politeniczne chromosomy definicja
Co to jest chromosomy politeniczne. Wyjaśnienie gruczołach ślinowych larw muchówek. Ich wielkie.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy politeniczne

Co oznacza CHROMOSOMY POLITENICZNE: obserwowane w gruczołach ślinowych larw muchówek. Ich wielkie rozmiary są rezultatem następnych replikacji i podziałów pojedynczych chromatyd ( endomitoza). Chromatydy chromosomów homologicznych ściśle do siebie przylegają (tak zwany koniugacja somatyczna). Chromomery leżące w takich samych miejscach w chromatydach tworzą liczne zgrubienia (pufy) widoczne w formie cienkich prążków. Są miejscem intensywnej syntezy RNA. Gdyż układ prążków jest charakterystyczny dla każdego chromosomu, ch.p. są używane przy opracowaniu map chromosomów. Bardzo spore pufy występujące u owadów z rodz. ochotkowatych (Chironomidae) są nazywane pierścieniami Balbianiego

Czym jest chromosomy politeniczne znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cytokineza:
Słownik mechanizm podziału cytoplazmy, następujący w czasie podziału komórki, po podziale jądra komórkowego chromosomy politeniczne.
Co znaczy Czynnik R:
Słownik obiekt genetyczny (episom) zbudowany z DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy), zdolny do przenoszenia oporności (na przykład na leki) z jednej bakterii na drugą. Przenoszenie oporności zachodzi na drodze chromosomy politeniczne.
Co znaczy Czuwanie:
Słownik sen chromosomy politeniczne.
Co znaczy Choroby Odzwierzęce:
Słownik choroby zakaźne występujące u zwierząt, mogące niekiedy przenosić się na człowieka. Do ch.o. należy między innymi wścieklizna chromosomy politeniczne.
Co znaczy Chemia Biologiczna:
Słownik biochemia chromosomy politeniczne.
  • Dodano:
  • Autor: