farmakokinetyka definicja
Co to jest Farmakokinetyka. Co oznacza losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji.

Czy przydatne?

Co to jest Farmakokinetyka

W diecie zastosowanie: Farmakokinetyka - edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż istnieje zależność pomiędzy stężeniem leku w miejscu jego działania i w surowicy krwi. Stąd, stężenie leku we krwi jest wykładnikiem siły jego działania farmakologicznego

Czym jest Farmakokinetyka znaczenie w Słownik składniki F .