areał definicja
Co to jest areał. Wyjaśnienie poprzez osobniki jednego gatunku. Może być bardzo mały, ograniczony.

Czy przydatne?

Co to jest areał

Co oznacza AREAŁ: region zajmowany poprzez osobniki jednego gatunku. Może być bardzo mały, ograniczony do kilku m2 (endemiczne zwierzęta bezkręgowe), albo obejmować znaczącą część kuli ziemskiej (gatunki kosmopolityczne). Jeśli populacje tego samego gatunku żyją na obszarach odległych od siebie, mamy do czynienia z zasięgiem rozerwanym (dysjunkcja). Zasięgi mogą się rozszerzać albo kurczyć w zależności od ekspansji danego gatunku, zmian klimatycznych, konkurencji. Do w najwyższym stopniu ekspansywnych zwierząt ostatniego stulecia zalicza się między innymi synogarlicę turecką (sierpówkę), dzikiego królika, tchórza, łosia, sarnę, dzika. Z ekspansją, a tym samym z rozszerzaniem zasięgu, powiązane jest zdarzenie synantropizacji ( organizmy synantropijne)

Czym jest areał znaczenie w Słownik biologia A .

Co znaczy Asymilacja Dwutlenku Węgla:
Słownik przyswajanie dwutlenku węgla areał.
Co znaczy Adenina:
Słownik puryny areał.
Co znaczy Abysal:
Słownik strefy zbiorników wodnych areał.
Co znaczy Anemochoria:
Słownik zdarzenie rozsiewania diaspor poprzez wiatr. Nasiona i owoce rozsiewane poprzez wiatr wyposażone są najczęściej w aparaty lotne (skrzydełka, włoski, wyrostki areał.
Co znaczy Aglutynogen:
Słownik aglutyniny areał.
  • Dodano:
  • Autor: