dominująca cecha definicja
Co to jest cecha dominująca. Wyjaśnienie uwarunkowana dominacją jednego allelu nad drugim. Allel.

Czy przydatne?

Co to jest cecha dominująca

Co oznacza CECHA DOMINUJĄCA: właściwość uwarunkowana dominacją jednego allelu nad drugim. Allel dominujący przeważa allel recesywny w wytworzeniu danej cechy ( dominacja)

Czym jest cecha dominująca znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Chimera:
Słownik genetycznie różnych komórek. Może powstać wskutek działania czynników mutagennych, na przykład promieniowania nadfioletowego czy promieniowania rentgenowskiego, które wywołują zachodzenie cecha dominująca.
Co znaczy Cecha:
Słownik cecha możliwa do zaobserwowania, charakterystyczna dla danego osobnika, uwarunkowana częściowo genetycznie, częściowo poprzez wpływ czynników środowiskowych cecha dominująca.
Co znaczy Chalaza:
Słownik 1) każde z parzystych pasm włóknistego białka, na których zawieszona jest kula żółtkowa w jajach ptaków; 2) nasadowa część zalążka cecha dominująca.
Co znaczy Cykl Calvina:
Słownik fotosynteza cecha dominująca.
Co znaczy Ciśnienie Osmotyczne:
Słownik równoważy osmotyczne przenikanie wody do roztworu o większym stężeniu ( osmoza). C.o. wyraża się w atmosferach albo mol/l i jest miarą siły, z jaką roztwór ssie wodę. Jednomolarny roztwór dowolnej cecha dominująca.
  • Dodano:
  • Autor: