heterozygota definicja
Co to jest Heterozygota. Co oznacza gamet o różnym składzie genetycznym (różnych genotypach) w.

Czy przydatne?

Co to jest Heterozygota

W diecie zastosowanie: Heterozygota - organizm powstały wskutek połączenia się gamet o różnym składzie genetycznym (różnych genotypach) w relacji do danej pary albo par czynników dziedzicznych (genów)

Czym jest Heterozygota znaczenie w Słownik składniki H .