śluzowa błona definicja
Co to jest błona śluzowa. Wyjaśnienie śluzówka. Co znaczy ŚLUZOWA BŁONA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest błona śluzowa

Co oznacza BŁONA ŚLUZOWA: śluzówka

Czym jest błona śluzowa znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bezowodniowce:
Słownik kręgowe, u których w okresie rozwoju zarodkowego nie występują błony płodowe. Postęp zarodków przebiega w wodzie, w jajach otoczonych błonami jajowymi, najczęściej z występowaniem stadium larwalnego błona śluzowa.
Co znaczy Bakterie Wodorowe:
Słownik bakterie chemosyntetyzujące, które przy asymilacji dwutlenku węgla czerpią energię chemiczną z utleniania wodoru do wody (H2 H2O błona śluzowa.
Co znaczy Bruzdnice:
Słownik organizmy należące do wiciowców roślinnych, wchodzące w skład planktonu. Występują w ogromnych masach zarówno w morzach, jak i wodach słodkich. Mają twarde skorupki o skomplikowanej, urozmaiconej błona śluzowa.
Co znaczy Biochemia:
Słownik edukacja traktująca o strukturze chemicznej i przemianie materii i energii organizmów żywych błona śluzowa.
Co znaczy Bór:
Słownik narastający na glebach kwaśnych. w zależności od dominującego gatunku drzewa wyróżnia się: b. sosnowy - gdzie przeważa sosna zwykła, pospolita na obszarze Polski nizinnej, b. świerkowy (świerczyna błona śluzowa.
  • Dodano:
  • Autor: