adenozynotrifosforan definicja
Co to jest adenozynotrifosforan. Wyjaśnienie związek zawierający dwie reszty fosforanowe.

Czy przydatne?

Co to jest adenozynotrifosforan

Co oznacza ADENOZYNOTRIFOSFORAN: wysokoenergetyczny związek zawierający dwie reszty fosforanowe przyłączone dwoma wiązaniami bogatymi w energię. Jest uniwersalnym przenośnikiem energii gromadzącym energię chemiczną uwalnianą w procesach życiowych komórki. Rozpad ATP do ADP dostarcza 35-40 kJ/mol

Czym jest adenozynotrifosforan znaczenie w Słownik biologia A .

Co znaczy Alanina:
Słownik aminokwasy adenozynotrifosforan.
Co znaczy Antropochoria:
Słownik zoochoria adenozynotrifosforan.
Co znaczy Ampleksus:
Słownik długookresowy silny uchwyt samicy poprzez samca w czasie godów u płazów bezogonowych (Anura), możliwy dzięki obecności modzeli godowych. w czasie a. zapładniane są jaja adenozynotrifosforan.
Co znaczy Autotrofy:
Słownik dzielące się na fotoautotrofy, które do produkcji potrzebnych im związków wykorzystują światło słoneczne (rośliny zielone, bakterie purpurowe), i chemoautotrofy - bakterie samożywne adenozynotrifosforan.
Co znaczy Antykodon:
Słownik sekwencja trzech zasad azotowych specyficznych dla danego tRNA, które stanowią miejsce rozpoznawania kodonu na mRNA. Zobacz także: transkrypcja, translacja adenozynotrifosforan.
  • Dodano:
  • Autor: