bruzdnice definicja
Co to jest bruzdnice. Wyjaśnienie organizmy należące do wiciowców roślinnych, wchodzące w skład.

Czy przydatne?

Co to jest bruzdnice

Co oznacza BRUZDNICE: mikroskopijne organizmy należące do wiciowców roślinnych, wchodzące w skład planktonu. Występują w ogromnych masach zarówno w morzach, jak i wodach słodkich. Mają twarde skorupki o skomplikowanej, urozmaiconej budowie

Czym jest bruzdnice znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Busz:
Słownik suchoroślowe, trudne do wytępienia, gęsto pokrywające wielkie powierzchnie podzwrotnikowej części Afryki, Ameryki Płd. i Australii. B. australijski, w którego skład wchodzą krzewiaste eukaliptusy bruzdnice.
Co znaczy Bakterie:
Słownik prokariotyczne, a więc bezjądrowe. Komórki bakteryjne otoczone są błoną plazmatyczną, ścianą komórkową (wyjątek stanowią Mycoplasmatales), niekiedy otoczką śluzową. W cytoplazmie komórki bakteryjnej bruzdnice.
Co znaczy Brodawki:
Słownik prostopadle do powierzchni nabłonka śluzowego języka (grzybowate, okolone i liściaste); zawierają kubki smakowe odbierające wrażenia smakowe. U człowieka istnieje rozróżnienie czterech smaków bruzdnice.
Co znaczy Bezjądrowce:
Słownik prokarionty bruzdnice.
Co znaczy Behawior:
Słownik wrodzone zachowanie się zwierząt (taniec godowy, sposób polowania i in.). Zobacz także: etologia bruzdnice.
  • Dodano:
  • Autor: