definicja
Co to jest bór. Wyjaśnienie narastający na glebach kwaśnych. w zależności od dominującego gatunku.

Czy przydatne?

Co to jest bór

Co oznacza BÓR: las iglasty narastający na glebach kwaśnych. w zależności od dominującego gatunku drzewa wyróżnia się: b. sosnowy - gdzie przeważa sosna zwykła, pospolita na obszarze Polski nizinnej, b. świerkowy (świerczyna) - gdzie w okolicy świerka pospolitego spotykamy limbę, występującą w górach i na niżu, i b. jodłowy (spotykany w Górach Świętokrzyskich) - gdzie w okolicy jodły występuje czasami świerk

Czym jest bór znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Baer Karl Ernst:
Słownik zoologii, anatomii, a w pierwszej kolejności embriologii. Twórca teorii listków zarodkowych; odkrył, iż ich pojawianie się jest właściwe dla wszystkich kręgowców. Sformułował prawo rozwoju, które bór.
Co znaczy Błona Komórkowa:
Słownik cytoplazmę komórki. Zbudowana jest z cząsteczek fosfolipidów, których ekipy wykazujące powinowactwo do wody (hydrofilowe) skierowane są na zewnątrz błony, a ekipy hydrofobowe do wewnątrz. Pomiędzy bór.
Co znaczy Bakterie Korzeniowe:
Słownik bakterie brodawkowe bór.
Co znaczy Bakterie Celuloityczne:
Słownik bakterie występujące w żołądku (w żwaczu) zwierząt przeżuwających, rozkładające dzięki enzymów celulozę na składniki prostsze używane poprzez organizm. Do b.c. należą Ruminobacter i Ruminococcus bór.
Co znaczy Bliźnięta Jednojajowe:
Słownik pochodzące z jednej ciąży, rozwinięte z tej samej komórki jajowej przez rozdzielenie się komórek węzła zarodkowego ( poliembrionia). B. powstałe tą drogą są zawsze tej samej płci i mają ten sam bór.
  • Dodano:
  • Autor: