komórkowa błona definicja
Co to jest błona komórkowa. Wyjaśnienie cytoplazmę komórki. Zbudowana jest z cząsteczek.

Czy przydatne?

Co to jest błona komórkowa

Co oznacza BŁONA KOMÓRKOWA: błona otaczająca cytoplazmę komórki. Zbudowana jest z cząsteczek fosfolipidów, których ekipy wykazujące powinowactwo do wody (hydrofilowe) skierowane są na zewnątrz błony, a ekipy hydrofobowe do wewnątrz. Pomiędzy cząsteczkami znajdują się białka pełniące funkcje transportujące albo koordynujące przepływ substancji poprzez błonę. Na powierzchni komórek nabłonkowych znajduje się dodatkowo okrywa zbudowana z polisacharydów i glikoproteidów, zw. glikokaliks. Zniszczenie b.k. skutkuje śmierć komórki. (Ryc. 4)

Czym jest błona komórkowa znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Blastomery:
Słownik komórki powstające wskutek wielokrotnych podziałów mitotycznych zapłodnionej komórki jajowej, w pierwszym etapie rozwoju zarodkowego, zw. bruzdkowaniem błona komórkowa.
Co znaczy Bakterie Azotowe:
Słownik żyjące, mające umiejętność przyswajania z powietrza wolnego azotu, który po ich obumarciu dostaje się do gleby w formie chemicznie związanej, skąd może być pobierany poprzez rośliny zielone, a z błona komórkowa.
Co znaczy Beztlenowce:
Słownik anaeroby błona komórkowa.
Co znaczy Bezczaszkowce:
Słownik Należą do niego małe, wyłącznie morskie zwierzęta z gromady głowostrunowców (Cephalochordata). B. odznaczają się brakiem dobrze wyróżnionego odcinka głowowego, segmentacją ciała, metamerycznym błona komórkowa.
Co znaczy Busz:
Słownik suchoroślowe, trudne do wytępienia, gęsto pokrywające wielkie powierzchnie podzwrotnikowej części Afryki, Ameryki Płd. i Australii. B. australijski, w którego skład wchodzą krzewiaste eukaliptusy błona komórkowa.
  • Dodano:
  • Autor: