biologia definicja
Co to jest biologia. Wyjaśnienie poprzez Lamarcka J.B. znaczy naukę o żywych organizmach.

Czy przydatne?

Co to jest biologia

Co oznacza BIOLOGIA: termin wprowadzony poprzez Lamarcka J.B. znaczy naukę o żywych organizmach, roślinnych (botanika) i zwierzęcych (zoologia), ich pochodzeniu i rozwoju, współzależnościach pomiędzy nimi i środowiskiem. W b. w zależności od kierunku badań wyróżnia się następujące dyscypliny naukowe: systematykę (uporządkowanie organizmów w ekipy na podstawie ich pokrewieństw), paleontologię (badanie kopalnych szczątków świata organicznego), biogeografię (rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej), ekologię (określanie związków pomiędzy żywymi organizmami i nimi a środowiskiem), ewolucjonizm (przekształcanie się organizmów w momencie), mikrobiologię (biologia drobnoustrojów), fizjologię (badanie mechanizmów życiowych komórek, tkanek, układów i całych organizmów). Odkrycie mikroskopu umożliwiło badanie najmniejszych struktur komórkowych, a tym samym postęp poddyscyplin, takich jak cytologia (edukacja o komórce) i histologia ((edukacja o tkankach). Dział b. teoretycznej zajmuje się określaniem ogólnych prawidłowości występujących na wszystkich poziomach organizacji materii żywej

Czym jest biologia znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Biosynteza Białek:
Słownik białka zachodzący w żywych komórkach w interfazie ( cykl życiowy komórki). B.b. wymaga sporych ilości energii. Bazuje na łączeniu aminokwasów w określonej kolejności i stworzeniu łańcucha biologia.
Co znaczy Bezszczękowce, Bezżuchwowce:
Słownik posiadające szczęk, przeciwstawiane wszystkim innym kręgowcom mającym szczęki - Gnathostomata (żuchwowce). Należy do nich gromada kręgoustych, których przedstawicielem jest minóg rzeczny (Lampetra biologia.
Co znaczy Buffon Georges Louis:
Słownik filozof, przyjmował ograniczoną zmienność gatunków, ocenił wiek ziemi na 75 tys. lat, był współautorem wielotomowego dzieła Historia naturalna, gdzie podjęto próbę przedstawienia całościowego obrazu biologia.
Co znaczy Bakterie Denitryfikacyjne:
Słownik bakterie działające odwrotnie niż bakterie nitryfikacyjne; żyją w wilgotnych glebach i w wodzie, rozkładają azotany do tlenków azotu albo azotu cząsteczkowego, który uchodzi do atmosfery biologia.
Co znaczy Bakteriofagi:
Słownik w komórkach bakteryjnych. B. złożona jest z osłonki białkowej i rdzenia utworzonego poprzez kwas nukleinowy DNA, rzadziej RNA. Osłonka białkowa na jednym biegunie wirusa przechodzi w rurkowaty biologia.
  • Dodano:
  • Autor: