olbrzymie chromosomy definicja
Co to jest chromosomy olbrzymie. Wyjaśnienie chromosomy politeniczne. Co znaczy OLBRZYMIE.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy olbrzymie

Co oznacza CHROMOSOMY OLBRZYMIE: chromosomy politeniczne

Czym jest chromosomy olbrzymie znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Choroba Popromienna:
Słownik molekularnej struktury kwasów nukleinowych organizmów żywych, wywołane działaniem promieni jonizujących. Promieniowanie to największe uszkodzenia wywołuje w mitotycznie czynnych tkankach (raczej w chromosomy olbrzymie.
Co znaczy Ciałko Kierunkowe:
Słownik procesie oogenezy przez oddzielenie się od oocytu wskutek I podziału mejotycznego. W momencie II podziału mejotycznego oddziela się drugie ciałko kierunkowe, a pierwsze regularnie ulega podziałowi chromosomy olbrzymie.
Co znaczy Czynniki Rakotwórcze:
Słownik ułatwiające albo wywołujące powstawanie nowotworów. Zakłada się, iż niemal 80% nowotworów u ludzi wywołanych jest czynnikami środowiskowymi. Do najlepiej poznanych cz.r. należą: policykliczne chromosomy olbrzymie.
Co znaczy Cukier Trzcinowy:
Słownik sacharoza chromosomy olbrzymie.
Co znaczy Chromatyna:
Słownik nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej skondensowana, silniej barwiąca się) i euchromatyna chromosomy olbrzymie.
  • Dodano:
  • Autor: