bakterie definicja
Co to jest bakterie. Wyjaśnienie prokariotyczne, a więc bezjądrowe. Komórki bakteryjne otoczone są.

Czy przydatne?

Co to jest bakterie

Co oznacza BAKTERIE: formy prokariotyczne, a więc bezjądrowe. Komórki bakteryjne otoczone są błoną plazmatyczną, ścianą komórkową (wyjątek stanowią Mycoplasmatales), niekiedy otoczką śluzową. W cytoplazmie komórki bakteryjnej występują rybosomy, mezosomy, pełniące funkcje mitochondriów, u form fotosyntetyzujących tak zwany ciałka chromatoforowe zawierające bakteriochlorofil i czerwone karotenoidy. W komórce b. występują materiały zapasowe w formie węglowodanów, raczej glikogenu, u niektórych gromadzą się tłuszcze, białka i wolutyna - wysokoenergetyczny związek polifosforanowy. Przykładem jądra jest nukleoid, na którego obszarze występuje koliście zwinięta nić DNA, tak zwany genofor. Genofor nie zawiera centromeru, nie wytwarza się także w czasie jego podziału wrzeciono mitotyczne. W komórkach wielu gatunków b. prócz genoforu występują jeszcze mniejsze cząsteczki DNA, zw. plazmidami. B. rozmnażają się poprzez podział komórki, poprzedzony replikacją genoforu, u niektórych występuje mechanizm płciowy (koniugacja). Wybrane gatunki wytwarzają formy przetrwalnikowe (endospory). Kształty komórek bakteryjnych mogą być różne: kuliste albo elipsoidalne - u ziarenkowców (coccus), walcowate - u pałeczek (bacterium) i laseczek (bacillus), pałeczkowate zgięte - u przecinkowców (vibrio) albo spiralnie skręcone - u śrubowców (spiryllum). Komórki b. mogą występować pojedynczo albo tworzyć luźne zespoły o charakterze kolonii: po dwie (dwoinki), łańcuszki (paciorkowce), nieregularne (gronkowce), pakiety (pakietowce). Wybrane komórki bakteryjne mogą się poruszać dzięki wici. Przewarzająca część b. należy do organizmów heterotroficznych (cudzożywnych) żyjących jako saprofity (b. brodawkowe) i pasożyty (b. chorobotwórcze), część z nich jest autotrofami. Do fotosyntetyzujących należą b. zielone i purpurowe, do chemosyntetyzujących - nitryfikacyjne, siarkowe, żelaziste, wodorowe i in

Czym jest bakterie znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bakterie Metanowe:
Słownik beztlenowe bakterie rozkładające związki organiczne na metan i dwutlenek węgla albo dwutlenek węgla na metan; znajdowane w bagnach, glebie, żołądku przeżuwaczy i oborniku; w żwaczu przeżuwaczy b.m bakterie.
Co znaczy Byliny:
Słownik długoletnie rośliny zielone, zdolne do rozmnażania poprzez sporo sezonów wegetacyjnych. Zimują w formie bulw, cebul, kłączy, gdzie gromadzą substancje zapasowe potrzebne do rozwoju pąków wiosną bakterie.
Co znaczy Błędnik:
Słownik ucho bakterie.
Co znaczy Blefaroplast:
Słownik organella położona w okolicy ciałka podstawowego u niektórych pasożytniczych wiciowców. Zawiera DNA i grzebienie mitochondrialne, ma umiejętność do samopowielania. B. odgrywa rolę przy ruchu wici; 2 bakterie.
Co znaczy Biliwerdyna:
Słownik żółć bakterie.
  • Dodano:
  • Autor: