olbrzymie chromosomy definicja
Co to jest chromosomy olbrzymie. Wyjaśnienie chromosomy politeniczne. Co znaczy OLBRZYMIE.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy olbrzymie

Co oznacza CHROMOSOMY OLBRZYMIE: chromosomy politeniczne

Czym jest chromosomy olbrzymie znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Czynniki Biotyczne:
Słownik żywe składniki środowiska (rośliny, zwierzęta, człowiek) wywierające bezpośredni wpływ na siebie wzajemnie ( konkurencja, symbioza, pasożytnictwo, drapieżnictwo, łańcuch pokarmowy) i na środowisko chromosomy olbrzymie co znaczy.
Co znaczy Chalaza:
Słownik 1) każde z parzystych pasm włóknistego białka, na których zawieszona jest kula żółtkowa w jajach ptaków; 2) nasadowa część zalążka chromosomy olbrzymie krzyżówka.
Co znaczy Cechy Sprzężone Z Płcią:
Słownik przekazywane poprzez chromosomy płciowe (X i Y); najczęściej dotyczą genów zlokalizowanych w chromosomie X i wykazują dziedziczenie zależne od kierunku krzyżowania. U człowieka przykładami takiej chromosomy olbrzymie co to jest.
Co znaczy Czynniki Antropogeniczne:
Słownik czynniki wywołujące zmiany w środowisku, wynikające z działalności człowieka (na przykład wycinanie lasów, melioracje chromosomy olbrzymie słownik.
Co znaczy Chromosomy Homologiczne:
Słownik para chromosomów identycznych pod względem wyglądu, zawierająca te same układy liniowe genów. Ch.h. występują we wszystkich komórkach diploidalnych (2n), wyjątek stanowią chromosomy płci chromosomy olbrzymie czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: