aneuploidalność definicja
Co to jest aneuploidalność. Wyjaśnienie rezultatem nieprawidłowej segregacji chromosomów w momencie.

Czy przydatne?

Co to jest aneuploidalność

Co oznacza ANEUPLOIDALNOŚĆ: stan będący rezultatem nieprawidłowej segregacji chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na zwiększeniu albo zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a. skutkuje zmianę fenotypu, u zwierząt i u ludzi może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu, a nawet do śmierci ( zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera). Zobacz także: trisomia, tetrasomia, monosomia

Czym jest aneuploidalność znaczenie w Słownik biologia A .

Co znaczy Asparagina:
Słownik aminokwasy aneuploidalność co znaczy.
Co znaczy Allopatryczny:
Słownik 1) gatunek; 2) specjacja aneuploidalność krzyżówka.
Co znaczy Adenozynotrifosforan:
Słownik związek zawierający dwie reszty fosforanowe przyłączone dwoma wiązaniami bogatymi w energię. Jest uniwersalnym przenośnikiem energii gromadzącym energię chemiczną uwalnianą w procesach życiowych aneuploidalność co to jest.
Co znaczy Antropogeneza:
Słownik ewolucyjnych prowadzące do stworzenia człowieka. Na podstawie kopalnych znalezisk szczątków człowieka pierwotnego ustalono, iż człowiek i małpy człekokształtne miały wspólnego przodka, a ich linie aneuploidalność słownik.
Co znaczy Amylazy:
Słownik katalizujące hydrolityczny rozkład polisacharydów. Do a. należą w pierwszej kolejności -amylaza i -amylaza. Obie rozrywają wiązania a-1,4-glikozydowe, a różnica pomiędzy nimi bazuje na odmiennym aneuploidalność czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: