chromosomowe aberracje definicja
Co to jest aberracje chromosomowe. Wyjaśnienie chromosomów wywołane przemieszczaniem się ich.

Czy przydatne?

Co to jest aberracje chromosomowe

Co oznacza ABERRACJE CHROMOSOMOWE: zmiany strukturalne chromosomów wywołane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają wskutek działania mutagenów albo spontanicznie. Do a.ch. zalicza się: a) deficjencje - wypadnięcie końcowego albo innego (delecje) odcinka chromosomu; b) duplikacje - podwojenie odcinka chromosomu; c) inwersje - odwrócenie odcinka chromosomu o 180, co utrudnia crossing-over i skutkuje sprzężenia genów ze sobą; d) translokacje - zamiana odcinków chromosomów niehomologicznych albo łączenie się całych chromosomów (fuzje Robertsona). wskutek a.ch. prócz normalnych gamet powstają gamety niepełnowartościowe (brak albo podwojenie odcinków chromosomalnych), co obniża płodność

Czym jest aberracje chromosomowe znaczenie w Słownik biologia A .

Co znaczy Aktywność Optyczna:
Słownik sacharydy aberracje chromosomowe co znaczy.
Co znaczy Anatomia:
Słownik organizmu; dzieli się na a. roślin, zwierząt i człowieka. Obiektem a. jest badanie położenia, kształtów, narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy danych struktur, badanie podobieństw i aberracje chromosomowe krzyżówka.
Co znaczy Amitoza:
Słownik bezpośredni podział jądra w odróżnieniu do pośredniego ( mitoza), nie wykazuje zmian w strukturze chromosomów. A. występuje u wielu organizmów jednokomórkowych i w niektórych tkankach zwierzęcych aberracje chromosomowe co to jest.
Co znaczy Autotomia:
Słownik ciała zwierzęcia pod wpływem niebezpieczeństwa (ataku drapieżnika, skaleczenia, ucisku) albo pod wpływem pogarszających się warunków środowiska. Schwytane jaszczurki odrzucają ogon, raki i pajęczaki aberracje chromosomowe słownik.
Co znaczy Aminoacylo-TRNA:
Słownik biosynteza białek aberracje chromosomowe czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: