denitryfikacyjne bakterie definicja
Co to jest bakterie denitryfikacyjne. Wyjaśnienie odwrotnie niż bakterie nitryfikacyjne; żyją w.

Czy przydatne?

Co to jest bakterie denitryfikacyjne

Co oznacza BAKTERIE DENITRYFIKACYJNE: bakterie działające odwrotnie niż bakterie nitryfikacyjne; żyją w wilgotnych glebach i w wodzie, rozkładają azotany do tlenków azotu albo azotu cząsteczkowego, który uchodzi do atmosfery

Czym jest bakterie denitryfikacyjne znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bruzdnice:
Słownik organizmy należące do wiciowców roślinnych, wchodzące w skład planktonu. Występują w ogromnych masach zarówno w morzach, jak i wodach słodkich. Mają twarde skorupki o skomplikowanej, urozmaiconej bakterie denitryfikacyjne.
Co znaczy Bujność Mieszańców:
Słownik heterozja bakterie denitryfikacyjne.
Co znaczy Bakterie Metanowe:
Słownik beztlenowe bakterie rozkładające związki organiczne na metan i dwutlenek węgla albo dwutlenek węgla na metan; znajdowane w bagnach, glebie, żołądku przeżuwaczy i oborniku; w żwaczu przeżuwaczy b.m bakterie denitryfikacyjne.
Co znaczy Beztlenowce:
Słownik anaeroby bakterie denitryfikacyjne.
Co znaczy Brunatnice:
Słownik plechowate glony. Najprostsze formy mają postać rozgałęzionych nici, w najwyższym stopniu rozwinięte wytworzyły plechę tkankową, powstałą wskutek działania merystemów. B. osiągnęły w ten sposób bakterie denitryfikacyjne.
  • Dodano:
  • Autor: