chromatyda definicja
Co to jest chromatyda. Wyjaśnienie chromosomy. Co znaczy CHROMATYDA definicja.

Czy przydatne?

Co to jest chromatyda

Co oznacza CHROMATYDA: chromosomy

Czym jest chromatyda znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Choroby Dziedziczne:
Słownik powtarzające się w następnych pokoleniach, wywołane mutacjami niektórych genów albo zaburzeniami w liczbie chromosomów. Znajomość praw dziedziczenia pozwala przewidzieć prawdopodobieństwo urodzenia chromatyda.
Co znaczy Cytokineza:
Słownik mechanizm podziału cytoplazmy, następujący w czasie podziału komórki, po podziale jądra komórkowego chromatyda.
Co znaczy Cysta:
Słownik przetrwalników występujących u roślin i zwierząt zapadających w stan anabiozy, umożliwiających przetrwanie niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego; 2) w medycynie termin ten znaczy torbiel chromatyda.
Co znaczy Chemotropizm:
Słownik tropizmy chromatyda.
Co znaczy Cykl Płciowy:
Słownik zachodzących w drogach rodnych samic ssaków (Mammalia), mający na celu wytworzenie zdolnych do zapłodnienia komórek jajowych i powstanie optymalnych warunków do rozwoju zarodka. Wyróżniono dwa chromatyda.
  • Dodano:
  • Autor: