bakterie definicja
Co to jest bakterie. Wyjaśnienie prokariotyczne, a więc bezjądrowe. Komórki bakteryjne otoczone są.

Czy przydatne?

Co to jest bakterie

Co oznacza BAKTERIE: formy prokariotyczne, a więc bezjądrowe. Komórki bakteryjne otoczone są błoną plazmatyczną, ścianą komórkową (wyjątek stanowią Mycoplasmatales), niekiedy otoczką śluzową. W cytoplazmie komórki bakteryjnej występują rybosomy, mezosomy, pełniące funkcje mitochondriów, u form fotosyntetyzujących tak zwany ciałka chromatoforowe zawierające bakteriochlorofil i czerwone karotenoidy. W komórce b. występują materiały zapasowe w formie węglowodanów, raczej glikogenu, u niektórych gromadzą się tłuszcze, białka i wolutyna - wysokoenergetyczny związek polifosforanowy. Przykładem jądra jest nukleoid, na którego obszarze występuje koliście zwinięta nić DNA, tak zwany genofor. Genofor nie zawiera centromeru, nie wytwarza się także w czasie jego podziału wrzeciono mitotyczne. W komórkach wielu gatunków b. prócz genoforu występują jeszcze mniejsze cząsteczki DNA, zw. plazmidami. B. rozmnażają się poprzez podział komórki, poprzedzony replikacją genoforu, u niektórych występuje mechanizm płciowy (koniugacja). Wybrane gatunki wytwarzają formy przetrwalnikowe (endospory). Kształty komórek bakteryjnych mogą być różne: kuliste albo elipsoidalne - u ziarenkowców (coccus), walcowate - u pałeczek (bacterium) i laseczek (bacillus), pałeczkowate zgięte - u przecinkowców (vibrio) albo spiralnie skręcone - u śrubowców (spiryllum). Komórki b. mogą występować pojedynczo albo tworzyć luźne zespoły o charakterze kolonii: po dwie (dwoinki), łańcuszki (paciorkowce), nieregularne (gronkowce), pakiety (pakietowce). Wybrane komórki bakteryjne mogą się poruszać dzięki wici. Przewarzająca część b. należy do organizmów heterotroficznych (cudzożywnych) żyjących jako saprofity (b. brodawkowe) i pasożyty (b. chorobotwórcze), część z nich jest autotrofami. Do fotosyntetyzujących należą b. zielone i purpurowe, do chemosyntetyzujących - nitryfikacyjne, siarkowe, żelaziste, wodorowe i in

Czym jest bakterie znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bliźnięta Dwujajowe:
Słownik pochodzące z jednej ciąży, powstałe z dwóch odrębnych komórek jajowych zapłodnionych w tym samym czasie poprzez dwa różne plemniki. Takie bliźnięta mają inne genotypy i mogą być różnej płci. W ten bakterie.
Co znaczy Bezżuchwowce:
Słownik bezszczękowce bakterie.
Co znaczy Bielmo:
Słownik nasionach tkanka odżywcza zarodka. U nagonasiennych występuje haploidalne b. pierwotne (prabielmo) utworzone z tkanki miękiszowej gametofitu kobiecego, u okrytonasiennych triploidalne b. powstaje bakterie.
Co znaczy Błona Surowicza:
Słownik występująca u kręgowców, wyściełająca różne części jam ciała i układu limfatycznego; 2) u owadów - jedna z błon płodowych mająca różną budowę i pochodzenie; 3) u kręgowców lądowych (gady, ptaki bakterie.
Co znaczy Błony Pergaminowe:
Słownik jajowych jajorodnych kręgowców lądowych (gady, ptaki). Tworzą się w trakcie przechodzenia jaja poprzez jajowód. Obie b.p. - zewnętrzna i wewnętrzna - zbudowane są z włókien keratynowych. Przylegają bakterie.
  • Dodano:
  • Autor: