bezżuchwowce bezszczękowce definicja
Co to jest bezszczękowce, bezżuchwowce. Wyjaśnienie posiadające szczęk, przeciwstawiane wszystkim.

Czy przydatne?

Co to jest bezszczękowce, bezżuchwowce

Co oznacza BEZSZCZĘKOWCE, BEZŻUCHWOWCE: kręgowce nie posiadające szczęk, przeciwstawiane wszystkim innym kręgowcom mającym szczęki - Gnathostomata (żuchwowce). Należy do nich gromada kręgoustych, których przedstawicielem jest minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)

Czym jest bezszczękowce, bezżuchwowce znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Błona Bębenkowa:
Słownik ucho bezszczękowce, bezżuchwowce.
Co znaczy Bezżuchwowce:
Słownik bezszczękowce bezszczękowce, bezżuchwowce.
Co znaczy Bakterie Nitryfikacyjne:
Słownik glebie i wykorzystujące do chemosyntezy energię powstającą w czasie utleniania zredukowanych związków azotowych do azotanów. Utlenianie to dzieje się w dwóch etapach i przy udziale dwóch rodzajów bezszczękowce, bezżuchwowce.
Co znaczy Bruzdnice:
Słownik organizmy należące do wiciowców roślinnych, wchodzące w skład planktonu. Występują w ogromnych masach zarówno w morzach, jak i wodach słodkich. Mają twarde skorupki o skomplikowanej, urozmaiconej bezszczękowce, bezżuchwowce.
Co znaczy Biogeneza:
Słownik powstawania materii żywej z martwej w sposób samorzutny, w toku ewolucji chemicznej. Do XIX w. istniało kilka hipotez tłumaczących jej przebieg. Przyjmowano, iż świat jest rezultatem jednorazowego bezszczękowce, bezżuchwowce.
  • Dodano:
  • Autor: