chromatyna definicja
Co to jest chromatyna. Wyjaśnienie nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje.

Czy przydatne?

Co to jest chromatyna

Co oznacza CHROMATYNA: zdespiralizowana nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej skondensowana, silniej barwiąca się) i euchromatyna (luźniejsza, barwiąca się bardzo słabo). Gdyż nić DNA w diploidalnym jądrze osiąga prawie 2 m długości, istnieje konieczność specyficznego pofałdowania takiego łańcucha. Fundamentalną pierwszorzędową strukturę DNA stanowi podwójna helisa ( kwas dezoksyrybonukleinowy), drugorzędowa struktura powstaje poprzez owijanie się nici DNA wokół białek histonowych, tworząc fundamentalne składniki ch. nukleosomy. Spiralnie zwinięte nukleosomy tworzą trzeciorzędową strukturę DNA, która następnie ulega pofałdowaniu, wytwarzając pętle, i przechodzi w czwartorzędową strukturę DNA. W najwyższym stopniu zwiniętą nić DNA spotyka się w chromosomach mitotycznych, gdzie pętle ch. tworzą chromatydy. Zobacz także: nukleosom

Czym jest chromatyna znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cytoplazma Resztkowa:
Słownik spermatogeneza chromatyna co znaczy.
Co znaczy Chromosomowa Teoria Dziedziczności:
Słownik systemy dziedziczenia, powstała wskutek badań Morgana T.H. Wg tej teorii geny zajmują ściśle określone miejsca w chromosomie (locus, l.mn.: loci) i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W chromatyna krzyżówka.
Co znaczy Chów Wsobny:
Słownik kojarzenie chromatyna co to jest.
Co znaczy Cytochromy:
Słownik transportujące elektrony w łańcuchu oddechowym (pomiędzy flawoproteinami a oksydazą cytochromową). Zawierają hem w pierścieniu porfirynowym, gdzie atom żelaza po przyjęciu elektronu przechodzi z chromatyna słownik.
Co znaczy Cerkaria:
Słownik larwa) przywr (Trematoda). Rozwija się ze sporocysty albo redii w ciele żywiciela pośredniego, którym u motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) jest ślimak błotniarka moczarowa (Galba truncatula). Po chromatyna czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: