blastula definicja
Co to jest blastula. Wyjaśnienie bruzdkowania, charakteryzujące się obecnością w zarodku jamy, zw.

Czy przydatne?

Co to jest blastula

Co oznacza BLASTULA: końcowe stadium bruzdkowania, charakteryzujące się obecnością w zarodku jamy, zw. pierwotną jamą ciała (blastocel). Budowa zewnętrzna blastuli, kształt i rozmiar blastocelu zależą od budowy jaja i metody bruzdkowania. Peryblastula - typ b. powstający z jaj centrolecytalnych, gdzie jedna z warstw komórek nosi nazwę peryblastu. Celoblastula występuje u zarodków bruzdkujących kompletnie w sposób mniej albo bardziej równomierny (strzykwy, ślimaki, lancetnik), dyskoblastula występuje w jajach telolecytalnych i bruzdkujących częściowo (ryby spodouste i kostnoszkieletowe, żółwie), u łożyskowców jamą odpowiadającą blastuli jest blastocysta. U niższych bezkręgowców jama blastuli może nie występować (steroblastula)

Czym jest blastula znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Blefaroplast:
Słownik organella położona w okolicy ciałka podstawowego u niektórych pasożytniczych wiciowców. Zawiera DNA i grzebienie mitochondrialne, ma umiejętność do samopowielania. B. odgrywa rolę przy ruchu wici; 2 blastula.
Co znaczy Busz:
Słownik suchoroślowe, trudne do wytępienia, gęsto pokrywające wielkie powierzchnie podzwrotnikowej części Afryki, Ameryki Płd. i Australii. B. australijski, w którego skład wchodzą krzewiaste eukaliptusy blastula.
Co znaczy Biocenologia:
Słownik ekologia blastula.
Co znaczy Bilans Wodny:
Słownik ilością wody pobranej i wydalonej poprzez organizm w tym samym czasie. U roślin b.w. zależy między innymi od ilości wody pobranej poprzez korzenie i stopnia transpiracji, w organizmie zwierząt od blastula.
Co znaczy Biogeografia:
Słownik się badaniem rozsiedlenia roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia), opisująca powody, które warunkowały je dawniej i współcześnie. Fitogeografia (geobotanika, geografia roślin) jest edukacją blastula.
  • Dodano:
  • Autor: