chondrocyt definicja
Co to jest chondrocyt. Wyjaśnienie tkanka chrzęstna. Co znaczy CHONDROCYT definicja.

Czy przydatne?

Co to jest chondrocyt

Co oznacza CHONDROCYT: tkanka chrzęstna

Czym jest chondrocyt znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cukrowce:
Słownik sacharydy chondrocyt.
Co znaczy Ciało Rzęskowe:
Słownik oko chondrocyt.
Co znaczy Czynnik Mutagenny:
Słownik mutagen chondrocyt.
Co znaczy Chów Wsobny:
Słownik kojarzenie chondrocyt.
Co znaczy Chromosomy Homologiczne:
Słownik para chromosomów identycznych pod względem wyglądu, zawierająca te same układy liniowe genów. Ch.h. występują we wszystkich komórkach diploidalnych (2n), wyjątek stanowią chromosomy płci chondrocyt.
  • Dodano:
  • Autor: