chromatyna definicja
Co to jest chromatyna. Wyjaśnienie nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje.

Czy przydatne?

Co to jest chromatyna

Co oznacza CHROMATYNA: zdespiralizowana nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej skondensowana, silniej barwiąca się) i euchromatyna (luźniejsza, barwiąca się bardzo słabo). Gdyż nić DNA w diploidalnym jądrze osiąga prawie 2 m długości, istnieje konieczność specyficznego pofałdowania takiego łańcucha. Fundamentalną pierwszorzędową strukturę DNA stanowi podwójna helisa ( kwas dezoksyrybonukleinowy), drugorzędowa struktura powstaje poprzez owijanie się nici DNA wokół białek histonowych, tworząc fundamentalne składniki ch. nukleosomy. Spiralnie zwinięte nukleosomy tworzą trzeciorzędową strukturę DNA, która następnie ulega pofałdowaniu, wytwarzając pętle, i przechodzi w czwartorzędową strukturę DNA. W najwyższym stopniu zwiniętą nić DNA spotyka się w chromosomach mitotycznych, gdzie pętle ch. tworzą chromatydy. Zobacz także: nukleosom

Czym jest chromatyna znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Czynniki Edaficzne:
Słownik które umożliwiają zasiedlenie jej poprzez organizmy żywe. Pośród nich wyróżniono właściwości fizyczne (temperatura, wilgotność), chemiczne (odczyn, zawartość związków chemicznych) i biologiczne chromatyna.
Co znaczy Crick Francis Harry Compton:
Słownik z angielskiego: genetyk i biochemik. Razem z J.D. Watsonem odkrył strukturę przestrzenną DNA (1954); wprowadził definicja kodonu w 1962; nagrodzony Nagrodą Nobla (z J.D. Watsonem i M.H.F. Wilkinsonem chromatyna.
Co znaczy Chemoautotrofizm:
Słownik samożywność chromatyna.
Co znaczy Czepiec:
Słownik żołądek chromatyna.
Co znaczy Czerw:
Słownik beznoga larwa owadów o przeobrażeniu zupełnym, należących do muchówek (mucha domowa, giez bydlęcy) i błonkówek (mrówki, pszczoły chromatyna.
  • Dodano:
  • Autor: