komórkowa błona definicja
Co to jest błona komórkowa. Wyjaśnienie cytoplazmę komórki. Zbudowana jest z cząsteczek.

Czy przydatne?

Co to jest błona komórkowa

Co oznacza BŁONA KOMÓRKOWA: błona otaczająca cytoplazmę komórki. Zbudowana jest z cząsteczek fosfolipidów, których ekipy wykazujące powinowactwo do wody (hydrofilowe) skierowane są na zewnątrz błony, a ekipy hydrofobowe do wewnątrz. Pomiędzy cząsteczkami znajdują się białka pełniące funkcje transportujące albo koordynujące przepływ substancji poprzez błonę. Na powierzchni komórek nabłonkowych znajduje się dodatkowo okrywa zbudowana z polisacharydów i glikoproteidów, zw. glikokaliks. Zniszczenie b.k. skutkuje śmierć komórki. (Ryc. 4)

Czym jest błona komórkowa znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Buczyna:
Słownik liściastych występuje w zach., płn.-zach. i płd. części Polski. Dominującym gatunkiem w warstwie drzew jest buk z udziałem świerka, jodły, a również jaworu i wiązu górskiego. B. występujące w Polsce błona komórkowa.
Co znaczy Bakterie Purpurowe:
Słownik fotosyntetyzujące, które wykorzystują światło jako źródło energii, lecz mogą żyć w warunkach beztlenowych; nie wytwarzają tlenu jako produktu ubocznego, a w ciemności mogą zachowywać się jak błona komórkowa.
Co znaczy Bezszczękowce, Bezżuchwowce:
Słownik posiadające szczęk, przeciwstawiane wszystkim innym kręgowcom mającym szczęki - Gnathostomata (żuchwowce). Należy do nich gromada kręgoustych, których przedstawicielem jest minóg rzeczny (Lampetra błona komórkowa.
Co znaczy Bliźnięta Jednojajowe:
Słownik pochodzące z jednej ciąży, rozwinięte z tej samej komórki jajowej przez rozdzielenie się komórek węzła zarodkowego ( poliembrionia). B. powstałe tą drogą są zawsze tej samej płci i mają ten sam błona komórkowa.
Co znaczy Bruzdnice:
Słownik organizmy należące do wiciowców roślinnych, wchodzące w skład planktonu. Występują w ogromnych masach zarówno w morzach, jak i wodach słodkich. Mają twarde skorupki o skomplikowanej, urozmaiconej błona komórkowa.
  • Dodano:
  • Autor: