chemosynteza definicja
Co to jest chemosynteza. Wyjaśnienie związków organicznych, gdzie źródłem energii są reakcje.

Czy przydatne?

Co to jest chemosynteza

Co oznacza CHEMOSYNTEZA: mechanizm syntezy związków organicznych, gdzie źródłem energii są reakcje utleniania substancji nieorganicznych gleby (amoniak, siarkowodór, Fe2+). Umiejętność do ch. wykazują bakterie nitryfikacyjne, bakterie siarkowe, bakterie żelaziste, bakterie wodorowe

Czym jest chemosynteza znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Chemonastie:
Słownik nastie chemosynteza.
Co znaczy Czwartorzęd:
Słownik ery i okresy geologiczne chemosynteza.
Co znaczy Cytopyge:
Słownik otwór w ciele pierwotniaków (Protozoa), odpowiadający otworowi odbytowemu zwierząt wyższych, wykorzystywany do wydalania nie strawionych resztek pokarmu chemosynteza.
Co znaczy Cykl Mocznikowy:
Słownik końcowego produktu przemian aminokwasów, białek i innych związków zawierających azot. Występuje u ssaków, płazów lądowych i niektórych ryb. Powstawanie mocznika umożliwia związanie i usuwanie z chemosynteza.
Co znaczy Choanocyty:
Słownik gąbki chemosynteza.
  • Dodano:
  • Autor: