fizykoterapia definicja
Co to jest Fizykoterapia. Co oznacza takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ.

Czy przydatne?

Co to jest Fizykoterapia

W diecie zastosowanie: Fizykoterapia - sposób leczenia polegająca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Poprzez działanie na skórę, błonę śluzową, narządy i tkanki głębiej położone wywierają one wpływ miejscowy i ogólny. W mechanizmie oddziaływania czynników fizykalnych na organizm główną rolę odgrywa skóra, która okrywając cały organizm, nie tylko odbiera, ale również przetwarza służącą na nią energię. Obfite unerwienie i unaczynienie skóry skutkuje, iż impuls pod wpływem pobudzenia receptorów poprzez nerwy dośrodkowe zostaje przekazany do mózgu, skąd poprzez nerwy odśrodkowe są wysyłane impulsy do różnych narządów

Czym jest Fizykoterapia znaczenie w Słownik składniki F .