprzez powiększenie poczucia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania ćwiczeń

Czym jest Asekuracja znaczenie w Słownik składniki A .