płci chromosomy definicja
Co to jest chromosomy płci. Wyjaśnienie odmiennie wykształcona u samców i samic tego samego gatunku.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy płci

Co oznacza CHROMOSOMY PŁCI: para chromosomów odmiennie wykształcona u samców i samic tego samego gatunku. U ludzi mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY - płeć heterogametyczna), a kobiety dwa chromosomy X (XX - płeć homogametyczna). Ch.p. zawierają różne geny, nie są w pełni homologiczne i w trakcie mejozy nie tworzą typowych biwalentów

Czym jest chromosomy płci znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cykl Calvina:
Słownik fotosynteza chromosomy płci.
Co znaczy Ciałka Czuciowe:
Słownik ciałka zmysłowe chromosomy płci.
Co znaczy Cerebryzacja:
Słownik encefalizacja chromosomy płci.
Co znaczy Chromosomy:
Słownik będące podstawowymi składnikami jądra komórkowego. Zawierają DNA, białka histonowe i niehistonowe. Liczba, rozmiar i kształt ch. są stałe dla danego gatunku (kariotyp). Cechy morfologiczne ch. bada chromosomy płci.
Co znaczy Czynnik R:
Słownik obiekt genetyczny (episom) zbudowany z DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy), zdolny do przenoszenia oporności (na przykład na leki) z jednej bakterii na drugą. Przenoszenie oporności zachodzi na drodze chromosomy płci.
  • Dodano:
  • Autor: