over crossing definicja
Co to jest crossing-over. Wyjaśnienie pękania chromosomów, odpowiadających sobie odcinków.

Czy przydatne?

Co to jest crossing-over

Co oznacza CROSSING-OVER: zamiana, w wyniku pękania chromosomów, odpowiadających sobie odcinków chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne, złożone z dwóch chromatyd, łączą się ze sobą, tworząc biwalenty. W obrębie biwalentu tylko jedna z chromatyd chromosomu homologicznego łączy się z chromatydą drugiego chromosomu w ten sposób, iż pewne odcinki, łącząc się na krzyż, mogą się zmieniać. Miejsca połączeń tytułujemy chiazmą. (Ryc. 10) Zdarzenie to prowadzi do powstawania nowych układów genów, a więc rekombinacji genetycznej. Częstość zachodzenia zamiany odcinków, a tym samym zamiany genów, mierzy się procentem powstających rekombinantów. W zależności od położenia genu w relacji do miejsca wystąpienia c.o., heterozygotyczne allele zostają oddzielone od siebie w I albo w II podziale procesu mejotycznego. Jeśli allele zlokalizowane są pomiędzy centromerem a miejscem wystąpienia c.o., to chromatydy z jednakowymi allelami rozchodzą się już w czasie I podziału mejotycznego (preredukcja), jeśli allele występują daleko od miejsc połączeń chromatyd, wówczas rozdzielenie ich zachodzi dopiero w momencie II podziału mejotycznego (postredukcja)

Czym jest crossing-over znaczenie w Słownik biologia C .

Co znaczy Cykliczny AMP:
Słownik powstający z ATP pod działaniem enzymu cyklazy adenylowej. Wpływa na sporo mechanizmów metabolicznych komórki, pośredniczy w działaniu niektórych hormonów peptydowych docierających do błony crossing-over.
Co znaczy Ciałka Merkla:
Słownik ekipy receptorów dotyku i nacisku. Zakończenia rozgałęzionych włókien nerwowych tworzących c.M. są silnie spłaszczone i kontaktują się z podstawami komórek zmysłowo-gruczołowych. C.M crossing-over.
Co znaczy Czuwanie:
Słownik sen crossing-over.
Co znaczy Crick Francis Harry Compton:
Słownik z angielskiego: genetyk i biochemik. Razem z J.D. Watsonem odkrył strukturę przestrzenną DNA (1954); wprowadził definicja kodonu w 1962; nagrodzony Nagrodą Nobla (z J.D. Watsonem i M.H.F. Wilkinsonem crossing-over.
Co znaczy Cerkaria:
Słownik larwa) przywr (Trematoda). Rozwija się ze sporocysty albo redii w ciele żywiciela pośredniego, którym u motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) jest ślimak błotniarka moczarowa (Galba truncatula). Po crossing-over.
  • Dodano:
  • Autor: