fagocytoza definicja
Co to jest Fagocytoza. Co oznacza komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów.

Czy przydatne?

Co to jest Fagocytoza

W diecie zastosowanie: Fagocytoza - aktywne wychwytywanie i pochłanianie poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), najczęściej przetrawia pochłonięty materiał. To jest jeden z głównych systemów obronnych przeciw infekcji (pochłanianie drobnoustrojów, orzetwarzanie substancji antygenowych) i w procesie resorpcji produktów rozrodu własnych tkanek. Fagocytami są krwinki białe, w szczególności granulocyty (makrofagi), histiocyty, komórki śródbłonka i inne komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego

Czym jest Fagocytoza znaczenie w Słownik składniki F .