białka definicja
Co to jest białka. Wyjaśnienie reszt aminokwasowych, połączonych wiązaniami peptydowymi (ekipa.

Czy przydatne?

Co to jest białka

Co oznacza BIAŁKA: związki złożone z reszt aminokwasowych, połączonych wiązaniami peptydowymi (ekipa aminowa łączy się z karboksylową). B. podzielone są na proste, zbudowane tylko z aminokwasów ( albuminy, globuliny), i złożone, w skład których wchodzą dodatkowo składniki nieaminokwasowe (lipoproteiny - b. połączone z lipidami, nukleoproteiny - z kwasami nukleinowymi, glikoproteiny - z cukrami). W związku ze skomplikowaną strukturą b. wyróżniono: strukturę pierwszorzędową - kolejność (sekwencja) i proporcja aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym; strukturę drugorzędową - układ atomów głównego łańcucha polipeptydowego; najtrwalszy spiralnie skręcony łańcuch występuje w formie a-helisy, utrwalony wiązaniami wodorowymi; strukturę trzeciorzędową - przestrzenny układ wszystkich atomów w cząsteczce (podjednostce), łańcuchy są wzmocnione wiązaniami hydrofobowymi, jonowymi, dzięki mostków dwusiarczkowych; strukturę czwartorzędową - układ przestrzenny podjednostek ułożonych warstwami i wzajemne oddziaływania pomiędzy nimi, typowy dla b. globularnych (hemoglobina). Rozerwanie niektórych wiązań łączących ze sobą łańcuchy polipeptydowe skutkuje utratę specyficznych właściwości b. ( denaturacja). Kolejność aminokwasów w cząsteczce b. jest specyficzna dla danego osobnika i przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. B. pełnią fundamentalne funkcje biologiczne jako enzymy, hormony, są transporterami różnego rodzaju związków i jonów, decydują o właściwościach odpornościowych organizmu. B. występują na przykład w mięśniach (miozyna, aktyna), w warstwach powierzchniowych, takich jak włosy, pazury, kopyta, pióra (keratyna), w tkance łącznej (kolageny, elastyny), u roślin w nasionach (prolaminy, gluteiny)

Czym jest białka znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bujność Mieszańców:
Słownik heterozja białka.
Co znaczy Błędnik:
Słownik ucho białka.
Co znaczy Bór:
Słownik narastający na glebach kwaśnych. w zależności od dominującego gatunku drzewa wyróżnia się: b. sosnowy - gdzie przeważa sosna zwykła, pospolita na obszarze Polski nizinnej, b. świerkowy (świerczyna białka.
Co znaczy Bezszczękowce, Bezżuchwowce:
Słownik posiadające szczęk, przeciwstawiane wszystkim innym kręgowcom mającym szczęki - Gnathostomata (żuchwowce). Należy do nich gromada kręgoustych, których przedstawicielem jest minóg rzeczny (Lampetra białka.
Co znaczy Bakterie Brodawkowe:
Słownik mające umiejętność wiązania azotu z powietrza, żyjące w symbiozie na przykład z roślinami motylkowymi, u których wywołują powstawanie charakterystycznych brodawek korzeniowych. B.b. (Rhizobium białka.
  • Dodano:
  • Autor: