dzieworództwo definicja
Co to jest Dzieworództwo. Co oznacza postęp organizmu potomnego z niezapłodnionego jaja; u zwierząt.

Czy przydatne?

Co to jest Dzieworództwo

W diecie zastosowanie: Dzieworództwo - (partenogeneza) rozmnażanie jednopłciowe, postęp organizmu potomnego z niezapłodnionego jaja; u zwierząt w warunkach naturalnych spotykane u przywr, wrotków, niektórych nicieni i owadów, a również niekiedy u pajęczaków, skorupiaków, ryb, płazów i gadów; może być zjawiskiem przypadkowym (? p. przypadkowa), stałym (? p. obowiązkowa) albo cyklicznym (? p. cykliczna), może być wywoływana sztucznie (? p. sztuczna); potomstwo powstałe partenogenetycznie może być haploidalne (? p. haploidalna) albo diploidalne (? p. diploidalna); niekiedy dochodzi do rozwoju potomnych organizmów z komórki jajowej, gdzie po zapłodnieniu (syngamii) nie doszło do kariogamii (? androgeneza, ? ginogeneza); u roślin rodzaj ? apomiksji opierający na rozwoju zarodka w woreczku zalążkowym z niezapłodnionej komórki jajowej

Czym jest Dzieworództwo znaczenie w Słownik składniki D .