nefrotoksyczność definicja
Co to jest Nefrotoksyczność. Co oznacza racji na bardzo mocne ukrwienie, są narządem szczególnie.

Czy przydatne?

Co to jest Nefrotoksyczność

W diecie zastosowanie: Nefrotoksyczność - (uszkodzenie polekowe nerek) nerki, z racji na bardzo mocne ukrwienie, są narządem szczególnie narażonym na uszkodzenie poprzez leki. Komórki śródbłonków naczyniowych nerek są 100-krotnie bardziej narażone na kontakt ze kładnikami krwi niż komórki innych narządów. Może powstać w różny sposób, w pierwszej kolejności wskutek: bezpośredniego działania toksycznego leku na błonę komórek cewkowych, zmianę ładunku elektrycznego błony, blokowanie układów enzymatycznych albo hamowanie syntezy DNA; zaczopowania cewek nerkowych wskutek wysolenia samego leku, jego metabolitu albo poprawnych składników moczu wydalanych w zwiększonej ilości pod wpływem leczenia (na przykład kwas moczowy). toksycznych

Czym jest Nefrotoksyczność znaczenie w Słownik składniki N .