cechy sprzężone płcią definicja
Co to jest cechy sprzężone z płcią. Wyjaśnienie przekazywane poprzez chromosomy płciowe (X i Y.

Czy przydatne?

Co to jest cechy sprzężone z płcią

Co oznacza CECHY SPRZĘŻONE Z PŁCIĄ: cechy dziedziczne przekazywane poprzez chromosomy płciowe (X i Y); najczęściej dotyczą genów zlokalizowanych w chromosomie X i wykazują dziedziczenie zależne od kierunku krzyżowania. U człowieka przykładami takiej cechy są hemofilia (krwawiączka) i daltonizm (ślepota na barwy)

Czym jest cechy sprzężone z płcią znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Centriola:
Słownik będący homologiem ciałka podstawowego. Otoczka zewnętrzna zbudowana jest z dziewięciu grup tubul ułożonych w krąg. Każda ekipa zawiera trzy tubule (dwa - w rzęsce); trójki te dają układ promieni cechy sprzężone z płcią.
Co znaczy Cecha Recesywna:
Słownik właściwość ustępująca, uwarunkowana poprzez allel recesywny, nie ujawniający się w obecności allelu dominującego. C.r. ujawnia się tylko u osobników homozygotycznych (aa - homozygota recesywna cechy sprzężone z płcią.
Co znaczy Czaszka:
Słownik występujący u zwierząt kręgowych, wchodzący w skład szkieletu osiowego. Złożona jest z części grzbietowej, zw. mózgoczaszką, i brzusznej, zw. trzewioczaszką. Mózgoczaszka osłania mózg i kluczowe cechy sprzężone z płcią.
Co znaczy Ciało Szkliste:
Słownik oko cechy sprzężone z płcią.
Co znaczy Cykl Płciowy:
Słownik zachodzących w drogach rodnych samic ssaków (Mammalia), mający na celu wytworzenie zdolnych do zapłodnienia komórek jajowych i powstanie optymalnych warunków do rozwoju zarodka. Wyróżniono dwa cechy sprzężone z płcią.
  • Dodano:
  • Autor: