metanowe bakterie definicja
Co to jest bakterie metanowe. Wyjaśnienie beztlenowe bakterie rozkładające związki organiczne na.

Czy przydatne?

Co to jest bakterie metanowe

Co oznacza BAKTERIE METANOWE: względnie beztlenowe bakterie rozkładające związki organiczne na metan i dwutlenek węgla albo dwutlenek węgla na metan; znajdowane w bagnach, glebie, żołądku przeżuwaczy i oborniku; w żwaczu przeżuwaczy b.m. wspomagają beztlenowe rozkładanie celulozy

Czym jest bakterie metanowe znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Brodawki Przędne:
Słownik kądziołki bakterie metanowe.
Co znaczy Bielactwo:
Słownik albinizm bakterie metanowe.
Co znaczy Biotop:
Słownik jednorodny region środowiska, zasiedlony poprzez określone gatunki roślin i zwierząt, na przykład torfowisko wysokie, staw, brzeg morza bakterie metanowe.
Co znaczy Bakterie:
Słownik prokariotyczne, a więc bezjądrowe. Komórki bakteryjne otoczone są błoną plazmatyczną, ścianą komórkową (wyjątek stanowią Mycoplasmatales), niekiedy otoczką śluzową. W cytoplazmie komórki bakteryjnej bakterie metanowe.
Co znaczy Blastocel:
Słownik jama, zw. pierwotną jamą ciała. B. pojawia się w rozwoju różnych grup zwierząt w okresie bruzdkowania w stadium blastuli poprzez rozsunięcie się blastomerów i wydzielenie do powstałej przestrzeni bakterie metanowe.
  • Dodano:
  • Autor: