blefaroplast definicja
Co to jest blefaroplast. Wyjaśnienie organella położona w okolicy ciałka podstawowego u niektórych.

Czy przydatne?

Co to jest blefaroplast

Co oznacza BLEFAROPLAST: 1) kulista organella położona w okolicy ciałka podstawowego u niektórych pasożytniczych wiciowców. Zawiera DNA i grzebienie mitochondrialne, ma umiejętność do samopowielania. B. odgrywa rolę przy ruchu wici; 2) w botanice - nazwa ciałka twórczego rzęski albo wici, podobnych budową do centrioli

Czym jest blefaroplast znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bakterie Purpurowe:
Słownik fotosyntetyzujące, które wykorzystują światło jako źródło energii, lecz mogą żyć w warunkach beztlenowych; nie wytwarzają tlenu jako produktu ubocznego, a w ciemności mogą zachowywać się jak blefaroplast.
Co znaczy Błona Jądrowa:
Słownik jądro komórkowe blefaroplast.
Co znaczy Biomasa:
Słownik organizmów żywych przypadająca na jednostkę powierzchni (lasu, łąki) albo objętości (powietrza, wody). B. oblicza się, mnożąc ciężar jednego osobnika danego gatunku poprzez liczbę wszystkich blefaroplast.
Co znaczy Bakterie Nitryfikacyjne:
Słownik glebie i wykorzystujące do chemosyntezy energię powstającą w czasie utleniania zredukowanych związków azotowych do azotanów. Utlenianie to dzieje się w dwóch etapach i przy udziale dwóch rodzajów blefaroplast.
Co znaczy Błona Półprzepuszczalna:
Słownik charakteryzująca się przepuszczalnością selektywną, uwarunkowaną wielkością otworów w błonie. Mogą poprzez nią dyfundować tylko wybrane substancje (w zależności od wielkości cząsteczek). Właściwości blefaroplast.
  • Dodano:
  • Autor: