aminokwasy definicja
Co to jest aminokwasy. Wyjaśnienie pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę.

Czy przydatne?

Co to jest aminokwasy

Co oznacza AMINOKWASY: związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową-zasadową (-NH2), jedną grupę karboksylową-kwasową (-COOH) i resztę aminokwasową (R-rodnik). A. połączone wiązaniami peptydowymi wchodzą w skład wszystkich białek. Są związkami amfoterycznymi, występują w formie jonów obojnaczych (elektrycznie obojętnych); w obecności zasad reagują jako aniony, w obecności kwasów jako kationy aminokwasowe. A. podzielone są na: a) obojętne (równa liczba grup kwasowych i zasadowych), zasadowe (przewaga grup zasadowych), kwaśne (przewaga grup kwasowych); b) białkowe i niebiałkowe; c) cukrotwórcze i tłuszczotwórcze. A. białkowe wchodzą w skład białek i podzielone są na egzogenne, częściowo egzogenne i endogenne. A. cukrotwórcze mogą przekształcać się w cukry, a. tłuszczotwórcze w kwasy tłuszczowe. Rośliny mogą syntetyzować wszystkie a., zwierzęta wybrane z nich (endogenne), część pobierają z pokarmem (egzogenne), na przykład fenyloalaninę, tryptofan, walinę, leucynę. Prócz glicyny wszystkie a. są optycznie czynne, prawo- albo lewoskrętne. Wyróżnia się 20 podstawowych a. tworzących łańcuch peptydowy, wbudowywanych w procesie translacji, których sekwencja jest uwarunkowana genetycznie (glicyna, alanina, walina, leucyna, izoleucyna, kwas asparaginowy, a więc asparagina, kwas glutaminowy, a więc glutamina, arginina, ornityna, lizyna, seryna, treonina, cysteina, cystyna, metionina, fenyloalanina, tyrozyna, prolina, tryptofan, histydyna)

Czym jest aminokwasy znaczenie w Słownik biologia A .

Co znaczy Aglutynacja:
Słownik się komórek bądź organizmów (drobnoustrojów) pod wpływem aglutynin. A. zachodzi w środowisku płynnym w trakcie tworzenia się skrzepów (zlepianie płytek krwi), łączenia się komórki jajowej i plemnika aminokwasy co znaczy.
Co znaczy Amylazy:
Słownik katalizujące hydrolityczny rozkład polisacharydów. Do a. należą w pierwszej kolejności -amylaza i -amylaza. Obie rozrywają wiązania a-1,4-glikozydowe, a różnica pomiędzy nimi bazuje na odmiennym aminokwasy krzyżówka.
Co znaczy Autosomy:
Słownik wszystkie chromosomy organizmów rozdzielnopłciowych z wyjątkiem chromosomów płci aminokwasy co to jest.
Co znaczy Anaeroby:
Słownik żyć w środowisku ściśle beztlenowym (beztlenowce bezwzględne) i w obecności wolnego tlenu (beztlenowce względne). Do a. należą wybrane pasożyty człowieka (tasiemce) i zwierząt i liczne drobnoustroje aminokwasy słownik.
Co znaczy Anemochoria:
Słownik zdarzenie rozsiewania diaspor poprzez wiatr. Nasiona i owoce rozsiewane poprzez wiatr wyposażone są najczęściej w aparaty lotne (skrzydełka, włoski, wyrostki aminokwasy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: