aneuploidalność definicja
Co to jest aneuploidalność. Wyjaśnienie rezultatem nieprawidłowej segregacji chromosomów w momencie.

Czy przydatne?

Co to jest aneuploidalność

Co oznacza ANEUPLOIDALNOŚĆ: stan będący rezultatem nieprawidłowej segregacji chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na zwiększeniu albo zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a. skutkuje zmianę fenotypu, u zwierząt i u ludzi może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu, a nawet do śmierci ( zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera). Zobacz także: trisomia, tetrasomia, monosomia

Czym jest aneuploidalność znaczenie w Słownik biologia A .

Co znaczy Amoniak:
Słownik końcowy wytwór przemiany pośredniej aminokwasów, a tym samym białek. Usuwany z organizmu poprzez zwierzęta żyjące w środowisku wodnym. Zobacz także: zwierzęta amonioteliczne aneuploidalność co znaczy.
Co znaczy Aktywność Optyczna:
Słownik sacharydy aneuploidalność krzyżówka.
Co znaczy Allelopatie:
Słownik choroby roślin wynikające z działania związków chemicznych wydzielanych poprzez sąsiadujące z nimi inne rośliny albo wydzielanych poprzez ich obumarłe szczątki aneuploidalność co to jest.
Co znaczy Adenozynodifosforan:
Słownik wysokoenergetyczny zawierający jedno wiązanie fosforanowe bogate w energię. Powstaje z ATP w procesach fosforylacji różnego typu związków. W czasie rozpadu hydrolitycznego ADP do AMP + P uwalnia się aneuploidalność słownik.
Co znaczy Archespor:
Słownik zarodnia aneuploidalność czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: