azotowe bakterie definicja
Co to jest bakterie azotowe. Wyjaśnienie żyjące, mające umiejętność przyswajania z powietrza.

Czy przydatne?

Co to jest bakterie azotowe

Co oznacza BAKTERIE AZOTOWE: bakterie wolno żyjące, mające umiejętność przyswajania z powietrza wolnego azotu, który po ich obumarciu dostaje się do gleby w formie chemicznie związanej, skąd może być pobierany poprzez rośliny zielone, a z pokarmem roślinnym poprzez zwierzęta. Do w najwyższym stopniu znanych b.a. należą Azotobacter i Clostridium

Czym jest bakterie azotowe znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bakterie Denitryfikacyjne:
Słownik bakterie działające odwrotnie niż bakterie nitryfikacyjne; żyją w wilgotnych glebach i w wodzie, rozkładają azotany do tlenków azotu albo azotu cząsteczkowego, który uchodzi do atmosfery bakterie azotowe.
Co znaczy Bodziec:
Słownik na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy depolaryzacji. Do b. należą: czynniki fizyczne bakterie azotowe.
Co znaczy Błonnik:
Słownik celuloza bakterie azotowe.
Co znaczy Białaczka:
Słownik leukemia bakterie azotowe.
Co znaczy Bakterie Purpurowe:
Słownik fotosyntetyzujące, które wykorzystują światło jako źródło energii, lecz mogą żyć w warunkach beztlenowych; nie wytwarzają tlenu jako produktu ubocznego, a w ciemności mogą zachowywać się jak bakterie azotowe.
  • Dodano:
  • Autor: