blefaroplast definicja
Co to jest blefaroplast. Wyjaśnienie organella położona w okolicy ciałka podstawowego u niektórych.

Czy przydatne?

Co to jest blefaroplast

Co oznacza BLEFAROPLAST: 1) kulista organella położona w okolicy ciałka podstawowego u niektórych pasożytniczych wiciowców. Zawiera DNA i grzebienie mitochondrialne, ma umiejętność do samopowielania. B. odgrywa rolę przy ruchu wici; 2) w botanice - nazwa ciałka twórczego rzęski albo wici, podobnych budową do centrioli

Czym jest blefaroplast znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Błona Jądrowa:
Słownik jądro komórkowe blefaroplast.
Co znaczy Błony Płodowe:
Słownik zarodek. Pełnią funkcje ochronne, magazynują zbędne produkty przemiany materii, pośredniczą w zaopatrywaniu zarodka w substancje odżywcze i tlen. B.p. mają wybrane bezkręgowce (przywry, tasiemce blefaroplast.
Co znaczy Biomasa:
Słownik organizmów żywych przypadająca na jednostkę powierzchni (lasu, łąki) albo objętości (powietrza, wody). B. oblicza się, mnożąc ciężar jednego osobnika danego gatunku poprzez liczbę wszystkich blefaroplast.
Co znaczy Białka:
Słownik reszt aminokwasowych, połączonych wiązaniami peptydowymi (ekipa aminowa łączy się z karboksylową). B. podzielone są na proste, zbudowane tylko z aminokwasów ( albuminy, globuliny), i złożone, w skład blefaroplast.
Co znaczy Brachiacja:
Słownik się po drzewach, charakterystyczny dla małp człekokształtnych, w szczególności gibbonów. B. bazuje na zwisaniu na rękach i przekładaniu ich na przemian, wzdłuż gałęzi, co skutkuje poruszanie się do blefaroplast.
  • Dodano:
  • Autor: