półprzepuszczalna błona definicja
Co to jest błona półprzepuszczalna. Wyjaśnienie charakteryzująca się przepuszczalnością selektywną.

Czy przydatne?

Co to jest błona półprzepuszczalna

Co oznacza BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA: błona charakteryzująca się przepuszczalnością selektywną, uwarunkowaną wielkością otworów w błonie. Mogą poprzez nią dyfundować tylko wybrane substancje (w zależności od wielkości cząsteczek). Właściwości b.p. mają na przykład wszystkie błony wewnątrzkomórkowe

Czym jest błona półprzepuszczalna znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bisior:
Słownik gruczołów nogi osiadłych małży (Bivalvia), szczególnie obficie wytwarzana poprzez małże morskie, wykorzystywana do przyczepiania się do podłoża. W średniowieczu i starożytności wykonywano z niej błona półprzepuszczalna.
Co znaczy Bioróżnorodność:
Słownik biologiczna. To są wszystkie gatunki roślin i zwierząt, ich liczba i naturalna rozmaitość wspólnie z ekosystemami, gdzie żyją. W 1992 na konferencji ONZ 150 krajów podpisało traktat zobowiązujący do błona półprzepuszczalna.
Co znaczy Biochemia:
Słownik edukacja traktująca o strukturze chemicznej i przemianie materii i energii organizmów żywych błona półprzepuszczalna.
Co znaczy Bakterie Siarkowe:
Słownik utleniające zredukowane formy siarki (siarczki, czysta siarka) do siarczanów (H2S S, S SO4-2). Spotykane są w wodach zanieczyszczonych, gdzie zachodzą mechanizmy gnilne i gromadzi się siarkowodór (na błona półprzepuszczalna.
Co znaczy Baer Karl Ernst:
Słownik zoologii, anatomii, a w pierwszej kolejności embriologii. Twórca teorii listków zarodkowych; odkrył, iż ich pojawianie się jest właściwe dla wszystkich kręgowców. Sformułował prawo rozwoju, które błona półprzepuszczalna.
  • Dodano:
  • Autor: