camp definicja
Co to jest cAMP. Wyjaśnienie cykliczny AMP. Co znaczy CAMP definicja.

Czy przydatne?

Co to jest cAMP

Co oznacza CAMP: cykliczny AMP

Czym jest cAMP znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cykliczny AMP:
Słownik powstający z ATP pod działaniem enzymu cyklazy adenylowej. Wpływa na sporo mechanizmów metabolicznych komórki, pośredniczy w działaniu niektórych hormonów peptydowych docierających do błony camp.
Co znaczy Cecha Recesywna:
Słownik właściwość ustępująca, uwarunkowana poprzez allel recesywny, nie ujawniający się w obecności allelu dominującego. C.r. ujawnia się tylko u osobników homozygotycznych (aa - homozygota recesywna camp.
Co znaczy Ciałko Podstawowe:
Słownik wić camp.
Co znaczy Cykl Kwasów Trójkarboksylowych:
Słownik cykl Krebsa camp.
Co znaczy Chromosomy Płci:
Słownik odmiennie wykształcona u samców i samic tego samego gatunku. U ludzi mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY - płeć heterogametyczna), a kobiety dwa chromosomy X (XX - płeć homogametyczna). Ch camp.
  • Dodano:
  • Autor: