biogeneza definicja
Co to jest biogeneza. Wyjaśnienie powstawania materii żywej z martwej w sposób samorzutny, w toku.

Czy przydatne?

Co to jest biogeneza

Co oznacza BIOGENEZA: mechanizm powstawania materii żywej z martwej w sposób samorzutny, w toku ewolucji chemicznej. Do XIX w. istniało kilka hipotez tłumaczących jej przebieg. Przyjmowano, iż świat jest rezultatem jednorazowego aktu powstania ( kreacjonizm), uwzględniano także sposobność powstawania życia w sposób samorodny ( teoria samorództwa) albo przeniesienia z kosmosu w formach przetrwalnikowych mikroorganizmów ( teoria panspermii). Podróże i odkrycia K. Darwina i przyjęcie poprzez świat edukacji teorii ewolucji wywołały uznanie, iż życie na Ziemi powstało wskutek ewoluowania materii, a skomplikowane organizmy dziś żyjące powstały z form prostszych. Z braku szczątków kopalnych najprymitywniejszych form nie można zrekonstruować początkowego etapu b. Można przypuszczać, iż pomiędzy 5-3,5 mld lat temu istniały warunki sprzyjające powstawaniu pierwszych cząstek organicznych. Brak wolnego tlenu (ozonu) pozwalał na przenikanie promieniowania słonecznego, które było źródłem energii dla pierwszych reakcji chemicznych. Powstawały takie związki organiczne, jak kwasy, węglowodany, alkohole, aldehydy, zasady azotowe i nukleozydy. W 1923 A. Oparin sformułował teorię, gdzie zakładał funkcjonowanie praatmosfery i praoceanu z pierwszymi białkami i kwasami nukleinowymi. Łączyły się one ze sobą, tworząc koloidalne struktury przypominające krople, tak zwany koacerwaty. Koacerwaty w ustalonych warunkach miały umiejętność wchłaniania pewnych substancji, prowadzenia reakcji syntezy i rozkładu, czyli wykazywały cechy istot żywych. Etapowo wskutek ewolucji biologicznej powstały formy zawierające DNA i zbiór enzymów metabolicznych, dzięki czemu zdobyły przewagę nad innymi i dały start żyjącym dziś organizmom. Przybliżoną rekonstrukcję reakcji chemicznych przeprowadził S.L. Miller (1953); wywołując mocne wyładowania elektryczne w mieszaninie amoniaku, metanu, wodoru i pary wodnej, uzyskał kilka aminokwasów najczęściej występujących w białkach

Czym jest biogeneza znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Botanika:
Słownik biologia biogeneza.
Co znaczy Bakterie Metanowe:
Słownik beztlenowe bakterie rozkładające związki organiczne na metan i dwutlenek węgla albo dwutlenek węgla na metan; znajdowane w bagnach, glebie, żołądku przeżuwaczy i oborniku; w żwaczu przeżuwaczy b.m biogeneza.
Co znaczy Baldachogrono:
Słownik kwiatostany biogeneza.
Co znaczy Bezszczękowce, Bezżuchwowce:
Słownik posiadające szczęk, przeciwstawiane wszystkim innym kręgowcom mającym szczęki - Gnathostomata (żuchwowce). Należy do nich gromada kręgoustych, których przedstawicielem jest minóg rzeczny (Lampetra biogeneza.
Co znaczy Blastula:
Słownik bruzdkowania, charakteryzujące się obecnością w zarodku jamy, zw. pierwotną jamą ciała (blastocel). Budowa zewnętrzna blastuli, kształt i rozmiar blastocelu zależą od budowy jaja i metody biogeneza.
  • Dodano:
  • Autor: