płci chromosomy definicja
Co to jest chromosomy płci. Wyjaśnienie odmiennie wykształcona u samców i samic tego samego gatunku.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy płci

Co oznacza CHROMOSOMY PŁCI: para chromosomów odmiennie wykształcona u samców i samic tego samego gatunku. U ludzi mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY - płeć heterogametyczna), a kobiety dwa chromosomy X (XX - płeć homogametyczna). Ch.p. zawierają różne geny, nie są w pełni homologiczne i w trakcie mejozy nie tworzą typowych biwalentów

Czym jest chromosomy płci znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Chromatyna:
Słownik nić kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w interfazie wykazuje powinowactwo do barwników zasadowych. Występuje jako heterochromatyna (bardziej skondensowana, silniej barwiąca się) i euchromatyna chromosomy płci.
Co znaczy Ciało Rzęskowe:
Słownik oko chromosomy płci.
Co znaczy Cytodyferencjacja:
Słownik różnicowanie komórkowe chromosomy płci.
Co znaczy Ciała Odpornościowe:
Słownik immunoglobuliny chromosomy płci.
Co znaczy Czynniki Abiotyczne:
Słownik nieożywione przedmioty środowiska działające na organizmy. Cz.a. podzielone są na klimatyczne (temperatura, światło, woda, ciśnienie, wiatr) i edaficzne (glebowe chromosomy płci.
  • Dodano:
  • Autor: