biologia definicja
Co to jest biologia. Wyjaśnienie poprzez Lamarcka J.B. znaczy naukę o żywych organizmach.

Czy przydatne?

Co to jest biologia

Co oznacza BIOLOGIA: termin wprowadzony poprzez Lamarcka J.B. znaczy naukę o żywych organizmach, roślinnych (botanika) i zwierzęcych (zoologia), ich pochodzeniu i rozwoju, współzależnościach pomiędzy nimi i środowiskiem. W b. w zależności od kierunku badań wyróżnia się następujące dyscypliny naukowe: systematykę (uporządkowanie organizmów w ekipy na podstawie ich pokrewieństw), paleontologię (badanie kopalnych szczątków świata organicznego), biogeografię (rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej), ekologię (określanie związków pomiędzy żywymi organizmami i nimi a środowiskiem), ewolucjonizm (przekształcanie się organizmów w momencie), mikrobiologię (biologia drobnoustrojów), fizjologię (badanie mechanizmów życiowych komórek, tkanek, układów i całych organizmów). Odkrycie mikroskopu umożliwiło badanie najmniejszych struktur komórkowych, a tym samym postęp poddyscyplin, takich jak cytologia (edukacja o komórce) i histologia ((edukacja o tkankach). Dział b. teoretycznej zajmuje się określaniem ogólnych prawidłowości występujących na wszystkich poziomach organizacji materii żywej

Czym jest biologia znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Biologia Molekularna:
Słownik zajmujący się badaniem zjawisk na poziomie molekularnym (cząsteczkowym) na podstawie badań biochemicznych, biofizycznych i genetycznych (badania nad budową i mechanizmem funkcjonowania białek, kwasów biologia.
Co znaczy Biocenoza:
Słownik występujących w określonym środowisku, tworzących pod względem funkcjonalnym wyraźną całość mającą charakterystyczną strukturę troficzną i określony model przepływu energii, a co za tym idzie biologia.
Co znaczy Biom:
Słownik formacja roślinna wspólnie z zamieszkującymi ją zwierzętami (na przykład tundra, tajga, sawanna i tym podobne). W każdym b. wykształca się charakterystyczna fauna biologia.
Co znaczy Biotyna:
Słownik witaminy biologia.
Co znaczy Bulwy:
Słownik spichrzowe roślin, silnie skrócone i zgrubiałe, powstające z przekształconych pędów (najczęściej) albo korzeni. B. są bardzo nietrwałe (jeden sezon wegetacyjny). Służą do rozmnażania wegetatywnego, u biologia.
  • Dodano:
  • Autor: