poronienie niezupełne definicja
Co to jest Poronienie niezupełne. Co oznacza płodowych uległa poronieniu, część zaś nadal pozostaje.

Czy przydatne?

Co to jest Poronienie niezupełne

W diecie zastosowanie: Poronienie niezupełne - przypadek, gdy tylko część tkanek płodowych uległa poronieniu, część zaś nadal pozostaje w macicy

Czym jest Poronienie niezupełne znaczenie w Słownik składniki P .