chloroplasty definicja
Co to jest chloroplasty. Wyjaśnienie plastydy biorące udział w procesie fotosyntezy. Powstają z.

Czy przydatne?

Co to jest chloroplasty

Co oznacza CHLOROPLASTY: ciałka zieleni, plastydy biorące udział w procesie fotosyntezy. Powstają z proplastydów. Ch. roślin wyższych mają kształt soczewkowaty, otoczone są dwiema membranami plazmatycznymi. Wewnątrz znajduje się stroma - bezbarwna substancja białkowa, gdzie zanurzony jest mechanizm błon lipoproteinowych, tak zwany mechanizm lamellarny. To jest warstwowy układ membran tworzących tylakoidy gran i tylakoidy stromy. W ch. bezgranowych tylakoidy mają spore rozmiary i przechodzą poprzez cały ch., tworząc mniej albo bardziej zwarte kompleksy. W ch. granowych znajdują się tylakoidy gran i połączone z nimi tylakoidy stromy. (Ryc. 8) Cząsteczki chlorofilu są wbudowane w membrany tylakoidów, gdzie przebiegają reakcje stanowiące fazę świetlną fotosyntezy, w stromie z kolei zachodzi etap ciemna, niezależna od światła. w stromie spotykamy także ziarna skrobi asymilacyjnej. Ch. mają własny aparat genetyczny, w stromie wykryto obecność DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy), rRNA, tRNA i mRNA ( kwas rybonukleinowy). Największe ch., tak zwany megaplasty, występują u glonów, niektórych mszaków i paprotników

Czym jest chloroplasty znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Crossing-Over:
Słownik pękania chromosomów, odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne, złożone z dwóch chromatyd, łączą się ze sobą, tworząc biwalenty. W obrębie biwalentu tylko chloroplasty.
Co znaczy Cytodyferencjacja:
Słownik różnicowanie komórkowe chloroplasty.
Co znaczy Chromosomy Płci:
Słownik odmiennie wykształcona u samców i samic tego samego gatunku. U ludzi mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY - płeć heterogametyczna), a kobiety dwa chromosomy X (XX - płeć homogametyczna). Ch chloroplasty.
Co znaczy Czwartorzęd:
Słownik ery i okresy geologiczne chloroplasty.
Co znaczy Cewka Moczowa:
Słownik ssaków (Mammalia) przewód odprowadzający mocz z pęcherza moczowego na zewnątrz. Dzięki uchodzącym do niej nasieniowodom i dodatkowym gruczołom płciowym c.m. męska pełni rolę przewodu moczopłciowego chloroplasty.
  • Dodano:
  • Autor: