biologia definicja
Co to jest biologia. Wyjaśnienie poprzez Lamarcka J.B. znaczy naukę o żywych organizmach.

Czy przydatne?

Co to jest biologia

Co oznacza BIOLOGIA: termin wprowadzony poprzez Lamarcka J.B. znaczy naukę o żywych organizmach, roślinnych (botanika) i zwierzęcych (zoologia), ich pochodzeniu i rozwoju, współzależnościach pomiędzy nimi i środowiskiem. W b. w zależności od kierunku badań wyróżnia się następujące dyscypliny naukowe: systematykę (uporządkowanie organizmów w ekipy na podstawie ich pokrewieństw), paleontologię (badanie kopalnych szczątków świata organicznego), biogeografię (rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej), ekologię (określanie związków pomiędzy żywymi organizmami i nimi a środowiskiem), ewolucjonizm (przekształcanie się organizmów w momencie), mikrobiologię (biologia drobnoustrojów), fizjologię (badanie mechanizmów życiowych komórek, tkanek, układów i całych organizmów). Odkrycie mikroskopu umożliwiło badanie najmniejszych struktur komórkowych, a tym samym postęp poddyscyplin, takich jak cytologia (edukacja o komórce) i histologia ((edukacja o tkankach). Dział b. teoretycznej zajmuje się określaniem ogólnych prawidłowości występujących na wszystkich poziomach organizacji materii żywej

Czym jest biologia znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bakterie Nitryfikacyjne:
Słownik glebie i wykorzystujące do chemosyntezy energię powstającą w czasie utleniania zredukowanych związków azotowych do azotanów. Utlenianie to dzieje się w dwóch etapach i przy udziale dwóch rodzajów biologia.
Co znaczy Bunodontyzm:
Słownik zęby biologia.
Co znaczy Błona Półprzepuszczalna:
Słownik charakteryzująca się przepuszczalnością selektywną, uwarunkowaną wielkością otworów w błonie. Mogą poprzez nią dyfundować tylko wybrane substancje (w zależności od wielkości cząsteczek). Właściwości biologia.
Co znaczy Bliźnięta Dwujajowe:
Słownik pochodzące z jednej ciąży, powstałe z dwóch odrębnych komórek jajowych zapłodnionych w tym samym czasie poprzez dwa różne plemniki. Takie bliźnięta mają inne genotypy i mogą być różnej płci. W ten biologia.
Co znaczy Biogeografia:
Słownik się badaniem rozsiedlenia roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia), opisująca powody, które warunkowały je dawniej i współcześnie. Fitogeografia (geobotanika, geografia roślin) jest edukacją biologia.
  • Dodano:
  • Autor: